+34 958 63 01 14 [email protected]

Vi har betalt depositum til en lejebolig hvor ejeren mundtligt gav os betingelserne og sagde, at hans advokat ville lave kontrakten. Nogle dage senere gav han os kontrakten med sin underskrift, som vi tog med os hjem for at oversætte. Vi har på intet tidspunkt skrevet den under eller accepteret den verbalt. Da der var nogle punkter, som vi ikke var enige om, bl.a. ville vi have tilladelse til at medbringe vores hund, vendte vi tilbage til ham og bad ham om at ændre det i kontrakten, hvilket han indvilligede i. Ejeren tog kontrakten med og vi fik en ny, som vi påny tog med os hjem for at nærlæse. Den nye kontrakt indeholdt ikke de ændringer, vi havde bedt om og ejeren ville ikke ændre det, så vi bad om at få vores penge tilbage. Vi kom aldrig til at bo i lejligheden og nu vil ejeren ikke betale os depositummet tilbage. Hvad kan vi gøre?

Det første man skal gore når der opstår uenighed om noget, er at forsøge at finde en venskabelig løsning.

Hvis udlejningen af boligen blev foretaget via en ejendomsmægler, kan man henvende sig i forretningen og bede om at få udleveret reklamationsbogen. Ved lov skal alle forretninger, der er ansvarlige indenfor produktion, handel, distribution og/eller salg af ting, produkter og/eller services have en reklamations- og klagebog, som er tilgængelig for kunder. Formularerne har tre kopier (grøn, hvid og pink). Der kan dog forekomme variationer alt efter de forskellige regioner i Spanien. Normalt vil kunden beholde den hvide og den grønne og lade den pinke kopi blive hos virksomhedens administration. Formularerne er lige til at udfylde, men man skal omhyggeligt og meget klart og tydeligt redegøre for sin utilfredshed. Forretningen har 10 arbejdsdage til at svare kunden og prøve at finde en tilfredsstillende løsning for begge parter. Hvis forretningen ikke har svaret kunden indenfor 10 dage, eller hvis kunden ikke er tilfreds med svaret, kan han sende den hvide kopi af formularen med burofax eller pr. mail til forbrugerklagenævnet ”Oficina Municipal de Informacion al Consumidor (OMIC)” eller forbrugernævnet i den by, hvor begivenheden fandt sted.

Hvis der er indgået en privat kontrakt enten mundtligt eller nedskrevet, (altså ikke kommercielt), vil man have brug for vejledning fra en kompetent advokat. Forbrugernævnet kan kun informere om kommercielle ting. I Jeres tilfælde mener jeg, at ejeren skal tilbagebetale Jeres penge, da der ikke har været enighed om betingelserne, og da I på intet tidspunkt har haft nøglerne og adgang til lejligheden. Ejeren har ikke lidt noget tab, da han hverken har mistet besiddelsen af lejligheden eller i Jeres tilfælde muligheden for at udleje den i den periode. Udgifterne til hans advokat er de eneste udgifter han har haft. Hvad der også er klart er, at når det handler om rettigheder, er der altid forskellige meninger, og når man ikke kan nå til enighed, ender sagen i retten.

Det næste vil være, at advokaten sender en burofax til den anden part, i dette tilfælde for at gøre krav på en tilbagebetaling af depositummet. En burofax er et brev, der er afsendt fra postvæsenet, som har bevis for indholdet af brevet, og som der skal underskrives for ved modtagelsen af det. Dette er den bedste form for kommunikation med den anden part, da dette system er lovligt som dokumentation i en retssag, hvor det kan bruges som bevis for, at brevet er blevet afsendt, bevis for dets indhold, samt bevis for, at det er blevet modtaget af modparten. Normalt vil dette brev indeholde en tidsfrist for tilbagebetalingen. Hvis det ikke bliver overholdt, vil man skulle gå rettens vej.

Hvis der er en kontrakt, vil den angive hvilken ret, der skal afgøre enhver uoverensstemmelse. Hvis der ikke forefindes nogen kontrakt, eller hvis det ikke er nedfældet hvilken retssal, man skal gå til, så siger loven, at sagen skal tages op i det nævn eller den ret, der er tilhørende det sted, hvor ejendommen som problemet omhandler, er beliggende.

Hvis det overhovedet er muligt, skal vi medbringe al det bevismateriale vi overhovedet kan, såsom: vidner, bankoverførsler….

Man skal være klar over, at en retssag kan være en bekostelig affære og at der ikke er nogen garanti for udfaldet, ej heller for at retten vil lade den tabende part betale for retssagen. Om man skal gå i retten eller ej, afhænger af det beløb, man vil afkræve.  Man vil skulle bruge en advokat og en sagfører.