+34 958 63 01 14 [email protected]

Adoption i Spanien er en juridisk proces, der følger meget strenge regler, for at beskytte barnets interesser til det yderste. I lov nr. 21/1997 af 11. november er der indført en række krav til forældre, der ønsker at adoptere og til adoptivbarnet, både nationalt og internationalt.

Enhver person, der er resident i Spanien, uanset om de er spanske eller udlændinge, kan ansøge om adoption. Sammenlignet med andre europæiske lande er processen lidt lettere og derfor vælger mange par i hele Europa at tage ophold i Spanien i nogle år, med det formål at adoptere et barn.

Set fra et juridisk synspunkt er adoptionsprocessen lang og indviklet. Her kan et spansk barn kun blive adopteret, hvis det er forladt, forældrene er kendte og de har givet tilladelse til adoptionen, eller hvis forældrene har mistet forældremyndigheden ”patria potestad” ( i praksis når forældrene er vurderet som  uegnede til forældrerollen) . Dette medfører en situation, hvor der er børn på optagelseshjem, som ikke kan bortadopteres, deres status dér er kun midlertidig, og det er kun muligt for en familie at modtage barnet i familiepleje.

I praksis er efterspørgslen efter at adoptere spanske børn så stor, at den gennemsnitslige ventetid for et par er omkring 9 år. Dette betyder, at det eneste virkelige alternativ til adoption for et par, der er bosiddende i Spanien, er international adoption.

Lovmæssige krav til enhver form for adoption (national eller international)

Adoptionsprocessen er reguleret af de autonome lokalregeringers kompetancer, og processen kan ændre sig fra sted til sted i Spanien. Der er imidlertid flere grundlæggende krav, der skal opfyldes:

  • En af adoptivforældrene skal være over 25 år gammel
  • Begge forældre skal være mere end 14 år ældre end adoptivbarnet
  • Parret skal være godkendt som egnede til forældrerollen af lokalregeringens sociale myndigheder, der hvor parret har bopæl. Til dette kræves et certifikat på egnethed, og en psykologisk rapport udarbejdet af et team af både socialrådgivere og psykologer, vil være nødvendig. Rapporterne fra teamet vil dække aspekter i forbindelse med parrets modenhed, deres motivation for at adoptere et barn, deres økonomiske situation og kulturelle aspekter i forbindelse med det land de ønsker at adoptere et barn fra, for blot at nævne nogle få.
  • Afhængig af lokalregeringen må moderen ikke være over 40 år, i tilfælde af meget små børn. I Andalucien må forskellen mellem mor og barn ikke være mere end 42 år.

Barnets hjemland kan stille yderligere krav. F.eks. i tilfælde af adoption fra Kina, skal forældrene være over 30 år. Ved adoption fra Guatemala eller fra Filippinerne vil det være nødvendigt at have et gejstligt dokument, der attesterer at parret er gift i den katolske kirke. I de fleste lande vil ægtepar få højere prioritet.

Længden af en adoptionsproces

Par, der ønsker at adoptere et barn, skal være opmærksomme på, at processen bliver lang. Længden kan variere fra 8 til 20 måneder for et barn fra Østeuropa, 8 til 30 måneder for et barn fra Latinamerika og fra 8 til 15 måneder for Det Fjerne Østen. I praksis vil processen være meget længere og nogle af vore klienter tilføjer et par år til disse tal. Husk på, at adoptionen af det andet barn i de fleste tilfælde vil være yderst hurtig, i forhold til det første.

Adoptionsprocessen

Processen er indviklet set fra et administrations synspunkt og udholdenheden og beslutsomheden hos parret, der vil adoptere, vil blive sat på prøve. Afhængig af det land barnet kommer fra, kan der blive krævet rejser dertil og interviews med de udenlandske myndigheder. De fleste familier får behandlet sagen gennem registrerede bureauer i byen, hvor de bor.

De dokumenter, der kræves for at indlede processen, kan variere fra lokalregering til lokalregering, men generelt skal du og din partner bruge en fødselsattest, en vielsesattest (for ægtepar) sundhedsattest, en straffeattest og en attest, der oplyser dit indkomstniveau. Alle disse dokumenter skal oversættes til spansk af en officiel oversætter og have en apostille (stempel, der bekræfter ægtheden).

Konklusion

Adoptionsprocessen i Spanien er meget indviklet, selv om det skal siges, at det er lettere end i lande som Storbritannien og Danmark. Det anbefales at få hjælp fra en spansk advokat med speciale i international familieret og internationale adoptionsprocesser. Det vil helt sikkert gøre processen lettere.