+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Samspelet med grannar är ibland svårt. Statistiken visar att åtminstone två av tre spanska hushåll har haft tidigare konflikter med en granne. Orsker till konflikt kan utgöras av obetalda bostadsrättsföreningsavgifter, buller och störningar på grund av husdjur, användning av varandras parkeringsplatser, dålig lukt och vatten som läcker från balkongerna . På landsbygden beror de vanligaste tvisterna på rätten att använda en väg och byggeri som överskrider tomtgränser.

Att lösa tvister kan bli dyrt. Rättegångskostnader samt skadestånd är de vanligaste orsakerna till utgifterna. I detta sammanhang vidtar 1 av 10 personer rättsliga åtgärder medan samma procentantal lyckas lösa tvisten på detta sätt.

Studier visar också att mer än hälften av alla tvister inte har lösts efter två år. Resultatet kan bli dyrt, inte bara ur en ekonomisk synvinkel utan också från en psykologisk synvinkel, vilket kan få folk att flytta ifrån en fastighet eller utveckla hälsoproblem, detta gäller särskilt för äldre.

Det bästa sättet att lösa konflikter

Dialog är i allmänhet det bästa sättet att lösa en konflikt på, snarare än att argumentera med grannen. Att hålla en lugn attityd är alltid det bästa sättet att närma sig dessa typer av tvister.

Ifall diplomatin misslyckas, är nästa steg att försöka lösa tvisten inom bostadsägarföreningen. Inom ramen för ”Ley de propiedad horizontal,” den lag som reglerar bostadsägarföreningar, kan de flesta tvister lösas.

Oljud, fester och störande beteende

Oljud är det största problemet i bostadsrätter. I Spanien är 70% av klagomålen mellan grannar som hamnar i domstol bullerrelaterade medan genomsnittet i EU ligger under 50%.

Den person som orsakar oljud i byggnaden eller bostadsområdet utanför den tillåtna tidsramen, kan tvingas att stoppa sin verksamhet av bostadsföreningen. För att göra detta, är det nödvändigt att underrätta ordföranden i föreningen, som i sin tur informerar gärningsmannen per brev. I fall de störande aktiviteterna inte stoppas, kan föreningen rösta med enkel majoritet för att föra talan mot gärningsmannen. Förfarandet kan så småningom hamna i domstol om man inte kan finna någon lösning på problemet.

Samma procedur kan tillämpas för andra konfliktbeteenden så som husdjur som smutsar ned i trappor och på stigar eller människor som skräpar ner föreningens gemensamma utrymmen.

Obetalda avgifter till bostadsrättsföreningen

När ett stort antal ägare inte betalar avgifterna till föreningen kan detta störa dess normala drift. På samma sätt som vi normalt skulle ta itu med en hyresgäst som inte betalar hyran, är det första steget att ge en vänlig påminnelse till dem som inte betalar. Om detta steg ignoreras, kan föreningen skicka ett ”burofax” (motsvarande ett rekommenderat brev med kvittering från mottagandet). Om detta också ignoreras, kan föreningen rösta med enkel majoritet under generalförsamlingen för att göra anspråk på skuld genom att gå i domstol,  och så småningom beslagläggning av gäldenärens privata tillgångar.

Förkörsrätt i lantegendomar

De flesta konflikter i lantegendomar kretsar kring förkörsrätter. Ämnet är mycket komplicerat, men i fall av tvist så borde det första steget vara att kontrollera ”nota simple” (beskrivning av fastigheten) från fastighetsregistret . Förkörsrätt för grannar är  normalt inskrivna, och därför bör det inte vara ett problem att nå en överenskommelse.

Om tomten är helt inringad av andra tomter, måste grannarna ge rätt till väg och en överenskommelse kan nås i domstol. Förkörsrätter i landsbygdfastigheter är ett komplicerat ämne och en advokat bör undersöka fallet.