+34 958 63 01 14 [email protected]

Statistikkerne viser, at over hele Europa er opfattelsen af den traditionelle familie under forandring, og ægteskabet som institution viger for forskellige former for sameksistens, som for eksempel samleverpar.  Både ægteskab og det at leve sammen som samleverpar, binder to personer i et fast forhold af samliv. I henhold til spansk lovgivning har de enkelte personer i begge former for samliv rettigheder og pligter.

I Spanien, hvor ægteskabet som institution er reguleret af den nationale civil lovgivning (i den senest ændring af lov nr. 13/2005) er de fleste regler, når det gælder forhold for samleverpar, reguleret af de autonome regioner, og kan variere meget. Ikke desto mindre er der visse fælles træk blandt de forskellige lovgivninger.

Mens et ægtepar kan lade sig separere eller lade sig skille, er der i Spanien ingen specifikke fremgangsmåder for at ophæve et forhold som samlevere.  Dette kan føre til temmelig komplicerede situationer, især hvis der er fælles børn involveret.

Hvad er et samleverforhold i Spanien?

I Spanien kan det at leve sammen i et samleverforhold defineres som en stabil forening af to individer, som er frit valgt af personerne og med en følelsesmæssig relation svarende til de følelsesmæssige forhold for to gifte personer.

Selvfølgelig kan de to individer:

  • Ikke være gift (i nogle regioner er det nok at være lovligt separeret fra et tidligere ægteskab)
  • De skal have fælles interesse i at skabe en familie
  • De skal være myndige
  • De kan ikke allerede leve i et andet samleverforhold

Hvordan kan samleverforhold blive anerkendt og indskrevet?

For at gøre samlivet retsgyldigt, skal det være indskrevet i “Registro de Uniones de Hecho” (registret for samleverpar) i den region, hvor parret er bosat. For at bevise forholdets stabilitet, skal personerne bevise, at de har levet sammen i mindst et år uden afbrydelse (i nogle få autonome regioner er denne periode to år).  “Empadronamiento” (bevis på indskrivning i folkeregistret, hvor man bor) eller en lejekontrakt vil ofte være nødvendig.

Indskriften kan suppleres med yderligere dokumenter, så som et notardokument, der ratificerer samlivet mellem de to individer. Dokumentet omfatter såvel ”reglerne” om de økonomiske aftaler, både for deres fælles samliv, og hvordan der skal deles i tilfælde af separation, og det fordeler også ansvaret for samlivets fælles børn. Som alternativ til et offentligt dokument kan en privat kontrakt mellem parterne accepteres.

Kravene for indskrivning i “Registro de Uniones de Hecho” (registret for samleverpar) er forskellige fra region til region, men overalt i Spanien kræves der et certifikat, der beviser civilstand, og som er udstedt af det nationale civil register, der beviser, at personerne ikke er gift på tidspunktet for indskrivningen. Hvis personerne er udlændinge, skal dokumentet have en apostille (stempel, der beviser dokumentets ægthed) og officielt oversættes, hvis dokumentet ikke er på spansk. Certifikatet har en gyldighed på 3 måneder. Desuden skal parret bevise, at de ikke er blodsbeslægtede (i det mindste i andet led)

Opløsning af forhold som samleverpar

Opløsningen er mulig ved:

  • Fælles enighed
  • En af parternes dødsfald
  • Fysisk adskillelse i en længere periode (den præcise periode er afhængig af regionen)
  • En af parternes ægteskab
  • Ensidigt ønske fra en af parterne. Dette skal meddeles officielt til den anden part

Parforhold der ikke er registret i “Registro de Uniones de Hecho” (registret for samleverpar)

Hvis forholdet ikke er registreret i “Registro de Uniones de Hecho” (registret for samleverpar) eller hvis der ikke findes en kontrakt eller et dokument med ”reglerne” mellem parterne, vil en separation blive underlagt de normale spanske juridiske procedurer.

Parforhold der er registret i “Registro de Uniones de Hecho” (registret for samleverpar)

I tilfælde af, at parret er indskrevet i “Registro de Uniones de Hecho” (registret for samleverpar) vil loven om registrerede samleverpar være gældende. Dette vil i de fleste tilfælde indebære en økonomisk kompensation for den part, der ikke har en regelmæssig indtægt, der tog sig af husholdningen eller, som gjorde den anden part tjenester.

I tilfælde af, at en af de to parter dør, kan konsekvensen variere meget afhængigt af den region, hvor parforholdet er indskrevet. F.eks. i Andalusien vil den efterlevende part kun have brugsretten til den fælles bolig i et år, mens den efterlevende part i Catalonien kan kræve op til en fjerdedel af den samlede arv (afhængig af forskellige faktorer)

Hvis der er en privat kontrakt eller et offentligt dokument underskrevet af parterne.

Hvis der derimod foreligger en aftale mellem parterne, som afdækker spørgsmålet om en eventuel adskillelse af parret, vil de pågældende foranstaltninger i aftalen blive håndhævet. Dette omfatter såvel økonomiske aftaler som aftaler om fælles børn.

Betydningen af en aftale mellem parterne

Generelt kan en god skriftlig aftale mellem parterne i et samleverpar mindske de finansielle og følelsesmæssige omkostninger ved en separation. En aftale vil gøre det muligt for parret på en realistisk måde at imødegå et hvilket som helst problem eller løse uenigheder. Dette er især vigtigt, når familien har børn, der kommer fra tidligere forhold, eller hvis parret ejer betydelige aktiver. Din spanske advokat kan hjælpe og rådgive dig med spørgsmål eller hjælpe med at lave udkastet til en aftale for et samleverforhold.