+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Der er en del forvirring om gyldigheden i Spanien af kørekort udstedt i andre EU- eller EØS lande. EØS står for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og det svarer til EU-landene plus Island, Liechtenstein og Norge. Det ”Real Decreto 818/2009” (kongelige dekret nr. 818/2009) fra maj 2009, og de efterfølgende ændringer, der blev håndhævet fra 11. september 2010, giver en masse klarhed i denne sag. Denne lov var nødvendig for at harmonisere spansk lovgivning med EU’s direktiver på området. Det nye europæiske kørekort træder i kraft fra 2013, og dette træder i stedet for den nuværende lovgivning.

Gyldighed af EU- og EØS kørekort i Spanien.

Et kørekort, udstedt i EU eller EØS, er gyldigt i Spanien på nøjagtig samme vilkår som i det land, hvor det er udstedt, undtagen med hensyn til minimumsalderen for erhvervelse af et kørekort. Her er man nødt til at overholde spansk lovgivning. Kørekortet vil selvfølgelig også miste sin gyldighed, hvis det bliver ugyldigt i et andet EU- eller EØS-land.

Hvis indehaveren af kørekortet er resident i Spanien, er han nødt til at overholde de spanske bestemmelser vedrørende:

  • Gyldighed
  • Psyko-fysiologiske evner
  • Underkaste sig et pointsystem

Det er ikke længere nødvendigt at registrere kørekortet hos de spanske myndigheder. Ikke desto mindre, hvis du allerede har registreret dit kørekort i Spanien, vil enhver forlængelse af kørekortets gyldighed være nødt til at være ledsaget af en psyko-fysiologisk egnethedsprøve, som gives af et ”Centro de reconocimiento de Conductores” (et sted, hvor man udsteder førernes lægeattester og foretager de psyko-fysiologiske prøver).

Hvis føreren har et handicap, der kan blive værre med tiden og som kan påvirke kørslen, vil gyldighedsperioden blive bestemt, når man aflægger den psyko- fysiologiske prøve.

Hvis det originale kørekort ikke har nogen udløbsdato (som f.eks. fra Belgien) er føreren nødt til at registrere sit kørekort hos DGT (Direction General de Trafico – færdselspolitiet) inden to år efter, han har bosat sig i Spanien.

De spanske gyldighedsregler bliver anvendt i alle tilfælde.

For førere under 65 år, og med kørekort gældende til kategorierne BTP, C, C1, C/E og C1/E, D, D1, D/E og D1/E (kategori C er lastbil, kategori D er busser, og hvis der er påhængsvogn med, tilføjes et E). Disse gælder i 5 år. Alle andre kategorier gælder i 10 år.

For førerer over 65 år, og med kørekort gældende til kategorierne BTP, C, C1, C/E og C1/E, D, D1, D/E og D1/E (kategori C er lastbil, kategori D er busser, og hvis der er påhængsvogn med, tilføjes et E). Disse gælder  i 3 år. Alle andre kategorier gælder i 5 år.

Dette betyder, at indehaveren af kørekortet, indenfor en tilsvarende opholdsperiode på 10, 5 eller 3 år, bliver nødt til at registrere sit udenlandske EU kørekort og bestå den psyko-fysiologiske egnethedsprøve.

Udløb, tab eller beskadigelse af det udenlandske kørekort.

I Danmark og i de fleste EU-lande er det ikke muligt at udvide, forny eller få en kopi af kørekortet med mindre du er bosat der. Dette fører til et interessant problem for udenlandske EU-borgere bosat i Spanien. I tilfælde af udløb, tab eller beskadigelse af kørekortet kan den udenlandske EU-borger ikke tage tilbage til sit hjemland, eller henvende sig til sit konsulat for at få en kopi eller en fornyelse, da han er bosiddende i Spanien.

Med andre ord, den udenlandske borger, som er indehaver af kørekortet, har ikke noget andet valg end at ombytte sit kørekort til et spansk kørekort.

I dette tilfælde vil indehaveren være i stand til at opnå et tilsvarende spansk kørekort på et hvilket som helst ”Jefatura Provincial de Trafico” (det stedlige kontor for færdselspolitiet). Det eneste, man behøver, er at udfylde en formular og medbringe forskellige dokumenter:

  • Opholdstilladelse
  • Det gamle kørekort
  • Pas og foto
  • Identifikationsdokument som f.eks. pas, eller anden billeddokumentation

Det gamle kørekort vil blive sendt til ens konsulat for at underrette myndighederne om ændringen.

Ombytning til et spansk kørekort

På et hvilket som helst tidspunkt kan indehaveren af et kørekort bytte sit nationale kørekort om med et spansk, blot ved at anmode om ombytning på ”Jefatura Provincial de Trafico”. Igen vil det gamle kørekort blive sendt til ens konsulat for at underrette myndighederne om ændringen.

Der er flere tilfælde, hvor en ombytning vil være obligatorisk. Dette er tilfældet når:

  • Føreren begik en færdselsovertrædelse forbundet med tab af point
  • Når de spanske myndigheder har behov for at inddrage kørekortet
  • Når det ifølge spansk lov vil være nødvendigt at pålægge restriktioner eller særlige begrænsninger i kørekortet, som ikke er forudset i det oprindelige kørekort.

Vore anbefalinger

Hvis en EU-borger bestemmer sig for at tage permanent ophold i Spanien, anbefaler vi at ombytte kørekortet til et spansk, da det er en hurtig og billig procedure.