+34 958 63 01 14 [email protected]

Ifølge en information, der er udsendt af trafikmyndighederne ‘Dirección General de Tráfico’, var der i løbet af de første 13 dage af juli måned mere end 5.149 bilister, der blev fundet positive i en stikprøvekontrol for promillekørsel.

En trediedel af alle alvorlige trafikulykker skyldes kørsel under påvirkning af alkohol eller stoffer.  I løbet af de sidste 12 måneder er mere end 20.000 trafikanter blevet tilbageholdt for disse overtrædelser.

Hvad er blodets alkoholniveau?

Det er koncentrationen af alkohol i blodet, eller i den luft, der bliver udåndet, man måler, og det er antallet af gram eller milligram alkohol pr. liter i henholdsvis blod eller luft. Den største koncentration opnåes indenfor 30 til 90 minutter efter indtagelsen.
Det er rigtigt nok, at effekten af alkohol eller stoffer varierer fra person til person, alt efter alder og køn, etc.

Hvad er grænserne i Spanien?

Generelt ligger grænserne på 0,25mg pr. liter luft, og 0,5g pr. liter blod. Men for dem, der lige har fået kørekort og dem, som kører professionelt, ligger grænsen på 0,15 mg pr. liter luft og 0,3g pr. liter blod.

Hvad er straffen?

Det afhænger af alkoholprocenten. Hvis niveauet er mere end 0,60 mg pr. liter udåndingsluft, vil politiet eller Guardia Civil informere retten, så søgsmålet imod den promillepåvirkede fører af køretøjet kan begynde.  At føre et køretøj under påvirkning af stoffer eller alkohol, kan blive straffet med enten 8 til 12 weekender i arresten eller bøder, der svarer dertil, samt fratagelse af kørekortet imellem 1 til 4 år.

Straf/sanktioner: Anklager og straffe står i regulativerne under artikel 379 under straffeloven, som siger: ”enhver, der fører et køretøj eller knallert under påvirkning af giftige stoffer, narkotika, bevidsthedsudvidende stoffer eller alkoholiske drikke, vil blive straffet med fængselsstraf på mellem tre til seks måneder, eller med bøde svarende til imellem seks til tolv måneder (hver dags bøde med et angivet beløb vil blive fastsat af retten) og hvor det er nødvendigt, med offentligt arbejde fra 31 til 90 dage, i alle tilfælde ved fritagelse af retten til at føre motorkøretøjer eller motorcykler i en periode på mere end et år og op til fire år”.

Alkoholtesten er en vigtig del af strafproceduren, sammen med rapporten fra Politi og Guardia Civil, da det vil forklare deres handlinger og førerens optræden på tidspunktet.
Man skal være klar over, at både bødens størrelse og fængselsstraffen og tiden for fratagelse af kørekortet kan variere, da retten forholder sig til omstændighederne omkring hver enkelt sag. Det er vigtigt, at man kontakter sin advokat i samme øjeblik, man har resultaterne fra sin test, så han/hun kan vejlede om éns rettigheder og hjælpe én med den retssag, der begynder kort efter episoden.
Administrative sanktioner: Bøden kan blive på op til 601,01 €, samt fratagelse af kørekortet i en periode fra 3 til 6 måneder, når forseelsen bliver betragtet som alvorlig.
Hvis man har modtaget en straf/sanktion for kørsel, vil den ikke blive pålagt den administrative sanktion; derfor er det kun i sager, hvor den anklagedes sag er blevet lukket uden en dom for kriminalitet eller hvor føreren er erklæret uskyldig, at myndighederne kan pålægge relevante administrative sanktioner.
Trafikforseelser kan betragtes som kriminalitet og lovovertræderen skal betale erstatning for enhver skade, han/hun måtte blive juridisk pålagt.
Farlig kørsel kan også blive straffet med fængselsstraf imellem 6 måneder til 4 år og man kan blive frataget kørekortet imellem 1 til 10 år.

Testen.

Benægtelse af at få foretaget blodprøven eller testen med at blæse i ballonen, giver en anklage under artikel 380 i straffeloven (i de sager hvor føreren er involveret i en trafikulykke).
Hvis ballontesten er positiv, er føreren berettiget til at få foresaget en ny test 10 minutter efter, den første test er foretaget. Vedkommende kan også anmode om at få ballontesten holdt op imod en blodprøve. Straffen er fængselsstraf fra 6 måneder til et år, samt fratagelse af kørekortet i 1 til 4 år. Den administrative bøde for at nægte at foretage testen er fra 300,51 euros til 601,01 euros, plus fratagelse af retten til at køre bil i op til 6 måneder.

Vi anbefaler, at man altid afholder sig fra at drikke alkohol, når man skal køre, og hvis man bliver bedt om at få foretaget en test af en lovformelig betjent, at man altid gør, som man bliver bedt om.