+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Vi er af nogle klienter blevet spurgt om hvordan man kan få sine penge tilbagebetalt, hvis man alligevel ikke ønsker at købe en ejendom, efter at den private købskontrakt er underskrevet.

Før man underskriver nogen som helst form for kontrakt, bør man lade sin advokat se den, for at sikre sig, at man har forstået alt det lovmæssige indhold, der er i den kontrakt, man underskriver. Man skal være opmærksom på de mulige bødestraffe, man kan komme til at betale, hvis man beslutter sig for at trække sig ud af en aftale, eller hvis man overskrider nogle datoer for indbetaling af afdrag. Ifølge loven skal byggefirmaer have en forsikring eller en form for bankgaranti for det beløb, som køberen betaler i den periode byggeprocessen står på, og indtil køberen underskriver skødet hos notaren.

Hvor vil pengene komme fra, hvis firmaet går fallit? Forsikringsselskabet er svaret; derfor er det så vigtigt, at ens advokat beder byggefirmaet om en kopi af garantien fra bygherren.

De generelle regler fungerer sådan, at selv om det er bygherren der bryder kontrakten, er det køberen der må gå i retten for at få tilbagebetalt sine penge. Dette er en bekostelig affære og der er ingen garantier for at ”taberen” vil komme til at betale alle omkostningerne. Det kan ende med, at man kommer til at betale det samme beløb som depositummet i sagsomkostninger.

Advokatens første anbefaling vil højst sandsynligt være at undgå en retssag, hvis det overhovedet er muligt.  En retssag er sidste udvej. Først vil man sandsynligvis blive anbefalet at lade advokaten sende et brev til sælgeren. For at gøre et sådant brev retsligt gyldigt, skal det sendes enten som en ”burofax” eller ”requerimiento notarial”. En burofax er et brev der bliver afsendt fra postkontoret, og indholdet er bekræftet via et stempel, som bliver påført en kopi før det bliver afsendt fra postkontoret. Det er ikke en billig løsning, men den bedste efter omstændighederne. Der bliver underskrevet ved modtagelse af brevet, og man bliver informeret om hvem, der har modtaget det, og hvornår, eller om det slet ikke bliver modtaget, måske nægtet modtagelse. Denne form for breve er gyldige ved en retsag og det er grunden til, at de bør bruges. Et ”requerimiento notarial” er et dokument, der er lavet af advokaten og bragt til notarkontoret, som vil oplyse sælgeren om grunden til, at køberen ønsker at opsige den private købskontrakt. Hvis sælgeren bor i en anden by, vil den offentlige notar sende det til notaren i den by, hvor sælgeren bor, da det er den offentlige notar, som underretter personligt.

Før man sagsøger nogen, er det anbefalelsesværdigt at undersøge om den person eller det firma, man sagsøger, er solvent og kan tilbagebetale de penge, de skylder en. Når man går i retten, er der forskellige måder at gøre det på, og de forskellige fremgangsmåder afhænger af det skyldige beløb og hvordan gælden er opstået. De hurtige retssager kan tage omkring seks måneder, men de normale eller verbale processer kan tage fra atten måneder til tre år. Rettens afgørelse kan appeleres og dette kan betyde to år mere. Når den retslige kendelse foreligger, skal den håndhæves og dette betyder, at processen skal udføres. Hvis dommen bliver appelleret, er det muligt at søge om at få en endelig domskendelse.

Mægling kan være en billigere og hurtigere løsning, end at gå i retten; nogle byggefirmaer har indført denne mulighed i deres kontrakter.

Den private købskontrakt bør indeholde de bestemmelser, der gælder mellem køber og sælger. I sager med uenighed er det vigtigt at have den originale underskrevne private salgskontrakt og en kopi at den betaling, der har fundet sted, da det vil være nødvendigt at godkende betingelserne for salget, samt årsagerne, sådan som vi ser dem, til at kontrakten er blevet brudt af sælgeren.

Hvis årsagerne til opløsningen af kontrakten ikke er brugbare for sælgeren, vil sælgeren ifølge artikel 1504 af den civile kode af regulativerne om lånelovgivningen, (og der skulle være en bestemmelse i kontrakten som indikerer, at denne lov træder i kraft, såfremt køber trækker sig ud af handelen), være berettiget til at beholde depositummet. Men, hvis sælger trækker sig ud af handelen, vil køberen være berettiget til at få depositummet retur, foruden et tilsvarende beløb som kompensation. Parterne indbyrdes kan have en aftale om, at depositummet enten kan tilbagebetales fuldt eller delvist.

Husk altid: Ved enhver tvivl, spørg din advokat!