+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

För närvarande distribuerar de flesta länder i världen finanspolitiska stimulanspaket för att återupprätta ekonomin. Spanien, i motsats till världens länder och rekommendationerna från IMF (Internationella valutafonden), kommer att genomföra en skattereform under 2010 som totalt kommer att öka skattetrycket för både företag och privatpersoner. Låt oss se i detalj de förändringar som kommer att ske under 2010.

Höjningar av momsen (från och med 1:a juli 2010)

 • Standardmomsen på 16% kommer att höjas till 18%.
 • Den nedsatta 7- procentiga momsen (påverkar nya fastighetsköp, hotell och restauranger och de flesta livsmedel) kommer att öka till 8%.
 • Den 4- procentiga momsen på dagligvaror kommer inte att ändras.

I praktiken innebär detta till exempel att en bil som kostar 30,000 € utan moms, kommer att kosta 34.800 € med moms före den första juli och 35.400 € efter den första juli. Det blir en skillnad på 600 €. För ett nybyggt hus som kostar 300.000 € utan moms, kommer momshöjningen öka kostnaden med 3.000 €. Medan många poster inte är föremål för prisfluktuationer, kan det vara fördelaktigt att planera inköp före juli, när det gäller fastighetsmarknaden bör du analysera marknadsvillkoren.Om prissänkningstrenden fortsätter efter juli kan det kompensera för momshöjningen. På Kanarieöarna tillämpas inte moms, istället finns en ”Impuesto General Indirecto Canario” som kommer att stanna vid 5% och kommer inte att påverkas av skattereformen 2010. Liksom Kanarieöarna har Ceuta och Melilla också en skatt som ersätter momsen: ”Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación”. Detta kommer inte att ändra dess nuvärde.

Moms inom EU

Från och med den första januari 2010 kommer Spanien att anpassa sig till de nya EU-reglerna för moms. Med andra ord kommer företag som erbjuder tjänster över gränserna inom EU att betala moms beroende på kunden.

 1. Om kunden är ett företag eller en yrkesman kommer momsen att betalas till kundens land.
 2. Om kunden är en privatperson kommer momsen att betalas till det land där företaget erbjuder tjänsten.

Reavinstskattehöjning på aktier, inlåningar och räntekonton

Från och med den första januari 2010 kommer beskattningen av sparräntor att flyttas till ett progressivt system från de tidigare 18-procenten. För de första 6.000 € kommer beskattningen att öka från 18% till 19% och för följande 6.000 € kommer beskattningen att öka från 18% till 21%. Din bank kommer att dra av 19% -21% av de betalda räntorna och betala skattekontoret för din räkning. Detta kommer bara att påverka dig om du är fast bosatt i Spanien.

Kapitalvinstskattökning på försäljning av fastighet för fastboende och icke- residenta:

Från och med den första januari 2010 kommer kapitalvinstbeskattningen för fastboende att öka från 18% till 19% för de första 6.000 € och 21% för resten av vinsten från försäljningen av en fastighet. För icke-residenta ligger det alltid på 19%.

Det finns inga förändringar när det gäller kvarhållandet av de 3 procenten av fastighetens pris för icke bosatta, men det kommer att bli en betydande ökning av kontroller för att förhindra skattesmitning. Icke-residenta har en period på tre månader efter försäljningen av en fastighet för att uppfylla sina rättsliga skyldigheter att betala kapitalvinstskatten, oavsett det ursprungliga kvarhållandet av de 3 procenten vid undertecknandet av lagfarten.

Överlåtelseskatt vid fastighetsförsäljning från och med den 19 mars 2010

En ny skattehöjning från regeringen som till stor del har passerat under tystnad är överlåtelseskatten, som tidigare låg på 7%, ska från och med den 19 mars 2010 blir progressiv:

 • 7% för fastighetsförsäljningar upp till 400.000 €
 • 8% för saldot över 400.000 €

Vid försäljning av garage blir det:

 • 7% för garageförsäljningar upp till 30.000€
 • 8% för saldot över 30.000€.

Förändringar i inkomstskatten

Detta påverkar endast fast bosatta: Från och med den första januari 2010, kommer skatterabatten på 400 € bara vara för dem som tjänar mindre än 8.000 € per år, och sedan kommer en glidande skala att köras till 12.000 €  för att sedan tas bort helt. För inkomsterna 2009 kommer rabatten att gälla fullt ut. För icke-residenta utländska arbetstagare med en årsinkomst över 600.000 € kommer den privata inkomstskatten att höjas från 24% till 43%.

Beskattning för små, medelstora företag och egenföretagare

Den enda goda nyheten med den nya skattereformen 2010 är en tillfällig skattesänkning för små och medelstora företag och även egenföretagare.
Fr.om den 1 januari 2010:

 1. ”Impuesto sobre sociedades” eller bolagsskatten, kommer att minska med 5% för små och medelstora företag som uppfyller alla dessa villkor:
  1. Att det lilla eller medelstora företaget har färre än 25 anställda
  2. Att det lilla eller medelstora företaget har en total omsättning på mindre än 5 miljoner euro.
  3. Att det lilla eller medelstora företaget inte kommer att minska i antal anställda under året.
 2. Det blir också en sänkning på 5% av inkomstskatten för egenföretagare som inte avskedar någon av sina anställda under året.

I praktiken kommer ett beskattningsunderlag mellan 0 € och 120,202.41 € att vara 20% i stället för de tidigare 25 procenten. Över 120,202.41 €  blir det 25% istället för 30%.