+34 958 63 01 14 [email protected]

Hvad er købsprocessen for fast ejendom?

Som nævnt tidligere var ejendomsmarkedet i Spanien før i tiden i lavt vækst. Ejendomsinflationen var meget lille, da det ikke var tradition at flytte tit og skifte et mindre hus ud med et større. Arvelovgivningen var sådan, at fast ejendom altid gik i arv til børnene,...

Er det fordelagtigt at danne et aktieselskab?

Ligesom i Danmark afhænger beslutningen om at danne et aktieselskab af omsætning, risiko etc. Som i Danmark har parthaverne begrænset ansvar; men omkostningerne ved at danne et selskab er høje, og derfor kræver denne belutning stor overvejelse.

Hvordan opretter jeg et aktieselskab?

Enhver person eller lovformelig gruppe har ret til at forme et aktieselskab som grundlægger. Selskabet med begrænset ansvar formes af medlemmerne med et offentligt skøde, bevidnet af en Notar. Konstitutionen skal indeholde: Medlemmernes lovformelige identifikationer...

Er det virkelig nødvendigt at have et spansk testamente?

. Hvis De ikke har et spansk testamente, kan De risikere, at Deres arvinger mister retten til Deres ejendele, hvis de ikke kræver deres arv i tide; det samme er tilfældet, hvis Deres sidste testamente ikke er dokumenteret i det Centrale Registreringskontor for...

Hvilke dokumenter skal jeg have i bilen?

Kørekort. (I Spanien er det tilladt ikke-fastboende at køre på udenlandsk kørekort i maksimalt 6 måneder indenfor et år.) Forsikringspolicen (originalen) med kvittering for betaling. Registreringspapirerne. Vejafgift (der betales en afgift per køretøj en gang om året...

Søgsmål (Litigation)

Alle sager er forskellige; men som regel er processen for søgsmål i Spanien langsommelig og bekostelig, og hvor muligt forsøger vi at afvikle uenigheder udenom retten. Vi vil undersøge individuelle situationer, og hvis det skulle blive nødvendigt, kan vi repræsentere...

Har jeg virkelig behov for en forsikring?

Ja, dette er et område, der ofte overses af en køber. Når ejendommen er overtaget, er det klogt at oprette den mest fordelagtige forsikring med et anerkendt forsikringsselskab. Hos Velasco Lawyers kan vi hjælpe med at finde de bedste tilbud.

Hvor nemt er det at få et boliglån i Spanien?

Hvis De beslutter Dem til at optage et boliglån i Spanien, vil Velasco Lawyers kontakte adskillige banker i området for at finde de bedste lånebetingelser. Renten er god i Spanien, og nogle banker har specielle tilbud for ikke-fastboende låntagere. Det er muligvis...

Kan jeg blive skilt i Spanien?

Ja. Hvis begge parter residerer i Spanien, eller mindst en af dem på det tidspunkt kravet indstilles, er de spanske domstole og retsnævne, ifølge spansk lovgivning, kompetente i person- og arveforhold imellem par, ægteskabsophævelse, separation og skilsmisse....

Hvad er en Notar?

For at legalisere et dokument skal dette underskrives og stemples af Notaren (Notarius Publicus), det vil sige en dommerfuldmægtig. Notaren er ikke ansvarlig for at indholdet i dokumentet er korrekt, blot at personerne, som underskriver dokumentet, godkender det....

Er det nødvendigt at underskrive en Fuldmagt?

Det er ikke nødvendigt at underskrive en fuldmagt, men det er tilrådeligt. Selvom De regner med at kunne rejse til Spanien for at underskrive skødet på Deres nye ejendom, er det altid en god idé at være forberedt på det uventede: pengene er ikke klar til tiden, flyet...

Hvad er NIE og hvordan får jeg fat i det?

NIE er et identitetsnummer for udlændinge (Numero Identificacion de Extranjero). Det er nødvendigt at have dette nummer for at kunne købe en ejendom eller bil i Spanien. Det er relativt nemt at skaffe sig; men processen kan tage lang tid, da man skal tage hen på den...

Ved salg af fast ejendom, hvad er reglerne angående formueskat?

Fastboende, der er over 65 år, og som har boet i ejendommen i mere end 3 år, er fritaget for formueskat ved salg af ejendommen. Alle fastboende og ikke fastboende, inklusive dem over 65 år, som har boet i en ejendom i mindre end 3 år, er forpligtet til at betale...

Ved arv, hvilken skatteplanlægning , bør jeg overveje?

Der er mange måder, hvorpå skatten kan lettes ved skatteplanlægning. Da individuelle omstændigheder varierer, er det klogt at søge råd hos os. Hvor det drejer sig om et ægtepar og hvor arvingerne nedstammer i lige linje, kan der muligvis drages fordel af et fradrag på...

Er jeg forpligtet til at betale arveafgift eller gaveafgift?

Ja. Normalt betaler udlændinge kun arveafgift af værdier efterladt i Spanien. Men vær opmærksom på, at formuen muligvis bliver taget i betragtning i afdødes bo i hjemlandet. Dog, på grund af de to landes indbyrdes aftaler, tages den skat, som er betalt i Spanien i...