+34 958 63 01 14 [email protected]

Vold i hjemmet er et socialt problem, i Spanien. Det er en form for vold, fysisk eller psykisk, der sker indenfor en husstand eller i et nært forhold som ægteskab, dating, familie- eller samliv. Vold i hjemmet har mange former, herunder fysisk aggression, men også følelsesmæssige misbrug, intimidering, forfølgelse og frihedsberøvelse.

Selv om ofre for vold i hjemmet overvejende er kvinder, kan børn og ældre, på grund af deres sårbarhed, lige så godt være ofre for vold i hjemmet. Selv om det er mere sjældent, kan mænd også være ofre.

Mellem 2003 og 2010 døde 545 kvinder som ofre for vold i hjemmet. Det er meget vanskeligt at anslå det præcise omfang af problemet, da mindre end 10% af de fysiske aggressioner i hjemmet bliver anmeldt. Antallet af anmeldelser er endnu lavere, hvis vi er på psykisk misbrug. Andelen af vold i hjemmet er særlig høj indenfor udenlandske familier bosiddende i Spanien.

Statistikken viser, at gerningsmændene har været enten ofre eller vidner til vold i hjemmet, da de var børn, og på den måde overfører de det adfærdsmæssige mønster fra generation til generation. Der er ingen typisk social profil for voldsudøvere, og mens 20% af dem har en fortid med mentale sygdomme, er 80% ”normale” uden tegn på voldelig adfærd, undtagen inden for det hjemlige miljø.

Organisk lov 1/2004 af 28. december

I 2004 godkendte det spanske parlament organisk lov nr. 1/2004 af 28. december. Loven er udformet for at bekæmpe vold i hjemmet og omfatter mange forskellige foranstaltninger, med henblik på omgående beskyttelse af ofre eller mulige ofre og hurtig straf til voldsmændene.

Loven har forskellige mål:

  1. Støtte til ofrene. Oprettelse af alarmnumre med 100% tilgængelighed, samt at give ofrene praktiske råd og psykologisk hjælp på stedet. Oprettelse af sociale centre, til hjælp for ofrene og deres børn. Gratis specialiseret juridisk bistand, særlig økonomisk bistand og hjælp til beskæftigelse.
  2. Juridiske foranstaltninger. Oprettelse af særligt specialiserede domstole, med beføjelser til øjeblikkelig handling. I henhold til problemets omfang, vil dommeren diktere foranstaltninger om tilhold, anholdelse af den angribende eller fratagelse af forældres rettigheder og forældremyndighed. Øget straf til voldsmænd. Ethvert tilfælde af vold i hjemmet vil blive betragtet som kriminelt.
  3. Administrative foranstaltninger. Oprettelse af specialiserede korps inden for det lokale politi og ”Guardia Civil” med mandskab trænet til at tage sig af sager om vold i hjemmet. Oprettelse af ”Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer” (en national organisation formet for at bearbejde information om vold mod kvinder) der har ansvaret for statistisk opfølgning, men henblik på at analysere effekten af den nye lov i det spanske samfund.
  4. Uddannelse af det spanske samfund.

Selvom denne lov er blevet kritiseret, bliver den betragtet som en af de mest avancerede og gennemgribende love på dette område, inden for Den Europæiske Union.

Sanktioner

Lov nr. 1/2004 øgede sanktionerne og gjorde det sværere at suspendere domme. Derudover vil enhver suspension af straffen ikke forhindre, at gerningsmanden starter et socialt rehabiliteringsprogram og en psykologisk terapi. Modstand eller manglende samarbejdsevne under genoptræning eller terapi vil indebære en ophævelse af suspensionen og en fuld udståelse af straffen. En suspension af forældreretten, forældremyndigheden og retten til familiepleje vil altid blive håndhævet i relation til forbrydelsen i tilfælde af tilstedeværelsen af mindreårige i familien.

Efter dommerens skøn, kan fængselsstraffen konverteres til samfundstjeneste.

Fysiske aggressioner med skader bliver straffet med fængsel i 2 til 5 år. Der er forhøjet straf for:

  • Brug af våben eller farlige genstande
  • Overlæg eller særlig grusomhed
  • Hvis offeret er handicappet eller under 12 år
  • Hvis der er en følelsesmæssig forbindelse til offeret (selv om de ikke bor under samme tag)
  • Hvis offeret er særligt sårbar

Psykologiske aggressioner, mishandling eller enhver anden fysisk aggression uden skader, bliver straffet med fængselsstraf fra 6 måneder til 1 år. En forhøjet dom overvejes i tilfælde af ovennævnte omstændigheder.

Trusler eller tvang straffes med fængsel fra 3 måneder til et år. En særlig forhøjelse af straffen med 50% tilføjes, hvis forbrydelsen blev begået i overværelse af  mindreårige.

Andre sanktioner for milde grovheder, når det ikke anses for kriminalitet, takseres med bøder.

Foranstaltninger til beskyttelse af ofrene og deres familier.

Dommeren vil, i henhold til situationen, være i stand til at give tilhold og enten beordre offeret eller gerningsmanden til at forlade familiens bolig. Tilholdet bliver håndhævet med ethvert middel, som anses for nødvendigt, herunder at tvinge gerningsmænd til at bære armbånd med GPS lokalisator. Undtagelsesvis kan dommeren pålægge en offentlig eller en privat virksomhed at finde en midlertidig bolig til ofret.

Udover suspension af forældreretten, forældremyndighed og familiepleje, kan dommeren også håndhæve suspension af besøg af børn for gerningsmanden.

Under alle omstændigheder er fortrolighed af største betydning, og ofrene får lov til at ændre deres navn som en midlertidig eller permanent foranstaltning.

Foranstaltninger for at hjælpe ofre

Beskæftigelse

Når det er muligt, har ofrene ret til en fleksibel arbejdstid, nedsat arbejdstid, og mobilitet i arbejdet. Hvis ændring af bopæl medfører en situation med arbejdsløshed, vil den tid, der bruges på at finde et nyt arbejde, stadig blive talt med i beregning af pensionsbidrag. Særlig hjælp gives til at finde en ny beskæftigelse.

I tilfælde af, at offeret har en indkomst på under 75% af mindstelønnen, hjælper de sociale myndigheder med en engangsbetaling, svarende til 6 måneders dagpenge. I tilfælde af andre omstændigheder som handicap eller forsørgelsesberettigede børn, kan dette beløb øges med op til 24 måneder.

Boliger

Ofre har førsteret til sociale boliger. Under alle omstændigheder kan dommeren overveje situationen, om der skal ansøges om en ydelse til bolighjælp.

Hvad skal man gøre, hvis man er offer.

Hvis du er offer, skal du straks ringe til 016 (nødtelefon for mishandling i hjemmet). Operatørerne er her i stand til at kommunikere med dig på spansk, engelsk og fransk og de giver dig praktisk og psykologisk hjælp. Servicen er helt gratis og fortrolig og vil ikke blive vist på opgørelser på telefonregninger.  I nødsituationer bør du ringe til Guardia Civil på 062 eller til politiet på 091. Hvis Guardia Civil eller politiet bliver involveret, vil de straks træffe foranstaltninger om tilhold eller anholdelse af den angribende.

Det er meget vigtigt at indsamle et hvilket som helst foreliggende bevis, såsom ødelagte genstande, flået tøj og enhver genstand, der har tjent som våben eller blev plettet af blod.

Hvis du tager på hospitalet eller hvis politiet overfører dig, skal du klart angive, at du har været udsat for vold, og du må ikke ændre noget på dit fysiske udseende (som at skifte tøj eller tage bad) da dette kan ødelægge beviser, som kan indsamles af det medicinske personale. Få lavet en lægeerklæring; den er vigtig, når du senere skal anmelde voldsmanden.

Hvis voldsmanden insisterer på at gå med dig på hospitalet, skal du huske, at han formentlig vil forsøge at påvirke dine udsagn på hospitalet.

Anmeldelse af voldsmanden

Den hidtidige adfærd indikerer også den fremtidige adfærd, og derfor, hvis du er blevet angrebet en gang af din partner eller et familiemedlem, er det sandsynligt, at dette mønster vil gentage sig. Fysisk eller psykisk vold har ingen plads i et civiliseret samfund, og derfor skal voldsmænd straffes. Ofrene skal ikke føle sig skyldige, når partneren eller et familiemedlem bliver meldt til politiet. Anmeldelse er også en måde at hjælpe voldsmanden på, da det er det første skridt mod en rehabiliteringsterapi.

Det er vigtigt før du starter processen, at du indsamler alle mulige beviser. Hvis politiet kommer til dit hjem, så sørg for, at de indsamler alle mulige data, der vil støtte den juridiske procedure.

Eksperter siger, at efter anmeldelse af voldsmanden, er det risikabelt for ofret at dele samme bolig som denne, idet anmeldelsen (”denuncia”) kunne udløse en endnu mere voldelig adfærd. Det anbefales derfor at forlade den fælles bopæl, indtil domstolen dikterer et tilhold mod angriberen eller en beskyttelsesordre for ofret. Dette sker meget hurtigt og tager højst 72 timer.

Hjælp fra en spansk advokat

Spansk lov beskytter ofre på alle niveauer, og tilbyder herunder gratis specialiseret juridisk bistand. Ikke desto mindre, hvis du ikke er flydende i spansk, er det anbefalelsesværdigt at få bistand fra en spansk advokat, der taler dit eget sprog flydende. En konsultation med en juridisk ekspert hjælper dig til at finde den bedste fremgangsmåde både før og efter en anmeldelse.

Kritik af loven

Lov nr. 1/2004 er blevet kritiseret i vid udstrækning.

Det er blevet fremhævet, at mænd præventivt anses for skyldige, inden der er indsamlet nok beviser. I et stigende antal sager, bliver en falsk anmeldelse brugt som våben af kvinder, der forbereder en skilsmisse, forsøger at få forældreretten såvel som de forsøger at nægte faderen samkvemsret.

Det har været så velargumenteret, at denne lov har været ineffektiv i at bremse vold i hjemmet i Spanien. Statistikken viser, at i næsten 8 år, hvor loven har været gældende, er vold i hjemmet i Spanien fortsat med uformindsket styrke.