+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Hvor er det dog fristende, når man får øje på sådan et rigtig godt knaldtilbud på en ejendom under sydens sol, og så til næsten ingen penge….men oftest er der det lille ”men” tilknyttet.

Der er visse ting, man skal tage sig i agt for, når man beslutter sig for at købe, og derfor er det altid godt at finde en god advokat til at se, om papirerne på ejendommen er i orden eller ej, inden man underskriver noget eller betaler nogen penge.

Der er mange små charmerende landsbyhuse rundt omkring, eller hvad med et lille landsted med lidt eksotiske frugttræer, lidt vin og oliven. Hyggeligt og måske billigt, men hvordan ser papirerne ud? – bliver det en drøm eller et mareridt?

Skal vi bruge en ejendomsmægler eller købe direkte fra ejer? For nogen kan det være fristende at gå udenom ejendomsmæglerne og gå direkte til ejerne for at få et køb igennem billigere. Selvfølgelig kan begge dele lade sig gøre, men man skal dog gøre sig klart, at der som regel ikke er noget at spare for køber ved at gå direkte til ejerne, da det er sælgerne, som betaler ejendomsmægleren.

Hvis man køber via en ejendomsmægler, skal man vide at ifølge Spansk lov skal de have følgende information fra sælger:

  • Kopi af skøde
  • Kopi af seneste ”nota simple”
  • Kopi ad sælgers pas og NIE (den spanske udgave af personnummer)
  • Kopi af seneste IBI (ejendomsskat)
  • Hvis sælger er resident i Spanien: skatteattest fra skattekontoret
  • Kopi af seneste betalte fællesudgifter
  • Kopi af fuldmagt, hvis deres advokat skal underskrive på deres vegne

Med denne dokumentation kender man den præcise størrelse på ejendommen og man kan også se om ejendommen er skyld og gældfri, eller om det er muligt at tage boliglån, om der er begrænsninger af brugsretten, domsfældelse omkring beslaglæggelse.

Er der skøde (escritura) på ejendommen? Hvis sælgerne er i besiddelse af skøde på ejendommen og det svarer til, hvad der er indskrevet i landregisteret, vil der som regel ikke være de store komplikationer ved et køb. Nogle har skøde på selve grunden, men har så på et tidspunkt fået bygget et hus på den grund, men har ikke skøde på huset. I nogle tilfælde kan huset blive godkendt og man kan få det indskrevet i landregisteret i sit navn, men det er langt fra i alle tilfælde, at dette er muligt. Er bygningen indskrevet i landregisteret som en bolig ”vivienda” er der som regel ikke de store problemer, sålænge kvadratmeter antallet svarer til det faktiske antal. Er det ude på landet og bygningen står som et landhus ”cortijo” og antallet af kvadratmeter er korrekt, er der heller ikke de store problemer. Derimod er der nogle tilfælde, hvor bygningen står opført som et redskabsskur ”un apero”. Her er en del forhold at være opmærksom på. Der findes ”aperos” i forskellige størrelser. Nogle står opført som store villaer med pool, have og flere garager, men køber man en sådan, er der stor risiko for, at den bliver beordret nedrevet. Nogle af dem er blevet brugt af de spanske familier som en form for weekend-bolig eller en slags sommerhus igennem en årrække, men de har egentlig aldrig fået det indskrevet i landregisteret. I nogle tilfælde er det muligt at få det gjort, men det er ofte en bekostelig og langvarig affære at få orden i disse sager. Det er altid en god ide at lade sin advokat gennemlæse skødet og tjekke med landregisteret, om alt er i orden og få advokatens råd om, hvorvidt det er forsvarligt at gå videre med købet eller ej.

Det er også vigtigt at vide om der findes noget udestående mellem boligforeningen og ejerne eller ej.

En anden ting, man skal være opmærksom på, er, om der er lån i boligen eller ej. Hvis der er lån i boligen, skal man finde ud af, om man kan overtage disse lån eller om de skal betales ud. Eller hvis sælger har et boliglån, er det vigtigt at vide om sælger er den der fortsætter med at betale det løbenbde.

Bor der nogen i boligen? Er den lejet ud, og hvordan er forudsætningerne for at få disse lejere ud? Undersøg om den er udlejet, da den Spanske lov beskytter lejere. Derfor er det hensigtsmæssigt at få din advokat til at sikre sig at det fremgår af den private salgskomtrakt at ejendommen ikke er udlejet.

Det er også vigtigt at vide om ejendomskatterne er betalt og up to date og hvad det årlige afdrag er.

Der er adskillige boliger, hvor ejerne ikke har skøde på ejendommen, eller hvor skødet ikke står i ejerens navn, men i et familiemedlems navn. Her skal man også tage sig i agt, da der kan være slægtninge, som man ikke bliver informeret om, men som også er arvinger til samme ejendom, og som kan modsætte sig salget af denne. Selv i de tilfælde, hvor man er vidende om slægtsforholdene, kan det blive en lang og dyr sag at investere i en sådan ejendom, (som oftest bliver sat til salg meget billigt). Ved dødsfald i Spanien, skal der laves et nyt skøde på ejendommen, også i de tilfælde, hvor det f.eks. er den ene part af et ægtepar, der dør og den anden part måske arver hele ejendommen. Det samme er gældende i de tilfælde, hvor det er børnene, der arver. Flere familier giver bare skødet direkte i hånden på børnene og tror, at det dermed er gjort, men problemerne opstår i det øjeblik, disse børn så vil sælge ejendommen. Mange foretrækker at overlade dette møjsommelige papirarbejde til køberne, som så til gengæld kan få en ejendom til en meget billig pris ved, at de så skal stå for ændringer og indskrivninger i landregisteret.
Tidligere kunne man ved de lette sager stadfæste ejerskab ved at gå på notarkontoret og underskrive. Var der tvivlsspørgsmål og manglende papirer, kunne man få en arkitekt til at opmåle grunden og få naboerne til at skrive under på, at man var den retmæssige ejer af grunden, men i dag skal man gå i retten med disse sager, og en sådan rettergang tager normalt omkring 2-3 år.

Ved tvivl – spørg advokaten!