+34 958 63 01 14 [email protected]

Kriminalloven

Released from imprisonment

Vi har stor erfaring med sager inden for kriminalloven; med forsvar, retsforfølgelse, første instans, appeller og benådninger. Vi er her for at finde den bedste løsning til dit problem. Vores ekspertiseområde er meget bredt og inkluderer:

Spørgsmål vedrørende fængsling og frihedsberøvelse

 • Ordrer om udlevering og modstand mod ordrer om udlevering.
 • Assistance til en person under arrest.
 • Løsladelse mod caution.
 • Anmodning om løsladelse forud for retssag.
 • Appel om benådning.
 • Ansøgning om dagsløsladelse.
 • Ansøgning om løsladelse forud for retssag.

Praksisområder inden for kriminalloven

 • Financiel og skattemæssig kriminalitet
 • Narkotikakriminalitet, for eksempel: narkotikahandel, besiddelse, fremstilling, salg og distribution.
 • Personlige lovovertrædelser: Vold i hjemmet, mord, kvæstelse, osv.
 • Ejendomslovovertrædelser: Tyveri, hemmeligholdelse af stjålne varer, hærværk.
 • Sædelighedsforbrydelser : Seksuelle overgreb, sexchikane, osv.
 • Overtrædelser af færdselslovgivningen
 • Professionel og medicinsk fejlbehandling.

Anbefalinger i tilfælde af kriminel forsvar eller retsforfølgelse

I tilfælde af forsvar anbefaler vi:

 • Hvis du star overfor kriminelle sigtelser, har du ret til at vælge din egen advokat.
 • Hvis du bliver anholdt af politiet eller Guardia Civil, har du ret til selv at vælge en advokat.
 • Vælg en advokat der taler dit eget sprog, med mindre du selv mestrer det spanske sprog til fulde. God kommunikation mellem advokat og klient er af yderste vigtighed. Advokater der bliver udpeget ved retshjælp taler som oftest ikke fremmedsprog.
 • Bed om juridisk rådgivning så tidligt som muligt. At udskyde dit forsvar til sidste øjeblik vil være en fejl: De første timer og dage af straffesager (vidnesbyrd, procedurer, udsagn, lægeundersøgelser, osv.) kan have stor indflydelse på udfaldet af retssagen og er afgørende for et succesfuldt forsvar.
 • Hvis du bliver anholdt, har du ret til at tie på politistationen og kun afgive en erklæring i retten. Dette vil gøre dig i stand til at tale med din advokat, inden du afgiver en erklæring i retten
 • Vent på din advokat inden du afgiver en erklæring, selv hvis du føler dig presset. Fortæl straks din advokat om nogen form for uregelmæssigheder eller mishandling, du må have set eller oplevet under varetægten.

I tilfælde af retsforfølgelse, er det godt at vide at:

 • Din advokat kan indlede et privat søgsmål og lægge sag an mod de ansvarlige personer, hvis du har været offer for en forbrydelse.
 • Din advokat kan foreslå, at dommeren anmoder om bevis fra vidner, retsmedicinske eksperter, mistænkte, osv.
 • Din advokat kan foreslå, at dommeren erklærer sagen hemmelig og anmode om telefonovervågning, emails, internet, osv.
 • Dian advokat kan anmode om en række forholdsregler rettet mod de personer der overfalder eller misbruger dig: anholdelse, beslaglæggelse af ejendom, ransagningskendelse til et hus eller et firma, osv.

Kontakt os direkte for yderligere information om kriminalloven.