+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Efter många debatter har koalitionsregeringen antagit en lag om ändring av kungliga dekretet 11/2020 för att hantera det fortsatta problemet med bostadsvräkningar, särskilt de som rör de mest utsatta familjerna.

Den 22 december antogs ett dekret som fryser vräkningar för dem som skulle bli hemlösa och samtidigt utgår en kompensation till hyresvärdar i vissa fall. Denna lag träder i kraft den 23 december 2020.

Det kungliga dekretet 11/2020 av den 31 mars (om nödåtgärder för COVID-19) ändras då undantagstillståndet förlängs till 3 maj 2021, på alla muntliga domar som finns på inkomstkrav eller belopp som hyresgästen förfaller till, eller löptiden för kontrakt som undertecknats enligt lag 29/1994 av den 24 november om ”Urban Leasing”, som syftar till att återfå fastigheten, kan hyresgäster begära en extraordinär avstängning av avhysning eller frisläppande inför domstolen eftersom de befinner sig i en situation av ekonomisk sårbarhet som gör det omöjligt för dem att hitta ett bostadsalternativ för sig själva och för de människor som de bor med.

Vräkning av utsatta familjer som är bosatta i stora hyreskoplex (fastigheter som tillhör företag eller personer som har mer än tio bostäder) är också frusna även om de inte har avtal. (Hus ockupanter).

Suspension av åtgärderna är extraordinära och tillfälliga till sin karaktär och upphör att träda i kraft så snart nödläget upphör.

För att lyckas, måste hyresgästen bevisa att de är i en av de kvalificerade grupperna av ekonomisk sårbarhet (hyresgäster som bor med minderåriga, har anhöriga i sin vård eller offer för våld i hemmet).

Socialtjänsterna i de självständiga regionerna måste erbjuda dem ett realistiskt alternativ innan upphävandet av avhysning upphör. Problemet för administrationen är dock att antalet sociala bostäder som finns att hyra i Spanien är helt otillräckliga.

Ersättning kan göras till hyresvärden från det att avstängningen överenskommits, om det inte efter tre månader, ett bostadsalternativ har  tillhandahållits av administrationen. När det gäller stora hyresvärdar kommer de endast att kompenseras om de kan motivera ekonomisk skada, om huset var till salu eller för uthyrning innan den utsatta familjen gick in i fastigheten, (dvs fall av husockupation).

 

 

 

 

Vräkning kommer inte att avbrytas om bosättning eller vistelse i bostaden har ägt rum i följande fall:

  1. Om det har inträffat i en fastighet som är ägarnas vanliga hemvist eller andra hem.
  2. Om det har inträffat i en egendom som ägs av en juridisk person som har överfört den för en giltig rätt till en fysisk person som har sin vanliga hemvist eller sitt andra hem.
  3. Om inträdet eller vistelsen i fastigheten är ett resultat av ett brott.
  4. Om det finns bevis för att bostaden används för att bedriva olaglig verksamhet.
  5. Om inträdet eller besittningen har ägt rum i offentliga eller privatägda fastigheter avsedda för sociala bostäder och bostaden redan har tilldelats en sökande av administrationen eller enheten som förvaltar bostaden.
  6. Om ockupationen av fastigheten inträffade efter datumet för det kungliga dekretet.

Frånkopplingar av el-, vatten- och naturgasförsörjning till utsatta familjer eller socialt utestängda konsumenter är också frusna under undantagstillståndet. Upphävande av leverans till utsatta konsumenter är inte heller tillåtet om de inte kan bevisa att de äger leveransavtalet eller har verifierats ha sårbar konsumentstatus, av socialtjänster eller sociala medlare.