+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Den spanska kongressen har fastställt en ny lag gällande  lån. Efter att ha ratificerats av senaten har den nya lagen offentliggjorts i den officiella statliga tidningen (BOE) i mars och träder i kraft den 16/06/2019.

De viktigaste förändringarna är följande:

Bättre säkerhet för kunden:

Kunden kommer att motta dokumentation för sitt lån minst tio dagar innan det ska undertecknas, så att han eller hon har tillräckligt god tid på sig att läsa kontraktet, och för att klargöra eventuella frågor med banken. Dokumentationen måste inkludera:

  • Ett utkast på lånekontraktet
  • en översikt av de periodiska betalningarna,
  • en översikt som visar kostnaderna för lånedokumentet och
  • två standardiserade formulär: FEIN (ett standardiserat europeiskt formulär för konsumentkreditinformation) och FIAE (ett standardiserat varningsformulär).

Detta gör det lättare för kunden att jämföra erbjudanden från olika enheter.

Banken måste kontrollera kundens kredithistorik hos den Spanska Banken, under antagande av kostnaderna. Om lånet beviljas kan banken överföra kundens data till plattformar för privat kreditinformation.

Möte med notarius publicus innan undertecknandet av lånet:

Kunden och hans borgensman måste gå till en notarius pubicus efter eget val inom tio dagar innan handlingarna undertecknas, minst en dag innan. Banken måste informeras om namnet på den valda notarien, så att de kan skicka all dokumentation angående lånet till honom/henne. Notarien kontrollerar att banken har skickat alla obligatoriska handlingar och om de har mottagits i tid. Notarien kommer att ge gratis råd till låntagaren, besvara frågor och informera honom/henne om dennes rättigheter och skyldigheter. Efter  rådgivningssamtalet kommer notarien att intyga innehållet i det samma i en notariell handling. Kunden måste göra ett test och underteckna ett dokument där denne föklarar att han har förstått det hela. Detta första besök hos notarien är gratis för kunden.

Utgifter:

Kunden ska bara betala kostnaden för värderingen (som ska utföras av ett auktoriserat värderingsföretag) och för hans egen kopia av lånedokumentet. Banken måste betala övriga utgifter (hantering, stämpelskatt, notarie- och registreringskostnader och deras kopia av lånedokumentet).

Farväl till “golvklausulerna”:

Den godkända lagen förbjuder golvklausulerna (cláusulas suelo). Under avtalets löptid kan inte räntan ändras till nackdel för låntagaren.

Tillhörande produkter:

I framtiden kommer bankerna inte att kunna påtvinga kunden sina tillhörande produkter, som hemförsäkring, livförsäkring, kort osv. De kan dock fortfarande erbjuda bonusar för de produkter som ingåtts i samband med lånet. Om banken begär en livförsäkring, kan kunden nu presentera alternativa försäkringar för enheten utan att räntan höjs 

Öppningskommission:

Öppningskomissionen måste inbegripa alla kostnader för bearbetning, studier och koncession och betalas endast en gång.

Överlåtelse och omskrivning av lån:

Kunden kan byta bank och villkoren för sitt lån, närhelst han vill och utan extra kostnad. Att byta från ett lån med rörlig ränta till ett lån med fasta räntor kan aldrig kosta mer än 0,15% i provision.

Lån i flera valutor:

En innehavare av ett lån som beviljats i andra valutor kan nu konvertera valutan till den där han får sin inkomst eller till valutan i det land han bor, närhelst han vill.

Större skydd vid embargo:

Lagen kommer också att ge bättre skydd till låntagaren i händelse av en embargo. Lån kan avskärmas under första hälften av avtalsperioden endast efter att 12 delbetalningar av lånet har uteblivit, eller då beloppet som inte har blivit betalt överstiger 3% av det initiala lånebeloppet. Under andra hälften av löptiden kan de endast genomföras efter utebliven betalning av 15 månader eller 7% av beloppet som lånats.

Sänkta komissioner:

Slutligen reducerar den nya lagen komissioner för lån med fast ränta (2% under de första 10 åren och 1,5% därefter). När kunden har ett lån med rörlig ränta måste han välja typ av amortering till tre eller fem år (med en komission på 0,25% respektive 0,15%).

Den nya lagen kommer inte att gälla för lånekontrakt som har undertecknats innan den trädde i kraft. Två artiklar kommer emellertid att vara retroaktiva: Den som gör ändringen från den variabla räntan till den fasta kursen billigare, och den som fastställer när klausulen om tidig uppsägning kan tillämpas. Vid förfallodatum kan kunden dessutom behålla klausulen i det ursprungliga kontraktet om de anser det vara mer fördelaktigt.

Om du vill ansöka om ett lån, bör du alltid kontakta en expert på bankrätt som talar ditt språk för att bli informerad på bästa sätt.