+34 958 63 01 14 [email protected]

Ansvarsfralæggelse

Selvom vi håber, at denne webside er af interesse for vores brugere, påtager Advokatfirmaet Velasco Advokaterne sig ikke noget ansvar og giver ingen garanti i relation til websitet og dets indhold. Vi er lovmæssigt udelukket fra at give en sådan garanti.

De artikler, spørgsmål og svarrubrikken, dokumenter og andet materiale, som er stillet til rådighed på dette websted, er tænkt som eksempler på vores ekspertise og arbejdsmetoder. Vi kan tillige henvise til disse i forbindelse med juridisk rådgivning. De er ikke tænkt som en erstatning for juridisk rådgivning og er heller ikke tilbudt som sådan. Hver sag er individuel, og den eneste mǻde at sikre, at den rådgivning, De modtager, er den rigtige i relation til Deres særlige omstændigheder, er at antage en advokat, som kan tage sig af alle relevante faktorer. Vi påtager os derfor ingen forpligtelser overfor nogen som helst, som anvender eller søger støtte i materialet på dette website uden vedkommende først har anmodet os om vores rådgivning. Vi påtager os heller intet ansvar for indholdet på nogen andre websider, der måtte være henvist til via hyperlinks på nærværende website. De repræsenterer udelukkende offentligt tilgængelige informationskilder med nogen relevans, som vi håber kunne have Deres interesse.

Al brug af dette website er underlagt spansk lov og ret. Dets indhold relaterer kun til spansk lovgivning og relevant lovgivning i Den Europæiske Union, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.