+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Förändringar i bestämmelserna om arvsskatt i Andalusien 2016-2017

Storleken på arvsskatt som betalas i Andalusien skiljer sig från andra autonoma regioner som Madrid, Katalonien, Valencia eller Balearerna. Dekret 4/2016 från den 26 juli, som handlar om brådskande åtgärder relaterade till Arvs- och Gåvoskatt i Andalusien, innebär...

Lantmäteriet, taxeringsvärde och innebörden av revisionen 2016

Lantmäteriet – eller ”Catastro” är ett administrativt register som tillhör skattemyndigeten (Ministerio de Economia y Hacienda) och som används som en förteckning over spanska fastigheter, och som innehåller information om taxeringsvärdet för de fastigheter som är...

Vad är en Första besittnings licens?

Första besittnings licensen är ett väldigt viktigt dokument och att köpa en helt nybyggd fastighet utan detta dokument kan få allvarliga konsekvenser. När en byggare är färdig med en byggnad som ska användas till bostad, är ägaren skyldig enligt spansk lag att ansöka...

Att bygga eller renovera fastighet

Att bygga eller renovera en fastighet i Spanien Reglerna för stadsplanering är stränga i Spanien. Numera genomdriver de lokala myndigheterna strikt dessa regler; vilket verkligen är en stor förändring från bara några år tillbaka. Underlåtenhet att följa reglerna för...

Ny lag för medborgarnas säkerhet

Den nya lagen för medborgarnas säkerhet i Spanien Den nya lagen för medborgarnas säkerhet, känd på spanska som Ley de Seguridad Ciudadana (eller ley mordaza, munkorgslagen, bland dess motståndare), är en av de mest kontroversiella lagarna på de senaste tio åren.  Den...

Grannfejder

Samspelet med grannar är ibland svårt. Statistiken visar att åtminstone två av tre spanska hushåll har haft tidigare konflikter med en granne. Orsker till konflikt kan utgöras av obetalda bostadsrättsföreningsavgifter, buller och störningar på grund av husdjur,...

Regler för gräsrotsfinansiering i Spanien

Gräsrotsfinansiering, eller crowdfunding är en finansieringsmodell som växer snabbt världen over. Det fungerar genom att samla in finansiella bidrag från ett stort antal personer via en internetplattform, för att finansiera ett projekt eller ett företag. Modellen...

Stöd och skydd för brottsoffer

Lag 4/2015  om rättigheter, stöd och skydd för brottsoffer Europeiska Unionens direktiv 2012/29/UE  är ett väldigt ambitiöst lagprojket, med målet att inrätta en minimum standard för rättigheter för brottsoffer inom EU. Skillnaderna mellan olika rättssystem inom EU är...

Att äga ett skjutvapen i Spanien

Ägande av skjutvapen i Spanien? Den spanska lagstiftningen om användande och ägande av skjutvapen är förmodligen en av de mest restriktiva i Europa. Detta är inkluderat i den spanska grundlagen under artikel 149.26 där det sägs att den spanska regeringen har exklusiv...

Försäkringsskador på grund av exceptionella väderförhållanden

Att begära ersättning från försäkringsbolaget på grund av exceptionella väderförhållanden Skador på din bostad vid ovanliga väderförhållanden täcks för det mesta av din hemförsäkring. I särskilda fall kommer skadorna att täckas av en halvoffentlig organisation som...

Bredband: Vad du får

Hastighet för fast bredband och lagen i Spanien I Spanien levereras fast bredband med konsumentkvalitet vanligtvis till kunderna genom användning av fem olika typer av teknologi: ADSL2+, VDSL2, FTTH (eller fiber til hemmet), Coaxiell kabeloch WLL (Trådlös lokal loop,...

Uthyrning av semesterbostäder i Andalusien

En lag om hyresbostadsmarknaden, klubbad  2013; dvs ”lagen om flexiberings åtgärder och främjande av hyresbostadsmarknaden” (Ley de medidas de flexibilización y Fomento del Mercado del alquiler de Viviendas ) har lanserats i flera autonoma regioner i...

Ägarbyte av en bil i Spanien

När en privatperson säljer ett fordon till en annan fysisk person, är det mycket viktigt att gå igenom hela uppsättningen av administrativa förfaranden i syfte att förändra ägandet. Görs inte detta kommer det att medföra olika typer av problem, inklusive böter och...

Missledande reklam och lagen i Spanien

Vi är omringade av reklam. Varje dag blir vi, både medvetet och omedvetet utsatta för reklam. Marknadsförare vill sälja sina produkter och därför tenderar de att att lyfta fram fördelarna och dölja bristerna i vad de försöker sälja. Väldigt ofta passerar de den tunna...

Europeiskt körkort 2013 – ändringar i regelverk för motorcyklar

Sedan 1980 har Europeiska Unionen inrättat en färdplan för harmoniseringen av körkort mellan de olika EU-länderna, slutmålet är att ha ett enda körkort som ska vara giltigt i alla EU-länder. För närvarande finns totalt 110 olika typer av körkort i EU. Detta skapar...

Beskattning av fastighet i stadsbebyggelse ägd av icke-residenta

Varje år är fastighetsägare, som inte är bosatta i Spanien, skyldiga att betala skatt till Agencia Tributaria, det spanska skatteverket. Denna skattskyldighet ska inte förväxlas med IBI (impuesto sobre bienes inmuebles, mer om detta senare). Denna icke-residenta...

Civilt ansvar för förvaltare som överger ett företag

Vi kan definiera en ”nedläggning av ett aktiebolag” som en situation där aktieägarna och/eller förvaltarna av ett aktiebolag slutar att fungera effektivt och kommersiell verksamhet avstannar. Detta händer ofta när företaget har skulder och aktieägarna /...

Våld i hemmet i Spanien

Våld i hemmet är ett betydande socialt problem i Spanien. Det är en typ av fysiskt eller psykiskt våld som förekommer inom ett hushåll eller i en intim relation, till exempel inom ett äktenskap, en familj, ett samboförhållande eller t.o.m vid dating. Våld i hemmet kan...

Lagar om skydd av personuppgifter i Spanien

I Spanien betraktas skydd av personuppgifter som ett ämne av yttersta vikt. Artikel 18.4 i den spanska konstitutionen från 1978 säger: Lagen kommer att begränsa användningen av informationsteknik för att garantera ära, personlig- och familjeintegritet hos medborgarna...

Att köpa spansk bostad under ett företagsnamn

I fastighetsaffärer är det ofta möjligt att köpa en fastighet under ett företagsnamn istället för under en privatpersons namn.På detta sätt skapar köparna ett aktiebolag eller ett bolag som köper fastigheten. Köparna kommer att äga fastigheten indirekt genom att äga...

Motsätta sig en skattefordran

Den spanska allmäna skattelagen (lag 58/2003 från den 17 december) reglerar skyldigheter och rättigheter gentemot den skattskyldige. Spanien är förmodligen det land i Europa med flest föreskrifter om betalning av skatter. Samtidigt ger den spanska lagstiftningen...

Förklaring av överlåtelseskatt

Köp av en fastighet genom vidareförsäljning kräver att köparen kan betala en överlåtelseskatt. Från och med den 19 mars 2010 är skatten progressiv och den är värderad till: 7% för fastigheter upp till 400,000€ och 8% för resten över 400,000€. Inköp av en ny fastighet...

Ley de Costas – Kustlag

I början på åttiotalet tvingade behovet av att skydda den spanska kusten från en alltför aggressiv byggbransch den spanska regeringen att inleda en rad åtgärder avsedda att reglera konstruktioner vid havet. Resultatet blev en ändring av lag 28/1969: Kustlagen (Ley de...

Arv till utlänningar boende i Spanien

När en utländsk medborgare som äger tillgångar i Spanien dör, finns det flera saker som arvingarna behöver veta för att gå rätt till väga i processen med arvet av de spanska tillgångarna. Ett vanligt misstag är att bearbeta arvet i hemlandet och glömma att hantera...

Tvångsförsäljningsprocessen i Spanien

Till skillnad från andra länder, så svarar gäldenären på sitt bostadslån i Spanien med alla sina nuvarande och framtida tillgångar, så bristande återbetalning av lånet får konsekvenser, inte bara med förlusten av huset i den civila processen av tvångsförsäljning, utan...

Processen för att köpa en fastighet i Spanien

I Spanien är fastighetsköp en process som kan brytas ned i flera steg: 1) Insamling av bakgrundsinformation Det första steget är att begära en ”Nota Simple” från fastighetsregistret (Registro de la propiedad). En ”Nota Simple” är en...

Konsumenternas rättigheter i rese-och turistindustrin i Spanien

I Spanien regleras resebranschen av flera lagar och viktigast är ”lagen för konsumentskydd”. Den senaste versionen är den kungliga förordningen 1/2007. Liksom i varje konsumentaktivitet vid köp av en resetjänst, samtycker både konsumenten och...

Skiljedomssystemet för konsumentfrågor i Spanien

Skiljedomssystemet för konsumentfrågor i Spanien (Sistema Arbitral de Consumo) är ett instrument som möjliggör en effektiv och snabb lösning av tvister mellan konsumenter och företag eller yrkesutövare beträffande  konsumentprodukter och tjänster. Den regleras genom...

Giltighet av EU- och EES- körkort i Spanien

Det finns en hel del förvirring i Spanien om giltigheten av körkort som utfärdats av andra EU-och EES-länder. EES står för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det är likvärdigt med EU plus Island, Liechtenstein och Norge. Den kungliga förordningen 818/2009 från...

Tvister om domännamn på Internet

Vad är ett domännamn? Utan att gå in på tekniska detaljer, är ett domännamn en ”adress” till en resurs på Internet. Till exempel: ”www.velascolawyers.com” är adressen till Velasco Lawyers hemsida och ”webdevelopment@velascolawyers.com” är  e-postadressen...

Brott mot stadsplanering i Spanien

Lagen 5/2010 introducerar några ändringar i artiklarna 319 och 320 i strafflagen som reglerar brott mot stadsplanering. Artiklarna är i stort sett oförändrade med undantag för en ökning av påföljder. Syftet med ändringarna är att harmonisera spansk lag med den...

Ansvar vid olycksfall i Spanien

Vid olycksfall kan det ofta vara svårt att veta om offret har rätt till ersättning eller inte, och i de flesta situationer är det omöjligt att automatiskt avgöra vilket ansvar som de olika inblandade parterna har, utan ett ingripande av en domare. Objektivt ansvar I...

Renoveringsarbeten och uthyrning av kommersiella lokaler

När du hyr en fastighet är det inte alltid självklart vem som ska betala för arbeten i lokalerna. I Spanien är lagen tydlig med vilket ansvar hyresvärden och hyresgästen har. Lag 29/1994, som gäller både bostäder och kommersiell användning, gör åtskillnad mellan två...

Hur fungerar en ägarförening?

Du tillhör en gemenskap Om du äger en fastighet i Spanien, tillhör du nästan säkert en ägarförening också, eller en bostadsrättsförening. Det finns dock undantag, till exempel om din bostad är en villa i ett isolerat område. Om din fastighet eller lägenhet är en del...

Bankens ansvar i rättsfall rörande oavslutade byggprojekt

När det handlar om köp av fastighet genom vidareförsäljning är det ganska lätt att kontrollera att byggnaden och byggkvaliteten motsvarar specifikationerna i objektsbeskrivningen. För off-plan fastigheter, som man kanske kan förvänta sig, är detta mycket svårare då...

Hur man avslutar ett Pro Indiviso

Pro indiviso är ett begrepp inom fastighetsrätten som beskriver gemensamt eller odelat fastighetsägande. Det finns i princip tre olika pro indiviso-situationer: Gemensamt köp av en bostad av mer än en person Arv av en fastighet (arvingarna blir delägare) Gemensamt...