+34 958 63 01 14 [email protected]

Ved køb af båd i Spanien, er det altid bedst at have en god advokat eller anden ekspert på området til at tage sig af formaliteterne, da det juridiske og det skattemæssige system er kompliceret, specielt når der er andre lande indblandet. I modsætning til andre lande f.eks. England, hvor processen ved registreringen er meget enkel.
Der bliver løbende foretaget kontrol på både, der er tøjret op i de spanske havne under spanske flag. Hvis ejeren har spansk opholdstilladelse er de grundlæggende regler, at en båd, der bliver brugt i Spanien skal registreres under det spanske flag. Hvis ejeren ikke har ansøgt om recidencia, men opholder sig i mere end 183 dage om året i Spanien, bliver han ligeledes betragtet som resident. Selvom det umiddelbart kan se ud som om det kan være svært at fastslå, hvilket antal dage båden er på Spansk territorium, er det det ikke, da Guardia Civil kontrollerer indsejlingen til de spanske havne.

Hvilke skatter skal man som bådejer betale?
Når køberen ikke er et selskab, men køber båden fra et selskab, er indregistreringsafgiften på 12 % og momsen på 16 %. Når køberen er et selskab og det køber en ny båd fra et selskab fra et andet Schengenland end Spanien, er indregistreringsafgiften på 12 % og der skal ikke betales nogen moms til Spanien. Når køberen er et selskab fra EU og det køber enten en ny eller en brugt båd fra et selskab domisilieret i Spanien, og båden er eksporteret til et andet land indenfor EU, skal der hverken betales indregistreringsafgift eller moms til Spanien. Er køberen ikke fra et land indenfor EU, og køber han en båd for at eksportere den til et land udenfor EU, skal der hverken betales indregistreringsafgift eller moms til Spanien.
Skatten på de 4 % af prisen på brugte både, som allerede er registrerede i Spanien, skal betales til det regionale skattekontor; f.eks. i Andalusien skal det betales til Junta de Andalucia.
Man skal have i mente, at regeringen har regulativer for vurdering og derfor, for at undgå fremtidige komplikationer, er det bedst at lade sig guide af, hvad der er blevet offentliggjort.
Køberen skal betale skatten på de 4 % ved at udfylde en formular der hedder ”modelo 620” indenfor 30 dage efter købet, ved at præsentere den i banken. Hvis købet er momspligtigt, er man fritaget for denne skat, men den tilhørende formular skal præsenteres.
Den person der registrerer båden, skal have et NIE nummer, uanset om han/hun er resident eller ej. Et lystfartøj skal indskrives i den 7. liste i skibsregisteret, og nagivationstilladelsen skal indeholde bådens karakteristika med oplysninger som; hvad den er lavet af, længde, drift, motor og brændstof, navnet på båden og dens identifikationsdata, plus ejerens ID og de kvalifikationer indenfor navigation som han/hun har.
Følgende dokumentation skal vedlægges ansøgningen om registreringen til havnemesteren:

  1. Attest fra bådepladsen, der bekræfter beskrivelsen af fartøjet.
  2. Attest fra producenten, der bekræfter beskrivelsen af motoren.
  3. Ejerens manual til båden og motoren med spansk oversættelse.
  4. Skøde på båden, privat købskontrakt eller faktura,
  5. Officiel sikkerhedsattest til redningsflåden.
  6. Dokumentation for betaling for gebyr til maritime flag.
  7. Når det handler om importeret fartøj, så toldvæsenets godkendelse og registreringsattesten fra oprindelseslandet.
  8. Dokumentation, der viser betaling af skatter eller fritagelser, hvor skatter ikke skal betales.
  9. Kopi af betalingen af gebyr for indskrivningen i skibsregisteret.

Hvis båden tidligere har været indregistreret i Spanien, er det nødvendigt at indhente information fra både skibsregisteret og ”Register for mobil ejendom” (som er en del af det kommercielle register); for at finde ud af, om der er nogen hæftelser eller byrder på båden.
Når både, der tidligere er registreret i Spanien, skal eksporteres til England, er det vigtigt at gemme alle dokumenter, der viser ejerskabet af båden, at momsen er blevet betalt og fakturaen for salget.  Det er også vigtigt at slette båden i skibsregisteret og i ”Register for mobil ejendom”.