+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

For at kunne modtage arbejdsløshedsunderstøttelse i Spanien, skal man have været registreret hos den kombinerede a-kasse og sygesikring “Seguridad Social” som betalende medlem i en periode på mindst 360 dage indenfor de sidste seks år. Man skal tilmelde sig som ledig og være indforstået med, at man vil arbejde, hvis man får et rimeligt tilbud om ansættelse. Hvor lang tid, man vil kunne modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, afhænger af det bidrag, man har betalt. Hvis man igennem de sidste seks år har betalt for mellem 360 til 539 dage i bidrag, vil man være berrettiget til 120 dages understøttelse. Dette antal vil forøges på en skala op til 2.160 hvor en berrettigelse vil være på 720 dage. Det beløb, man modtager, er udregnet ud fra det bidrag, man har indbetalt inden for de sidste 180 dage, inden man blev arbejdsløs og man vil få udbetalt 70 % af det beløb i de første 180 dage, derefter vil det være 60 %.

Man kan kun modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis man rejser udenlands i op til 15 dage om året, og det kun, hvis man har informeret arbejdsformidlingen, før man tager afsted og, at de har godkendt rejsen. Ellers vil man ikke kunne forlade landet, da det ville betyde, at man ikke ville kunne efterkomme de forpligtelser, man har over for de regler, der er sat af den spanske arbejdsformidling, som siger, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Der vil være mulighed for at modtage den understøttelse, man ville have fået i Spanien, hvis man rejser indenfor EU eller Sweitz for at søge arbejde, men kun for en periode på max. 3 måneder, dog bortset fra Portugal, hvor man vil kunne få udbetalt alt, hvad man er berettiget til. For at kunne ”eksportere” sin understøttelse, skal man have været registreret som arbejdsløs i mindst 4 uger i Spanien. Man skal også tilmeldes arbejdsformidlingen i det land, man tager til, for at bevise, at man er jobsøgende. Man skal være opmærksom på at man kan støde på mange komplikationer, hvis man tager til et land udenfor EU eller et af dem, der først er kommet ind i det Europæiske fælleskab efter 1. maj 2004, da der er begrænsninger inden for den frie bevægelighed af arbejdskraft. Man skal sikre sig, at man kan blive registreret i det land, man har intentioner om at tage til og, at man kan få de nødvendige arbejds- og opholdstilladelser. Man skal også udfylde en E 301 ansøgning og opbevare den hos arbejdsformidlingen.

Man kan stoppe sin arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis man tager udenlands for at arbejde, søge arbejde, studere for at dygtiggøre sig indenfor sit fag, eller for at deltage i internationale kooperative handlinger, men der er nogle regler, der skal overholdes. Hvis man f.eks. er udenlands for mindre end tolv måneder, skal man ansøge om at få genoptaget sin understøttelse ved sin tilbagekomst. Hvis man er væk i tolv måneder eller mere, vil ens rettigheder være stoppet og man vil ikke kunne få understøttelse, når man vender tilbage. Hvis man rejser udenlands af andre grunde, vil man ikke kunne få sine rettigheder stillet i bero og man mister automatisk retten til understøttelse. Betalingen vil stoppe, når man forlader landet, og når man vender tilbage, skal man melde sig arbejdsløs indenfor en periode på 15 arbejdsdage og man skal kunne bevise, at man har været jobsøgende. Dette kan man gøre ved at fremvise en attest, der viser, at man er tilmeldt arbejdsformidlingen i det land, man har været i, fra det sted man har studeret, eller fra det sted, hvor man har deltaget i en international kooperativ organisation. Man skal også kunne fremvise en E301, hvis man har arbejdet i et land indenfor EU, eller et tilsvarende skema fra Australien. Dette skema skal være udfyldt af myndighederne og man kan enten få dem inden man kommer til Spanien eller fra arbejdsformidlingen når man kommer tilbage. Hvis landet er udenfor EU eller Australien, skal man søge om at få en attest udfærdiget af den lokale regerings arbejdsformidlings- og sociale afdeling.

Hvis man er registreret resident i Spanien, og ens seneste a-kasse er betalt i et andet land, kan det blive medregnet, såfremt man tidligere arbejdede indenfor EU og man har udfyldt en E301 ansøgning. Hvis man har modtaget arbejdsløshedsunderstøttelse i et andet land, vil ens understøttelse i Spanien blive reduceret med det beløb. Ligeledes vil man, hvis man ikke har udnyttet sin mulighed for understøttelse i Spanien, kunne være berettiget til understøttelse i ethvert andet land indenfor EU.

For mere information: www.inem.es