+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Artiklar och publikationer

Books and ArticlesVelasco Lawyers skriver varje månad en juridisk artikel som publiceras i olika engelska, svenska och danska tidskrifter i Spanien. Syftet är att ta upp vardagliga frågor och problem i samband med spansk lagstiftning och rättsordning. Innehållet och stilen är mycket noggrann och är en exakt angivelse av den spanska lagstiftningen för framtida bruk.

Vi hoppas att du finner artiklarna intressanta. Tveka inte att använda sökfunktionen närhelst det behövs. Om du har synpunkter, skicka dem till webmaster@velascolawyers.com.

Artiklarna behandlar följande kategorier: