+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Om fastigheten är ett nybygge blir de beräknade kostnaderna dessa:

  1. Uppläggningsavgift (cirka 1%-1,5% av den totala summan av bolånet).
  2. Moms, 7%. (Impuesto sobre el valor añadido/IVA). Från och med 1:a juli 2010 höjs det till 8%.
  3. Stämpelskatt (Impuesto de actos jurídicos documentados) 1% av priset på fastigheten. Betalas enbart vid fastigheter som omfattas av momsinbetalningar (nybyggen).
  4. Stämpelskatt (Impuesto de actos jurídicos documentados) 1% av bolånet.
  5. Notarie och registrering av lån: Dessa avgifter kan variera beroende på bolånet.
  6. Notarie- och fastighetsregisteravgifter på köpet.
  7. Fömedlingsavgifter. Banken använder sig av en “mellanhand” för att försäkra sig om att fastigheten och bolånet är registrerade på fastighetsregistret.
  8. Försäkringar: Normalt kräver banken att låntagaren tecknar en försäkring för att skydda räntan tills dess att lånet är återbetalt.

Om fastigheten säljs i andra hand, alltså om det är en återförsäljning (att lägenheten eller husets har sålts innan), så är kostnaderna de samma, förutom att man inte behöver betala stämpelskatten (Impuestos de actos jurídicos documentados) på 1% av priset på fastigheten eller den 7-procentiga momsen (momsen kommer gå upp till 8% från och med den 1:a januari 2010), men istället ska en överlåtelseskatt på 7% betalas. (Från och med den 19 mars 2010 så ändras överlåtelseskatten till 7% på de första 400,000€ av köpeskillingen och 8% på det över 400,000€, se artikeln Spansk finanspolitisk rapport 2010).

Du kan referera till detta exempel för fördelningen av kostnaderna för två fastigheter med en köpeskilling om 150.000 € och 250.000 € respektive. Du kan ladda ner kostnadsuppdelningen i PDF-format och MS Excel-format.