+34 958 63 01 14 [email protected]

Efterhånden som skiferier bliver mere populære og der kommer flere mennesker på skiløjperne, stiger antallet af ulykker desværre også. Et overraskende faktum er, at over 10 % af skiløbere og snowboardere starter deres ferie uden rejseforsikring. Man skal sikre sig, at man er dækket ved enhver lægeregning, man kan komme ud for ved et skiuheld.  Man bør rejse med et europæisk sygesikringskort, som nu kan erstatte formular E111, men man bør også have en rejseforsikring. EHIC (det Europæiske sygesikringskort) vil sikre, at man får lægehjælp inden for den Europæiske Union, men man kommer til at betale for nogle udgifter, som man kan ansøge om at få tilbagebetalt bagefter. Nye undersøgelser viser, at omkring en trediedel af forsikringsanmeldelser er fra folk, som har lidt alvorlige skader ved skiulykker.

De fleste mennesker forbinder skiulykker med forvredne ankler og fald p.g.a. manglende erfaring, og det er også almindelige hændelser, men mange ulykker skyldes, at man tager nogle risici og dette går ofte ikke alene ud over dem, som tager disse risici, men også andre mennesker på pisten. Hvis ens skade sker p.g.a. mangelfuld instruktion, en anden skiløbers risikofulde eller hasarderede færdsel på pisten, kan man søge om kompensation. Hvis skiinstruktøren ikke giver den nødvendige instruktion eller tager én med off-piste og man så kommer ud for en ulykke, kan man klage over skiskolen. Er der fejl på udstyret, feks. hvis de lejede ski er defekte, eller hvis skiliften ikke er ordentligt vedligeholdt, og man kommer ud for en ulykke, kan man klage over ski-resortet og søge kompensation derfra.

Sørg for at læse, hvad der står med småt på forsikringspolicen for at sikre, at den aktivitet, man udfører, ikke er ekskluderet. Næsten alle policer har en klausul, der siger, at såfremt man er under påvirkning af alkohol eller stoffer, vil ens klage blive afvist.

Skulle man komme ud for en ulykke, bør man gemme sit skipas, alle lægeudskrifter, tage fotografier og finde vidner, der har set ulykken.

Hvad siger loven om ulykker? Dommere antager, at den skiløber, der løber bagest, altid skal tilpasse sit tempo og udvise ekstrem stor forsigtighed. De slår også fast at skiløbere påtager sig en risiko for at kollidere med andre skiløbere og, at det er nødvendigt, at enhver skiløber tilpasser sin egen fart efter sin egen formåen og pisternes tilstand, for at undgå ulykker. Mange retssager er tabt, fordi der manglede vidner. FIS regulativerne (International Ski Federation) fastslår, at ved skiuykker er alle forpligtet til at standse op og legitimere sig selv. Sager kan også tabes efter klager fra skiresortet eller forsikringsselskabet, frem for den skiløber der foråsagede skaden. Anklageren skal fremskaffe beviser og ved tvivlstilfælde, hvor man går ud fra, at begge skiløbere har opført sig korrekt, og hvor ulykken er en tilfældighed, er vidners forklaringer afgørende. Ved ulykker, husk altid at gemme alle lægeregninger, så det er muligt at klage senere. Råd fra en velrenomeret advokat er altid den bedste forsikring.