+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Inköps-exempel

Obs! Om fastigheten köps med garage blir kostnaden 8%. Om det köps separat blir det 18%.

I vissa köpekontrakt är köparen tvungen att betala “plusvalia”, vilket är realisationsvinsten på fastigheten.

Fall 1  Nybyggnad av 150.000

Nybygge i euro
Försäljningspris Låne-
150,000.00 Kostnader
60%: 90k
Skatter:
på fastigheten:
Moms (IVA) 8% 12,000.00
”Stämpelskatt” (AJD) 1% 1,500.00
på lån:
Stämpelskatt på kapital och ränta 1% 1,278.00
Kostnader:
på fastigheten:
Notarius Publicus 468.00
Fastighetsregister 361.00
Köparens advokat 1% + IVA 18% 1,770.00
på lån:
Notarius Publicus 463.00
Fastighetsregister 301.00
Avtalsavgift, bank 1.350.00
Uppskattning 200.00
Värdering
Information från fastighetsregistret 12.00
Gestor för bank 205.00
Besiktningsman från banken 178.00
Byggnadsförsäkring
SUMMA skatter och avgifter 16,099.00 2,637.00
Lånet är på 60% Fast ränta över 20 år.
månatlig återbetalning 589,00
APR Euribor+1.5%

Fall 2  Nybyggnad av 150.000

Nybygge i euro
Försäljningspris Låne-
250,000.00 Kostnader
60% :150k
Skatter:
på fastigheten:
Moms (IVA) 8% 20,000.00
”Stämpelskatt” (AJD) 1% 2,500.00
på lån:
Stämpelskatt på kapital och ränta 1% 2,280.00
Kostnader:
på fastigheten:
Notarius Publicus 511.00
Fastighetsregister 421.00
Köparens advokat 1% + IVA 18% 2,950.00
på lån:
Notarius Publicus 469.00
Fastighetsregister 361.00
Avtalsavgift, bank 2,250.00
Uppskattning
Värdering 260.00
Information från fastighetsregistret 12.00
Gestor för bank 205.00
Besiktningsman från banken 400.00
Byggnadsförsäkring
SUMMA skatter och avgifter 26,382.00 6,237.00
Lånet är på 60% Fast ränta över 20 år.
månatlig återbetalning 981.66
APR Euribor+1.5%

Fall 3 – ÅterförsäljningByggande av 150.000 

Återförsäljning av fastighet i euro
Försäljningspris Låne-
150,000.00 Kostnader
60%: 90k
Skatter:
på fastigheten:
Överlåtelseskatt (ITP) 7% 10,500.00
på lån:
Stämpelskatt på kapital och ränta 1% 1,400.00
Kostnader:
på fastigheten:
Notarius Publicus 468.00
Fastighetsregister 361.00
Köparens advokat 1% + IVA 18% 1,770.00
på lån:
Notarius Publicus 463.00
Fastighetsregister 301.00
Avtalsavgift, bank 1.350.00
Uppskattning 200.00
Värdering
Information från fastighetsregistret 12.00
Gestor för bank 205.00
Besiktningsman från banken 178.00
Byggnadsförsäkring
SUMMA skatter och avgifter 13,099.00 2,759.00
månatlig återbetalning 589,00
APR Euribor+1.5%

Fall 4 – ÅterförsäljningByggande av 550.000 

Återförsäljning av fastighet i euro
Försäljningspris Låne-
250,000.00 Kostnader
60% :150k
Skatter:
på fastigheten:
Överlåtelseskatt (ITP) 7% 17,500.00
på lån:
Stämpelskatt på kapital och ränta 1% 2,280.00
Kostnader:
på fastigheten:
Notarius Publicus 511.00
Fastighetsregister 421.00
Köparens advokat 1% + IVA 18% 2,950.00
på lån:
Notarius Publicus 469.00
Fastighetsregister 361.00
Avtalsavgift, bank 2,250.00
Uppskattning
Värdering 260.00
Information från fastighetsregistret 12.00
Gestor för bank 205.00
Besiktningsman från banken 400.00
Byggnadsförsäkring
SUMMA skatter och avgifter 21,382.00 6,237.00
månatlig återbetalning 981.66
APR Euribor+1.5%