+34 958 63 01 14 [email protected]

EU-Forordning nr. 650/2012 om Arveret i Spanien

Arvelove og skifterettens procedurer varierer betydeligt indenfor de forskellige lande i EU. Af disse grunde kan arvesager, som går over landegrænser, somme tider være særdeles kompliceret, især når der er uenighed mellem arvingerne om den gældende arvelov og de...

Nye love mod skattesvig 2012

Den 29 oktober 2012 godkendte det spanske parlament lov nr. 7/2012, med det formål, at bekæmpe skattemæssig kriminalitet. Det er en blanding af en ny lov og ændring af den tidligere lov. Det er håbet, at den vil bremse flere kategorier af finanspolitiske forbrydelser....

Beskatning af byejendomme, som ejes af ikke-residente

Hvert år er ikke-residente, som ejer fast ejendom i Spanien, forpligtiget til at betale skat som ikke-resident til Agencia Tributaria, det spanske skattevæsen. Denne skattemæssige forpligtigelse må ikke forveksles med IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, som er...

Fordele ved at få spansk opholdstilladelse og de nye regler

Der er flere grunde til at få opholdstilladelse i Spanien, især hvis du overvejer at sælge din ejendom. Disse grunde omfatter: Hvis du er skatte-resident  i Spanien, og over 65 år, er du ikke omfattet af kapitalvinding skat, når du sælger din ejendom, på betingelse...

Love om personlig databeskyttelse i Spanien

I Spanien, er beskyttelse af personoplysninger at betragte, som et emne af meget stor betydning. Artikel 18.4 i den spanske grundlov af 1978 siger: Loven vil begrænse brugen af informationsteknologi for at sikre ære, borgernes person- og familiemæssige fortroligheder...

Vold i hjemmet i Spanien

Vold i hjemmet er et socialt problem, i Spanien. Det er en form for vold, fysisk eller psykisk, der sker indenfor en husstand eller i et nært forhold som ægteskab, dating, familie- eller samliv. Vold i hjemmet har mange former, herunder fysisk aggression, men også...

Oprettelse og opløsning af “parejas de hecho” (samleverpar)

Statistikkerne viser, at over hele Europa er opfattelsen af den traditionelle familie under forandring, og ægteskabet som institution viger for forskellige former for sameksistens, som for eksempel samleverpar.  Både ægteskab og det at leve sammen som samleverpar,...

At bestride et skattekrav

Den almindelige spanske skattelovgivning (lov nr. 58/2003 af 17. december) regulerer skatteydernes forpligtelser og rettigheder. Spanien er nok det land i Europa, der har flest regler, der omhandler skattebetalingen. Men samtidigt giver den spanske lovgivning...

Forklaring af overførselsskat i Andalusien

Købet af en ejendom gennem videresalg i Spanien kræver, at køberen betaler overførselsskat eller IPI (”Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados” på spansk). Overførselsskatten for købet af en ejendom bliver reguleret af det...

“Ley de Costas” loven om kystlinjer

Tilbage i begyndelsen af  firserne førte behovet for  at beskytte den spanske kyst,  mod en alt for aggresiv  byggebranche, til at den spanske regering iværksatte en række foranstaltninger med det formål, at regulere konstruktioner på kystlinjer. Resultatet var en...

Love om mishandling af husdyr i Andalusien og i Spanien

Der er et velstruktureret system af love for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd i Spanien. På den ene side er staten ansvarlig for love i forbindelse med beskyttelse af vildt, sanktioner ved dyremishandling på alle niveauer, sanitære krav for husdyr og landbrugsdyr, lige...

Den nye forordning vedrørende pension i Spanien

Den spanske regering har vedtaget en ny lov i forbindelse med social sikring, som vil få flere forskellige virkninger og især vedrøre pensionsalderen i Spanien. Ideen med loven er at gå væk fra den obligatoriske pensionsalder, og gå over til en fleksibel...

Gyldigheden af EU- og EØS kørekort i Spanien

Der er en del forvirring om gyldigheden i Spanien af kørekort udstedt i andre EU- eller EØS lande. EØS står for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og det svarer til EU-landene plus Island, Liechtenstein og Norge. Det ”Real Decreto 818/2009” (kongelige dekret...

Tvister over Internet domænenavne

Hvad er et domænenavn ? Uden at gå ind i tekniske detaljer, kan man sige at et domænenavn er ”adressen” på en oplysningskilde på Internettet. F. eks. er www.velascolawyers.com adressen på Velasco Lawyers hjemmeside og [email protected] er den...

Særordning for De Kanariske Øer, Ceuta og Melilla

De Kanariske Øer I det 19. århundrede  gjorde den spanske regering De Kanariske Øer til et frihandelsområde, for at fremme økonomisk udvikling. Senere blev den indirekte beskatning (IGIC) indført. Den ligner moms, men med  lavere satser (nul moms er 0%, reduceret moms...

Forbrydelse mod byplanlægningen i Spanien

I lov nr. 5/2010 indførtes nogle få ændringer i artiklerne 319 og 320 i straffeloven, som regulerer forbrydelserne imod by- og bymæssig planlægning. Artiklerne er i det store og hele uændret, bortset fra en forhøjelse af sanktionerne. Formålet med ændringerne er at...

Ansvar ved ulykker i Spanien

I tilfælde af ulykker er det ofte ret vanskeligt at vide, om offeret er berettiget til erstatning, og i de fleste situationer er det umuligt automatisk at fastlægge ansvar for de forskellige involverede parter, uden medvirken af en dommer. Objektivt  ansvar Ikke desto...

Hvordan fungerer en grundejerforening?

Du tilhører et fællesskab Når du ejer en ejendom i Spanien, er du næsten helt sikkert også medlem af en grundejerforening. Der er imidlertid undtagelser, i de fleste tilfælde hvor dit hus er et uafhængigt hus beliggende i et isoleret område. Men hvis dit hus hører ind...

Pro Indiviso (udelt)

“Pro indiviso” (udelt) er et begreb i formueretten, der beskriver fælles eller udelt ejendomsret. Der er grundlæggende tre forskellige pro indiviso situationer: Fælles indkøb af en bolig af mere end en person Arv af fast ejendom (arvingerne bliver medejere) Fælles...

Adoption i Spanien

Adoption i Spanien er en juridisk proces, der følger meget strenge regler, for at beskytte barnets interesser til det yderste. I lov nr. 21/1997 af 11. november er der indført en række krav til forældre, der ønsker at adoptere og til adoptivbarnet, både nationalt og...

Den nye straffelov 2010 i Spanien

Fra den 23. december 2010 vil den nye reformerede straffelov træde i kraft. Dette er en af de største opdateringer af loven siden 2003. De nye ændringer er lavet, for at give nye anordninger til bekæmpelse af korrupt byplanlægning og organiseret kriminalitet og for at...

Fuldbyrdelse af udenlandske domme

Det er mere og mere almindeligt i dag at se advokater fra lande i EU, der kræver fuldbyrdelse af straffedomme, afsagt af domstole i andre EU lande. For eksempel, hvis din debitor er flyttet til Spanien, uden at efterlade aktiver i sit hjemland, kan du stadig få...

Ændringer i byggereglementet

Dekret nr. 60/2010 af 16. marts godkender byplanlægningens disciplinære bestemmelser i Andalucien. Artikel 92.2a) i de andalusiske vedtægter, siger, at det kommunale råd er ansvarligt for byområdets disciplin og er ansvarligt overfor Junta de Andalucia...

Kan man købe FOR billigt?

Hvor er det dog fristende, når man får øje på sådan et rigtig godt knaldtilbud på en ejendom under sydens sol, og så til næsten ingen penge….men oftest er der det lille ”men” tilknyttet. Der er visse ting, man skal tage sig i agt for, når man beslutter sig for...

Intellektuel ejendomsret

Intellektuel ejendomsret er grundlæggende personlig og ophavsret, som tilskrives ophavsmanden af et værk. Intellektuel ejendomsret kan deles op i to kategorier. Den ene er industriel ejendomsret og varemærke.  Industriel ejendomsret omfatter patenter af opfindelser,...

Lejeaftale tvist med udlejer

Vi har betalt depositum til en lejebolig hvor ejeren mundtligt gav os betingelserne og sagde, at hans advokat ville lave kontrakten. Nogle dage senere gav han os kontrakten med sin underskrift, som vi tog med os hjem for at oversætte. Vi har på intet tidspunkt skrevet...

Klager i forbindelse med service fra telefonselskaber

Det første man skal gøre, når man har en klage, er at kontakte teleoperatørens klageafdeling eller deres kundeservice. Dette skal gøres indenfor en måned efter at problemet er opstået, eller indenfor en måned efter at man har modtaget regningen, hvis klagen drejer sig...

Hvordan starter man egen virksomhed op i spanien?

At starte egen virksomhed i Spanien er en god ide. Især hvis man ønsker at tjene penge og lave noget imens man bor her. Der er mange muligheder for at starte et lille firma op og blive sin egen chef. Dog er der en del ting man skal gøre op med sig selv, før man...

Hvad er forsikring?

Forsikring er nok den ældste (og idag den mest benyttede) form for behandling af risiko. Vi kan definere det som en overførsel af risikoen for at miste noget i bytte for en forsikringspræmie. I praksis køber personen (som enten selv bliver forsikret, eller får sit...

Skattereform 2010

I øjeblikket er de fleste lande i hele verden i gang med at opstille pakkeløsninger til at lette skatten for at sætte skub i økonomien. Spanien går imod denne trend, og IMF foreslår en virkeliggørelse af en skattereform i år 2010, som totalt set vil øge skattetrykket...

Skiulykker

Efterhånden som skiferier bliver mere populære og der kommer flere mennesker på skiløjperne, stiger antallet af ulykker desværre også. Et overraskende faktum er, at over 10 % af skiløbere og snowboardere starter deres ferie uden rejseforsikring. Man skal sikre sig, at...

Promillekørsel

Ifølge en information, der er udsendt af trafikmyndighederne ‘Dirección General de Tráfico’, var der i løbet af de første 13 dage af juli måned mere end 5.149 bilister, der blev fundet positive i en stikprøvekontrol for promillekørsel. En trediedel af alle alvorlige...

Salg af ejendom. Skatte- og lovmæssige overvejelser

I denne tid med økonomisk usikkerhed er der mange mennesker, som forsøger at sælge deres andet hjem eller feriebolig i Spanien, og i de fleste sager er proceduren kompliceret. Man skal være opmærksom på det skatte- og lovmæssige for at undgå fremtidige komplikationer,...

Byggetilladelser

Udførelse af byggeri på vores ejendomme uden byggetilladelse eller arbejde, som ikke er taget i betragtning i denne byggetilladelse, kan få alvorlige konsekvenser. Der findes to typer af diciplinære byggesager. Man kan idømmes en økonomisk straf eller byggeriet kan...