+34 958 63 01 14 [email protected]

Udlændinge kan blive gift i Spanien, enten ved en civil  eller en religiøs ceremoni forudsat, at en af dem er enten bosat i Spanien eller er registreret i folkeregisteret (empadronado). Det første man skal gøre, er at hente en ansøgning fra det cevilregister, (registro cevil) som normalt ligger i den lokale retsbygning (juzgado), hvor selve brylluppet  finder sted. Man skal kunne bevise, at begge parter er ugifte, i form af attester fra sit eget land. Fødsels- eller dåbsattester skal også medbringes. En enke eller enkemand skal fremvise sin originale ægtepagt og dødsattesten fra den afdøde ægtefælle. Er man fraskilt, skal man kunne bevise, at skilsmissen er godkendt. Alle dokumenter skal være oversat til spansk og påført en apostille, som bekræfter overfor et andet land, at landets dokumenter er gyldige. Dette internationalt godkendte certifikat bliver udstedt forskellige steder i de forskellige lande. I Danmark skal papirerne ind om (forbi eller på) udlændingekontoret i København, hvor legaliseringskontoret ligger. Læs mere herom her: http://www.um.dk/da/menu/Borgerservice/Legalisering/ Møder man personligt op til legalisering, kan det gøres imens man venter. Bliver det sendt med post, vil der gå 2-4 arbejdsdage inden man får det retur. Det koster 165,- kr. pr. dokument at få det legaliseret.

En lille interessant detalje er, at hvis begge de to parter, som ønsker at indgå ægteskab, bor i en by med færre indbyggere end 25.000, skal ægteskabet lyses. Det er en offentlig bekendtgørelse, hvor det par, som har planer om at gifte sig, giver andre mulighed for at gøre indsigelser, hvis de har en gyldig grund hertil. Lysningen foregår indenfor femten dage inden brylluppet. Er man under 18 år, kan man ikke blive gift uden forældrenes eller værges samtykke.

Hvis man ønsker at blive gift i Spanien, skal man være opmærksom på, at man skal fremmøde personligt med alle papirer og underskrive dem, og det kommer til at tage en 60 til 90 dage før disse er registreret og man kan blive gift. Du skal have to vidner, som kender dig og, som bekræfter, at alle informationer er rigtige.

Man kan blive gift i en kirke, på rådhuset, eller på civilregisteret. Normalt skal man ikke betale noget på civilregisteret, men der vil sikkert blive opkrævet lidt på rådhuset og i kirken.
En religiøs ceremoni kan udføres efter eller i stedet for en civil ceremoni, hvis det er ønskeligt. Til en katolsk ceremoni skal man have tilladelse fra biskoppen. Beslutter man sig for at blive gift i kirken, skal man gå på et kortvarigt kursus før ceremonien, for at sikre sig, at man gifter sig af de rigtige grunde. I 2005 gav det spanske ministerium tilladelse til ægteskaber imellem samme køn og denne nye lov giver også bøsser og lesbiske ret til at adoptere børn og modtage arv.

Ægteskabers politikker og procedurer kan være forskellig indenfor de forskellige regioner af Spanien, så for at undgå besværligheder og skuffelser kan det være en fordel at søge råd hos sin advokat.