+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Om du inte är fast boende i Spanien, och äger en fastighet, är du föremål för personlig inkomstskatt, fastighetsskatt och lokal fastighetsskatt.

Du måste utse en skatterepresentant att presentera deklarationerna å dina vägnar och för att ta emot meddelanden från skatteverket. Formuläret för att anmäla ett skatteombud har nummer 030, vilket kan hämtas på nätet om din skatterepresentant har ett digitalt certifikat från fnmt (Fabrica nacional de moneda y timbre). http://www.cert.fnmt.es/

Innan du köper fastighet i Spanien måste du ansöka om ett NIE-nummer (Numero Identificación de extranjeros eller identitetsnummer för utlänningar). Detta nummer användas på alla skattedeklarationer och meddelanden. Det kan fås från generaldirektoratet hos polisen, och ett NIE-dokument är numera endast giltigt i 3 månader, men du kommer inte att behöva förnya det om du inte behöver göra en överföring av äganderätt eller underteckna något annat slags dokument hos Notarius publicus. NIE-numret förblir densamma även när dokumentets giltighetstid är förbi.

Alla NIE -nummer SKA registreras hos det lokala skattekontoret. Formuläret för att registrera har nummer 030. Du kommer att behöva tillhandahålla en kopia av det aktuella NIE-nummer och av ditt pass, plus antingen en fullmakt som namnger din skatterepresentant eller representationsformuläret som du kan hitta på skattekontorets hemsida.

När en fastighet ägs av ett gift par eller flera individer, behandlas varje person enskilt, alltså, varje person måste deklararera separat.

Beroende på vad fastigheten används till, ska följande skatter betalas:

Eget bruk av stads- eller landsbygdsfastighet.

(Tomtmark betalar man inte skatt för)

Inkomsten som deklareras är fastighetens taxeringsvärde (valor catastral), som man finner på det lokala skatteinbetalningskortet (I.B. I eller Impuesto de Bienes inmuebles, ibland kallat Contribucion) i följande procenttal:

– 2%, generellt.

1.1% I de fall där fastighetens taxringsvärde blev uppdaterat nyligen  (Almuñecar and Salobreña för exempel) eller förändrat efter den 1 Januari 2005.

Denna skatt ska deklareras en gång om året, innan den 31 december.

Om du inte har ägt fastigheten under hela året, eller om den var uthyrd under en del av året, måste du deklarera motsvarande andel.

– Skattedeklaration: Formulär 210, där du använder den allmänna delen 210 och anger som inkomst typ 02.

– Plats för deklaration: den avdelning av den statliga skatteförvaltningen som motsvarar den plats där fastigheten är belägen.

Skattesats: 19,50%, (från och med den 12.07.2015. till den 11.07.2015 var skattesatsen 20%). Från och med 2016 är skattesatsen 19 %. (Skatten är inbetald ett år i efterskott, så nu beräknar vi skatten för 2015 genom att använda 19,50% i de flesta fall). Fast boende inom EU, Island och Norge.

Skattesats för fast boende i andra länder för 2015 och 2016: 24 %.

Om fastigheten har blivit uthyrd, kan du räkna antalet dagar för att dra av dem på den skatt som ska betalas.

Hyresbostäder i stadsområde:

De inkomster som skall deklareras i det här fallet är det totala belopp som betalats av hyresgästen, efter avdrag för utgifter. (Du kan bara dra av kostnader beroende på antalet dagar som hyresgästen har använt fastigheten). Till exempel måste elräkningen delas med 60 dagar om betalningen sker varannan månad och multiplicerat med det antal dagar som bokningen avser.

Skattesats: 19% för uthyrning 2016. Fast bosatta inom EU, på Island och i Norge, och 24 % för resten av länderna.

Varje uthyrning deklareras separat, och man måste deklarera för varje hyresavtal även om det bara var för en dag.

– Deklarationsformulär: 210. Man använder den generella delen av 210 och anger inkomst typ 01.

– Period för deklarering: För vanliga deklarationer (formulär 210), inom de första 20 kalender dagarna i april, juli, oktober eller januari, där man följer det första, andra, tredje och fjärde kvartalet.

– Plats för deklarationen: den avdelning av den statliga skatteförvaltningen som motsvarar den plats där fastigheten är belägen.