+34 958 63 01 14 info@velascolawyers.com

Lantmäteriet – eller ”Catastro” är ett administrativt register som tillhör skattemyndigeten (Ministerio de Economia y Hacienda) och som används som en förteckning over spanska fastigheter, och som innehåller information om taxeringsvärdet för de fastigheter som är registrerade. Registret innehåller också information om var fastigheten är belägen, dess storlek, användning och identifikation av ägarna, och i vissa fall planlösningar eller kartor av fastigheterna.

Ägaren till en fastighet kan få tillgång till informationen som finns i registret på hemsidan https://www.sedecatastro.gob.es Denna tjänst är gratis och det enda kravet för att få tillgång till informationen är att ha ett elektroniskt certifikat utfärdat av La Fabrica Nacional de la Moneda y el Timbre, FNMT (för exempel) http://www.fnmt.es/ceres Andra institutioner och förvaltningar som har tillgång till detta register och erhålla ett certifikat är för exempel skattekontor, notarius publicus, domstolar.

”Valor catastral” för en fastighet är taxeringsvärdet som registret bestämmer, och detta värde används för att beräkna olika slags skatter, t ex IBI (kommunalskatt), skatt för ickeresidenter, skatt för fast bosatta, kommunal plusvalia, och i vissa fall överföringsskatt. Att använda taxeringsvärdet för att beräkna skatten för ickeresidenter kommer att leda till lägre skatter att betalas i Spanien och i länder där fastighetsägarna blir beskattade för sina egendommar i utlandet.

Aktuella koeficienter kan ni finna i ordern från den 18 juli 2016 (Oficiella Bulletinen Junta de Andalucia); de blir periodvis aktualiserade, beroende på vilket år som texeringsvärdet blir reviserat av förvaltningen och andra faktorer, så som marknadsvärdet. http://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/normativa/Orden_18-07-2016_Coeficientes%20Urbana.pdf

I olika delar av Andalusien genomför lantmäteriet en översyn, och detta är anledningen till att många har mottagit brev innehållande de nya värden som satts för fastigheter som redan är registrerade i lantmäteriet. De tar ut en skatt på 60 euro för regleringen av fastigheterna och för att meddela ägarna om de nya värdena via certifierad post. I de fall där ägarna inte är fast bosatta skickas meddelandet vanligtvis till deras skatterepresentant. Om denna skatt på 60 euro inte blir betald, kan skattemyndigheterna enligt lag ta ut skulden på din egendom eller ditt bankkonto och dessutom kräva extra utgifter och tilläggsavgifter på grund av utebliven betalning. Från och med det datum som meddelandet om regleringen av taxeringsvärdet har mottagits, har man 15 dagar på sig att ifrågasätta värderingen. Man kommer då att behöva presentera ritningar gjorda av en arkitekt och/eller andra bevis.

Baserat på det nya värdet, kan myndigheterna skicka ut extra inbetalningskort för IBI och kräva skillnaden på beloppet i enlighet med det nya värdet. De kan kräva betalning för en period av som högst 4 år tillbaka.

Enligt lag måste man deklarera all utbyggnad eller annan form för förbättring, för exempel att bygga en pool eller ett garage. Hur får de reda på dessa förbättringar? Huvudsakligen genom meddelanden som skickas av notarius publicus när man undertecknar deklaration om nybygge, av rådhuset när man ansöker om bygglov, och genom flygfoton tagna med jämna mellanrum.