+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Købet af en ejendom gennem videresalg i Spanien kræver, at køberen betaler overførselsskat eller IPI (”Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados” på spansk). Overførselsskatten for købet af en ejendom bliver reguleret af det selvstyrende samfund, hvor ejendommen er beliggende og vil derfor ikke være den samme i hele Spanien.

For videresalg af ejendomme i Andalusien

Skattepligtigt beløb Bruttoskat Rest af skattepligtigt beløb Overførselsskat %
0.00€ til 400,000.00€ 0.00€ 400,000.00€ 8%
400,000.01€ til 700,000.00 32,000.00€ 300,000.00€ 9%
700,000.01 og over 59,000.00€ Og over 10%

Hvis ejendomsværdien er mindre end 13.000€, køberen er under 35 år gammel og ejendommen vil være køberens permanente hjem, vil overførselsskatten være på 3,5%. Samme sats gælder også, hvis køberen er mere end 33% invalid og ejendomsværdien er mindre end 180.000€.

For videresalg af ejendomme, der betegnes som garager i Andalusien

Skattepligtigt beløb Bruttoskat Rest af skattepligtigt beløb Overførselsskat %
0.00€ til 30,000.00€ 0.00€ 30,000.00 8%
30,000.01€ til 50,000.00 2,400.00€ 20,000.00 9%
50,000.01 og over 4,200.00€ Og over 10%

For nye ejendomme i Andalusien

Der er ingen overførselsskat på nye ejendomme, men derimod moms på 10% og en stempelafgift.
Stempelafgiften er:

 • 1,5% af ejendomsværdien
 • 0,1% af ejendomsværdien, hvis værdien er mindre end 180.000€ og hvis køberen er mere end 33% invalid.

Vurdering udført af “Junta de Andalucía”

Efter betalingen af overførselsskatten og indskrivningen af ejendommen ved landregistret, vil ”Junta de Andalucía” skattekontor fortsætte med en vurdering af ejendomsværdien. Hvis administrationens værdiansættelse er højere end den værdi, der er deklareret ved købet, vil skattekontoret gribe ind og oplyse køberen om det ekstra beløb, der skal betales. I sådan et tilfælde har køberen to muligheder: enten kan køberen betale det ekstra beløb eller appelere, da der altid kan opstå fejl, specielt under de nuværende tilstande for ejendomsmarkedet. Få professionelle råd fra en advokat.

Vurdering af ejendommen af “Junta de Andalucía”

”Algoritmen” der anvendes af skattemyndighederne til at værdiansætte en ejendom er enkel. For de følgende ejendomstyper:

 • Boliger (og annekser til boliger)
 • Kommercielle (undtagen markedsområder og supermarkeder)
 • Kontorer
 • Industrielle bygninger (undtagen fabrikker og transportydelser)
 • Ejendom der bliver brugt til opbevaring.

Værdien bliver beregnet ved  at tage ejendommens matrikelværdi og multiplicere den med en koefficient. Denne koefficient afhænger af kommunen, ejendommen er indskrevet i og datoen for købet. Hvert år udgiver ”Junta de Andalucía” en revideret tabel over de forskellige kommuner samt koefficienterne til brug i beregningen. Koefficienterne bliver udregnet med hensyn til de lokale gennemsnitsvariationer på markedet og aktualiseringen af koefficienter af matrikelværdien. Resultatet er en værdi, der bedst muligt reflekterer det lokale markeds realiteter.
For andre typer ejendomme, så som grunde, vil den samme beregning finde sted, men anmodningen om betaling af ekstra beløb vil blive sendt fra sag til sag.

Hvad gør jeg hvis skattemyndighederne opkræver et ekstra beløb?

Første skridt er at få en officiel ejendomsvurdering, der kan estimere den nuværende markedsværdi.

Andet skridt er at appellere kravet. Der er to forskellige procedurer, begge er uforenelige med hinanden:

 1. Appellere til ”Junta de Andalucía”
 2. Appelere til retten (til ”tribunal economico administrativo Regional de Andalucía” eller til ”tribunal economico administrativo central”

Den valgte procedure skal færdiggøres inden en anden gennemføres.

Det er vigtigt at gøre sig bevidst om, at appellen alene ikke vil stoppe proceduren. Proceduren bliver først udskudt når køberen stiller en betalingsgaranti sammen med appellen. Denne garanti kan være i form af penge på en bankkonto eller andet financielt instrument, der kan gøre det muligt for administrationen at få adgang til pengene, hvis appellen mislykkes.

Appellere til “Junta de Andalucía” (Recurso de reposición)

Appellen kan gøres inden for en måned fra notifikationsdatoen. Følgende informationer skal sendes:

 • Fuld identifikation af personen og ejendommen.
 • Fuld identifikation af proceduren, der er relateret til det modtagede krav.
 • Bekræftelse på, at der ikke samtidig er gjort nogen appel til en domsstol.
 • Årsag til at den udførte ejendomsvurdering er forkert.

Hvis der ikke foreligger noget svar fra administrationen inden for en måned efter at have indsendt appellen, kan appellen anses for at være afvist.

Appellere til “tribunal economico administrativo”

Udover den førnævnte documentation, er det vigtigt at inkludere objektive beviser, der fastsætter ejendomsværdien.

Tasación Pericial Contradictoria

Det er muligt, at administrationen sender deres egen vurderingsmand, hvis de skønner, at ejendomsvurderingen udført af vurderingsmanden der er udpeget af køberen, er forkert. Hvis forskellen mellem de to vurderinger er mindre end 120.000€, eller tilsvarende eller mindre end 10% af den første vurdering, vil vurderingen fra vurderingsmanden, der er udpeget af køberen, blive valgt.

Hvis forskellen derimod er større, vil der være behov for en tredje vurdering.

I alle tilfælde betaler køberen honoraret for den vurderingsmand han udpeger.

Betaling af det ekstra beløb

Hvis køberen har vanskeligheder med at betale det ekstra beløb, der er opkrævet af skattekontoret, er det muligt at bede om en opdelt betaling. Efterspørgslen skal udføres gennem en officiel procedure.