+34 958 63 01 14 [email protected]

Der er flere grunde til at få opholdstilladelse i Spanien, især hvis du overvejer at sælge din ejendom. Disse grunde omfatter:

  1. Hvis du er skatte-resident  i Spanien, og over 65 år, er du ikke omfattet af kapitalvinding skat, når du sælger din ejendom, på betingelse af, at det var din primære bopæl i de tre foregående  år.
  2. Der bliver ikke tilbagebeholdt 3% af ejendommens salgspris, et beløb som bliver indbetalt af køberen til skattemyndighederne, som en garanti for dine skatteforpligtigelser.
  3. Når du sælger din bolig i Spanien, kan du nedsætte din kapitalvindingsskat og geninvestere med skattefradrag ved at købe en ny primær bolig, indenfor en periode på 2 år, enter før eller efter salget,  også selv om du flytter tilbage til Danmark eller et andet Europæisk land.
  4. Hvis du er bosiddende her og du testamenterer din ejendom til din ægtefæller og/eller til dine børn, som også er bosiddende her, kan du nedsætte arveafgiften betydeligt.

Hvis du har henvendt dig til “oficinas de extranjeros” (kontor for udlændinge) på en af provinsens politistationer indenfor de sidste 3 måneder, for at ansøge om opholdstilladelse, skal du være opmærksom på de nye regler.

Borgere fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) kan opholde sig i de forskellige EØS lande, men ikke desto mindre er der flere betingelser, der skal opfyldes, for ophold på over tre måneder. De fleste af dem er etableret i artikel 7 i Europa Parlamentets direktiv nr. 2004/38/EF.

I 2007 trådte Parlamentets direktiv nr. 2004/38/EF delvis i kraft i Spanien, i henhold til det spanske kongelige dekret nr. 240/2007 af 16 februar, men underskuddet og de overbebyrdede spanske finanser, tvang de spanske myndigheder til at træffe foranstaltninger, for at nedsætte omkostninger, også med henblik på de fordele borgere fra EØS landene havde, og d. 10 juli 2012 blev PRE/1490/2012 offentliggjort, hvor man i artikel 7 i Parlamentets direktiv nr. 2004/38/EF gennemfører de spanske love for opholdstilladelse for borgere fra EØS landene og Schweitz.

Regler for opholdstilladelse i Spanien på over 3 måneder

For at blive registreret skal du bruge:
Pas eller nationalt ID kort, 3 fotos, formular EX-18, (http://www.interior.gob.es/file/55/55502/55502.pdf), have betalt administrationsgebyr og nogle andre dokumenter, som afhænger af de forskellige tilfælde:

A) Borgere som arbejder i Spanien enten som selvstændige eller som ansatte

Bevis på indskrivning i det spanske sociale sikringssystem, (bevis for indskrivning eller ”vida laboral” – opgørelse over ens arbejdssteder – ), ansættelseskontrakt registreret hos INEM (arbejdsformidlingen), IAE certifikat fra skattekontoret for selvstændige, registrering af firmaet i handelsregistret, firmaets vedtægter….og en vigtig detalje: Hvis du tidligere har arbejdet i Spanien, vil du stadig blive betragtet som ”arbejdstager” hvis du f.eks. er midlertidig arbejdsløs p.g.a. sygdom, eller hvis du har arbejdet i et år eller mere, men i øjeblikket er arbejdsløs og registreret på arbejdsløshedskontoret (INEM) eller, hvis du deltager i et uddannelsesprogram i forbindelse med deres ansættelse.

B) EØS ansøgere som ikke arbejder

De skal bevise at:

  1. Du har en sygeforsikring (offentlig eller privat) , der vil dække dig under dit ophold i Spanien. (Hvis du er pensionist, kan du stadig fremvise et certifikat fra dit hjemland, der godtgør,  at du er dækket i Spanien)
  2. At du har midler nok, til at du kan forsørge dig selv.

C) Studerende

At være registreret på en anerkendt faglig instution, at have en sygeforsikring, eller være i besiddelse af det europæiske sygesikringskort (det blå sygesikringskort ) og erklære, at du har ressourcer nok til at leve i Spanien.

D) Familiemedlemmer til en borger fra et EØS land eller fra Schweitz, bosiddende i Spanien og som opfylder de ovennævnte betingelser

Det kan være ægtefælle eller registreret partner (officiel samlever), mindreårige børn med underholdspligt, et ældre familiemedlem man forsørger(uarbejdsdygtig….)

Permanent opholdstilladelse

Forordning PRE/1490/2012 påvirker ikke eller ændre reglerne for permanent opholdstilladelse.