+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Den spanske regering har vedtaget en ny lov i forbindelse med social sikring, som vil få flere forskellige virkninger og især vedrøre pensionsalderen i Spanien.

Ideen med loven er at gå væk fra den obligatoriske pensionsalder, og gå over til en fleksibel pensionsalder, og at øge sammenhængen mellem de beløb, man har indbetalt i løbet af sit arbejdsliv, og det man modtager gennem sin pension.

Denne reform i social sikring vil blive håndhævet fra den 1. januar 2013 og vil gradvist blive indført i løbet af en overgangsperiode på 15 år, som slutter i 2027. Begyndende fra 2027 vil man så hvert 5. år revidere grundlagene for beregning af ordningen, i forhold til den forventede anslåede gennemsnitlige levealder for mennesker på 67 år.

Pensionering

Den almindelige pensionsalder vil gradvist gå fra 65 til 67 år i løbet af en overgangsperiode på 15 år, som ender i 2027.

Efter 2027 vil det stadig være muligt at gå på pension som 65 årig med fuld pension, hvis bidragsperioden er mindst 38 år og 6 måneder. Det vil også være muligt at gå på pension som 65-årig, selv om denne bidragsperiode ikke nås, men man vil så anvende en nedsættelseskoefficient.

Mindste bidragsperiode og grundpension

Den mindste bidragsperiode, for at modtage pension, vil fortsat være 15 år. I øjeblikket beregnes grundpensionen efter de seneste 15 års bidrag. Fra 2013 til 2027 vil beregningerne gradvis blive udvidet til at omfatte de seneste 25 år.

For pensionsberegning vil man anvende et helt proportionalt system, som man har udviklet. For de første 15 års bidrag vil pensionisten modtage 50 % af grundpensionen. Fra det 16. års bidrag vil der fra den første til den 248 måned blive tilføjet 0,19 % af grundpensionen. For hver ekstra måned mellem 249 og 264 måned vil der blive tilføjet 0,18 %.

For at nå den fulde pension på 100 % skal bidragsperioden være på 37 år. Overgangen fra de nuværende 35 års bidragsperiode vil være progressiv mellem 2013 og 2027.

Sen pensionering

For at fremme en frivillig forhøjelse af pensionsalderen, vil en stigning af pensionen på mellem 2 % og 4 % blive tilføjet for hvert år, ovenpå den pensionsalder man samlet har bidraget til.

Tidlig pensionering

Der vil blive behandlet to slags førtidspension. Frivillig og p.g.a. force majeure. I begge tilfælde, for at en førtidspension kan være mulig, vil en minimum bidragsperiode på 33 år være påkrævet. Pensionen vil blive reduceret med 1,875 % pr. kvartal for arbejdstagere med mindre end 38 år og 6 måneders bidragsperiode og med 1,625 % pr. kvartal for arbejdstagere med en bidragsperiode på mere end 38 år og 6 måneder.

Kravet for tidlig pensionering p.g.a. force majeure vil være:

  • At man er mindst 61 år gammel
  • At man er indskrevet som arbejdsløs på arbejdsløshedskontoret
  • At blive afskediget af årsager, som ikke kan tilskrives ansøgeren, men som er en følge af virksomhedens krisesituation.

Den nuværende tidlige pensionering som 61-årig, mod ansættelse af en ny medarbejder, vil stadig være mulig for virksomhederne. Imidlertid vil der være en stigning i bidraget, som virksomheden skal betale for den nye medarbejder, med henblik på at mindske indvirkningen på Seguridad Social (den spanske sociale sikring).

Særlige tilfælde

For børnepasning, når dette indebærer en afbrydelse af karriere, vil der blive tillagt 9 måneders bidragsperiode per barn, med en periode på højst 2 år.  Perioden kan dog ikke overstige den reelle periode uden arbejde. Denne fordel vil kun blive givet til en af forældrene. I tilfælde af uenighed mellem forældrene, vil ydelsen blive tilkendt moderen.

Arbejdere med job, som kræver stor fysisk anstrengelse, regelmæssig kontakt med giftige stoffer eller farlige eller uhygiejniske forhold, vil få gavn af nedsættelse af den tidligste pensionsalder.

Arbejdere i praktikophold eller stipendieprogrammer (becarios på spansk), som giver ret til social sikring, vil få en ekstra bidragsperiode. Denne gives kun én gang og for højst en periode på to år.

Undtagelser

Den tidligere gældende førtids- og pensionsordning vil blive anvendt til:

  • Folk, der sluttede deres sidste ansættelse inden den 25. marts 2011
  • Folk, der fik tilkendt status om delvis pension, inden den 25. marts 2011
  • Folk, der fratræder deres sidste arbejde, som følge af en kollektiv ansættelsesaftale eller en kollektiv virksomhedsaftale underskrevet inden den 25. marts 2011, uanset om arbejdet ophører inden den 1. januar 2013

Spørg din spanske advokat

Hvis du er i tvivl om din nuværende bidragsstatus, er det altid godt at bede om råd hos din spanske advokat med speciale i skatte- og arbejdslovgivning.