+34 958 63 01 14 [email protected]

EU-Forordning nr. 650/2012 om Arveret i Spanien

Arvelove og skifterettens procedurer varierer betydeligt indenfor de forskellige lande i EU. Af disse grunde kan arvesager, som går over landegrænser, somme tider være særdeles kompliceret, især når der er uenighed mellem arvingerne om den gældende arvelov og de...

Fordele ved at få spansk opholdstilladelse og de nye regler

Der er flere grunde til at få opholdstilladelse i Spanien, især hvis du overvejer at sælge din ejendom. Disse grunde omfatter: Hvis du er skatte-resident  i Spanien, og over 65 år, er du ikke omfattet af kapitalvinding skat, når du sælger din ejendom, på betingelse...

Vold i hjemmet i Spanien

Vold i hjemmet er et socialt problem, i Spanien. Det er en form for vold, fysisk eller psykisk, der sker indenfor en husstand eller i et nært forhold som ægteskab, dating, familie- eller samliv. Vold i hjemmet har mange former, herunder fysisk aggression, men også...

Oprettelse og opløsning af “parejas de hecho” (samleverpar)

Statistikkerne viser, at over hele Europa er opfattelsen af den traditionelle familie under forandring, og ægteskabet som institution viger for forskellige former for sameksistens, som for eksempel samleverpar.  Både ægteskab og det at leve sammen som samleverpar,...

Love om mishandling af husdyr i Andalusien og i Spanien

Der er et velstruktureret system af love for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd i Spanien. På den ene side er staten ansvarlig for love i forbindelse med beskyttelse af vildt, sanktioner ved dyremishandling på alle niveauer, sanitære krav for husdyr og landbrugsdyr, lige...

Ansvar ved ulykker i Spanien

I tilfælde af ulykker er det ofte ret vanskeligt at vide, om offeret er berettiget til erstatning, og i de fleste situationer er det umuligt automatisk at fastlægge ansvar for de forskellige involverede parter, uden medvirken af en dommer. Objektivt  ansvar Ikke desto...

Adoption i Spanien

Adoption i Spanien er en juridisk proces, der følger meget strenge regler, for at beskytte barnets interesser til det yderste. I lov nr. 21/1997 af 11. november er der indført en række krav til forældre, der ønsker at adoptere og til adoptivbarnet, både nationalt og...

Fuldbyrdelse af udenlandske domme

Det er mere og mere almindeligt i dag at se advokater fra lande i EU, der kræver fuldbyrdelse af straffedomme, afsagt af domstole i andre EU lande. For eksempel, hvis din debitor er flyttet til Spanien, uden at efterlade aktiver i sit hjemland, kan du stadig få...

Lejeaftale tvist med udlejer

Vi har betalt depositum til en lejebolig hvor ejeren mundtligt gav os betingelserne og sagde, at hans advokat ville lave kontrakten. Nogle dage senere gav han os kontrakten med sin underskrift, som vi tog med os hjem for at oversætte. Vi har på intet tidspunkt skrevet...

Klager i forbindelse med service fra telefonselskaber

Det første man skal gøre, når man har en klage, er at kontakte teleoperatørens klageafdeling eller deres kundeservice. Dette skal gøres indenfor en måned efter at problemet er opstået, eller indenfor en måned efter at man har modtaget regningen, hvis klagen drejer sig...

Skiulykker

Efterhånden som skiferier bliver mere populære og der kommer flere mennesker på skiløjperne, stiger antallet af ulykker desværre også. Et overraskende faktum er, at over 10 % af skiløbere og snowboardere starter deres ferie uden rejseforsikring. Man skal sikre sig, at...

Ægteskab i Spanien

Udlændinge kan blive gift i Spanien, enten ved en civil  eller en religiøs ceremoni forudsat, at en af dem er enten bosat i Spanien eller er registreret i folkeregisteret (empadronado). Det første man skal gøre, er at hente en ansøgning fra det cevilregister,...

Skilsmisse i Spanien

Når ægteskabet går i stykker, er der flere faktorer der bør tages i betragtning vedrørende deling af formue og forældremyndigheden over børn.  Man kan enten føre sagen for retten efter gensidig aftale eller ved uoverensstemmelser.  Man er nødt til at have været gift i...

Når boliglånet ikke kan betales

Selvom renten på lån er historisk lav for tiden, kan den økonomiske krise, besværlighederne indenfor boligmarkedet og euroens styrke overfor andre møntfold skabe store problemer for nogle familier, når der skal betales af på boliglån. I modsætning til andre lande,...