+34 958 63 01 14 [email protected]

Ved salg af fast ejendom, hvad er reglerne angående formueskat?

Fastboende, der er over 65 år, og som har boet i ejendommen i mere end 3 år, er fritaget for formueskat ved salg af ejendommen. Alle fastboende og ikke fastboende, inklusive dem over 65 år, som har boet i en ejendom i mindre end 3 år, er forpligtet til at betale...

Ved arv, hvilken skatteplanlægning , bør jeg overveje?

Der er mange måder, hvorpå skatten kan lettes ved skatteplanlægning. Da individuelle omstændigheder varierer, er det klogt at søge råd hos os. Hvor det drejer sig om et ægtepar og hvor arvingerne nedstammer i lige linje, kan der muligvis drages fordel af et fradrag på...

Er jeg forpligtet til at betale arveafgift eller gaveafgift?

Ja. Normalt betaler udlændinge kun arveafgift af værdier efterladt i Spanien. Men vær opmærksom på, at formuen muligvis bliver taget i betragtning i afdødes bo i hjemlandet. Dog, på grund af de to landes indbyrdes aftaler, tages den skat, som er betalt i Spanien i...