+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Hvis ejendommen er en nybygning, vil omkostningerne blive:

  1. Afgift til banken for at få et huslån (omkring 1%-1,50% af huslånet).
  2. 10% Moms (Impuesto sobre el valor añadido/ IVA).
  3. Stempelafgift (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) 1,5% af ejendomsprisen. Skal kun betales af ejendomme som også betaler moms, altså nyt nyggeri.
  4. Stempelafgift (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) 1,5% af huslånsbeløbet.
  5. Notar- og Registrering af huslånet: Disse afgifter varierer alt efter lånets garanterede beløb.
  6. Notar- og Matrikelafgifter ved købet.
  7. Administrationsgebyr ´Gestoria´. Banken benytter sig af en agent til at sikre sig, at ejendommen og huslånet er indskrevet korrekt i landregistret.
  8. Forsikring: Banken kræver normalt, at låntageren optager en forsikring for  at beskytte sine interesser indtil lånet  er tilbagebetalt.

Hvis  ejendommen ikke er nybyggeri men gensalg,  er udgifterne de samme, bortset fra, at der ikke skal betales Stempelafgift (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) på 1,5% af ejendomsprisen eller 10% Moms; men i stedet skal der betales 7% i overdragelsesafgift.

De kan anvende dette eksempel til at specificere udgifterne på 2 huse med en salgspris på henholdsvis 150.000€ og 250.000€. De kan downloade denne specifikation af udgifter i PDF format og i MS Excel format.