+34 958 63 01 14 [email protected]

I tilfælde af ulykker er det ofte ret vanskeligt at vide, om offeret er berettiget til erstatning, og i de fleste situationer er det umuligt automatisk at fastlægge ansvar for de forskellige involverede parter, uden medvirken af en dommer.

Objektivt  ansvar

Ikke desto mindre fastsætter den spanske lov, under særlige omstændigheder, en automatisk ret til erstatning for ofrene, da skadevolderen har et objektivt ansvar ” la responsabilidad objective”.  Bortset fra tilfælde af ”force majeure” omfatter disse: trafikulykker, flystyrt, ulykker under jagt, ulykker forårsaget af defekte produkter, atomulykker og ulykker som følge af en offentlig service, der ikke lever op til standarden.  Dette er grunden til, at loven i Spanien tvinger chauffører, luftfartsselskaber, jægere, producenter og den offentlige forvaltning til at have en forsikring, som dækker denne type erstatning. I disse tilfælde skal offeret blot bevise, at skaderne faktisk eksisterer, og at de stammer fra ulykken.

Sammenhængende risiko og økonomisk fordel

I situationer, hvor der er en sammenhængende risiko, og hvor der er en økonomisk fordel, for den part der bliver anklaget, er det den person, som forårsager ulykken, der skal bevise, at han gjorde alt, der var muligt, for at formindske farerne.

F.eks. hvis en teenager skader sig selv på en kartbane, er det ejeren af kart virksomheden, der skal bevise, at han strengt overholdt alle sikkerhedsforanstaltninger (han skabte risikoen og han havde økonomisk fordel af aktiviteten)

Ofret skal indsamle beviserne

I alle andre situationer, er det i princippet offeret, der skal bevise sin anklage, både i tilfælde af fejl og forsømmelser. Fejl er, når nogen handler på en måde der  provokerer en ulykke, og forsømmelse er, når nogen ikke handler for at undgå en ulykke.

F.eks. en person er ved at rengøre et offentligt rum, uden at han har sat en advarsel op om, at gulvet er vådt, og en person glider og brækker benet. Offeret bliver nødt til at indsamle beviser og finde vidner, der kan støtte hans anklager mod den person, han mener er ansvarlig for ulykken.

At identificere den ansvarlige part er vanskeligt

Generelt er vi nødt til at huske på følgende:

  • Ofte deler den anklagede part og offeret ansvaret i forskellig procentsats. Der er intet klart ansvar.
  • En person er ikke kun ansvarlig for sine handlinger, men også for de mennesker, han har ansvaret for. F.eks. er forældrene ansvarlige for deres børns handlinger.
  • Hvis en ulykke sker p.g.a. forsømmelse fra et firma, der er kontraheret af en kunde, er det firmaet, der er ansvarlig, ikke kunden.
  • Der er tilfælde af ”force majeure” (f.eks. naturkatastrofer) hvor der ikke er nogen ansvarlige parter.
  • Den offentlige forvaltning kan betragtes som en ansvarlig part, lige som enhver juridisk person.

Hvad skal man gøre i tilfælde af en ulykke

Selv om det ser ud til at være en mindre skade ved første skøn, skal man altid samle så mange beviser som muligt. Det kan være nyttigt senere, hvis du finder ud af, at der er yderligere problemer. I tilfælde af personskade (selv små skader), skal man tage hen på skadestuen på det lokale hospital, og få en lægelig vurdering. Du kan få brug for det senere som bevismateriale. Få oplysninger om vidnerne til ulykken. Du behøver muligvis at kontakte dem senere. Hvis ulykken sker i et forretningslokale, brug klageformularen ”hoja de reclamaciones” og gem din kopi.

Spørg  din spanske advokat

For at få erstatning, er det meget vigtigt, at søge råd hos din spanske advokat, da en forkert vurdering af situationen, kan bringe processen i fare. Din advokat vil være i stand til at vurdere, hvad der er en rimelig erstatning, og hvad der er den bedste juridiske vej at følge, ligesom hun, om muligt, også kan mægle med de øvrige parter og forsikringsselskaber, for at forhandle om en venskabelig løsning, uden at gå til domstolen.