+34 958 63 01 14 [email protected]

Køb og salg af ejendomme

På grund af det skønne område og den gode livsstil er ejendomssalg i rivende udvikling. Det er vigtigt at pointere, at køb og salg af fast ejendom i Spanien er meget anderledes end i andre europæiske lande. For eksempel skal alle købs- og salgsdokumenter underskrives hos en notar i dennes kontor, før overdragelsen af ejendom er retsgyldig. Før i tiden kunne ejendomsmæglere ordne denne transaktion, da overdragelse af skøder ofte foregik imellem familiemedlemmer, og alle stolede på hinanden.

Newly built houseI dag er tingene anderledes, og det er klogest at få støtte af en uafhængig advokat. Man hører stadig forfærdelige historier i aviserne om førstegangskøbere der, fristet af hav, sol og varme er blevet snydt. Mange af disse ofre indrømmer senere, at de ikke ville have drømt om at købe hus i deres eget land, unden at kontakte en advokat.

Vores service består i at forklare overdragelsesprocessen, forhandle med ejendomsmægleren og sælger eller køber, foretage lokale undersøgelser angående legale omstændigheder og finde ud af, om ejendommen er gældfri. Vi kan forklare skattesituationen angående køb og salg. Vi kan åbne en bankkonto for klienten og sørge for det nødvendige identifikationsnummer for udlændinge (NIE). Vi kan oversætte udkastet, såvel som den originale kontrakt, til enten engelsk eller dansk, så klienten nøjagtigt ved, hvad der skrives under på. Vi ledsager klienten til Notarius og kan, hvis det er ønsket, formulere en fuldmagt, så klienten ikke behøver at være tilstede på skæringsdagen.

Hvis du vil vide mere om ejendomsret i Spanien kan du kontakte os