+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

En lag om hyresbostadsmarknaden, klubbad  2013; dvs ”lagen om flexiberings åtgärder och främjande av hyresbostadsmarknaden” (Ley de medidas de flexibilización y Fomento del Mercado del alquiler de Viviendas ) har lanserats i flera autonoma regioner i Spanien.

Denna lag innebär många förändringar. En av dessa är att uthyrning under korta perioder, semesteruthyrning (mindre än en månad) inte längre kommer att vara kontrollerat av LAU (Ley de Arrendamiento Urbano) eller Lagen för uthyrning av stadsbostäder, då det istället är de autonoma regionerna som kommer att administrera detta inom ramarna för de lokala turistnormerna.

Detta kommer att gynna hyresmarknaden på många sätt och i synnerhet kommer det att genomdriva minimikvalitetsnormer och skydda semesterhyresgäster bättre. Det kommer också att vara till nytta för bekämpningen av den ”svarta hyresmarknaden”, där inkomts från en spansk fastighet inte deklareras. Man uppskattar att omkring 20% av semesterbostäderna som erbjuds tillhör den svarta ekonomin. Normalt är de marknadsförda via utländska kanaler (mestadels på utländska webbsidor) med betalningar gjorda till utländska bankkonton somär omöjliga att upptäcka för de spanska myndigheterna.

Många brittiska tidningar rapporterade felaktigt om att det fanns ett förbud mot uthyrning av semesterbostäder som ägs av privatpersoner . Detta är absolut inte sant eftersom syftet med dessa förändringar inte är att skydda Hotell sektorn, utan helt enkelt att fastställa minimikvalitetsnormer som kommer att göra hela turistnäringen mer konkurrenskraftig.

Den hastighet med vilken de nya reglerna kommer att verkställas beror på regionen. Medan många regioner redan har ett system för registrering av hyreslägenheter, kommer Andalusien att sätta de nya reglerna på plats före utgången av 2015 (för närvarande och tills förordningen är på plats, kommer LAU fortfarande att styra uthyrningen av semesterbostäder).

Semesterbostäder i Andalusien

Privatpersoner som är villiga att hyra ut sin egendom som semesterbostad (i sin helhet eller som rum) kommer att behöva ansöka om ett gratis tillstånd från Turism och Handelsdepartementet i Junta de Andalucía. Det är inte klart vad som kommer att vara nödvändigt att inkludera i ansökan, men någon form av dokumentation för fastigheten kommer säkert att krävas. Det kommer att finnas ett minimum av kriterier som fastigheten måste uppfylla för att garantera standarden på säkerhet och hygien. Dessa kommer att omfatta:

  •      Brandsläckare i fastigheten
  • Första hjälpen-kit
  • Klagomålsformulär för gäster
  • Sovrum bör ha yttre ventilation (fönster eller dörrar på utsidan)
  • Minimum av hushållsapparater och tjänster i funktionsdugligt skick
  • Värme och kylsystem (det är inte helt klart om ventilation är tillräcklig eller om ett luftkonditioneringssystem kommer att bli nödvändigt under sommaren). Mellan oktober och april måste ett värmesystem behålla temperaturen i bostaden på minst 19º C.
  • Städning vid ankomst och när gästerna lämnar bostaden.
  • Hyresvärdar kommer att kunna ta ut i förväg i procent av hyran vid tidpunkten för bokningen, upp till 30% av priset för den totala vistelsen.

En databas med hem för turisteändamål kommer att sammanställas tillsammans med det redan befintliga registret för semesterbostäder på landsbygden. Varje fastighet får ett registreringsnummer som skall redovisas på alla marknadsföringsmaterial eller kanaler.

Hyresaktiviteten kommer att anses olaglig när semesteruthyrningen sker i en oregistrerad egendom. Sanktioner kommer att regleras genom Turist-lagen i Andalusien (Ley del Turismo de Andalucía Ley 13/2011) som skiljer mellan olika nivåer av överträdelser. Beroende på hur allvarlig överträdelsen är, kommer böter mellan 2000 € och 150.000 € att tillämpas.

Vi kommer att skriva en ny uppdaterad artikel så snart som den nya regleringen från Junta de Andalucia släpps.