+34 958 63 01 14 [email protected]

I dag er det blevet meget lettere at starte en forretning med handel over internettet. Ikke desto mindre kan flytning af forretningsenheder, varer og betalingsmetoder være en regnskabsmæssig og juridisk udfordring.

Spanien er et ideelt sted for opsættelse af en virksomhed med e-handel, da momsen er en af de laveste i EU. Hvis du driver en online virksomhed, er du forpligtet til at opkræve den spanske momsafgift, hvis du sælger fra eller til Spanien, ud fra de forskellige situationer.

Den spanske lov skelner mellem to former for e-handel:

 • Offline e-handel
 • Online e-handel

Offline e-handel

De spanske skattemyndigheder (“agencia tributaria”) kalder det for ”Handel offline” (offline e-handel) når der er tale om salg af fysiske produkter via elektroniske medier. Den eneste forskel fra den traditionelle handel er, at i dette tilfælde anvendes internettet udelukkende som en anden fordeling eller salgskanal.   I praksis er der ingen forskel fra et traditionelt salg, da den samme vare kunne sælges i en forretning, gennem katalog eller over telefonen, hvorfor afgiftssystemet med moms og alle afgifter er nøjagtig det samme som i traditionel handel.

Online e-handel

De spanske skattemyndigheder kalder de kommercielle transaktioner for ”Handel online”, når produktet fuldstændigt bliver leveret via elektronisk medier (kabel, radio, optiske systemer), så længe det er tjenesteydelser med datalagring og datakomprimering.

”Handel online” har således et bredt dække, der omfatter tjenesteydelser  (f.eks. web hosting, undervisning via internet eller rådgivning via internet) samt produkter leveret elektronisk, så som film, musik og elektroniske bøger (eBooks). I praksis vil produkter, der leveres via elektroniske medier, blive betragtet som tjenesteydelser af de spanske myndigheder.

Handel online vil omfatte alle ikke fysiske produkter leveret elektronisk:

 • Web-hosting
 • Vedligeholdelse af software og hardware via internet
 • Levering og opdatering af software
 • Distribution af billeder, tekst og information samt oplagring i databaser
 • Levering af musik, film, spil (herunder spil om penge og  online spil)
 • Levering af videnskabelige, kunstneriske, sportslige, kulturelle og politiske indhold
 • Undervisning via internet

Alt dette vil blive behandlet særskilt af de spanske skattemyndigheder under ”regime especial de servicios electrónicos” (særlige foranstaltninger for elektroniske tjenesteydelser artikel 70, I, 4º B lov nr. 37/1992 og artikel 9.2.e) og bilag  L, sjette direktiv 77/388/CEE.

Det er vigtigt at huske på, at De Kanariske Øer, Ceuta og Melilla  har en særlig momsordning og i den forbindelse bør betragtes som ”udenfor EU”, som de faktisk er,  uden det Den EuropæiskeUnions moms område.

For online e-handel er der forskellige tilfælde:

 1. Leverandøren er i Spanien og modtageren er en forbruger i Spanien eller i EU.

  De normale momsregler bliver anvendt. Leverandøren vil tilføje momsen til salgsprisen og han vil senere indbetale momsen til de spanske skattemyndigheder.

 2. Leverandøren er i Spanien og modtageren er en virksomhed på det spanske fastland ( undtagen De Kanariske Øer, Ceuta og Melilla).

  De normale momsregler  bliver anvendt. Leverandøren  vil tilføje momsen til salgsprisen og han vil senere indbetale momsen til de spanske skattemyndigheder. Modtageren vil fratrække momsen i sit kvartalsvise momsregnskab.

 3. Leverandøren er i Spanien og modtageren er en virksomhed i et andet EU land.

  I dette tilfælde vil leverandøren ikke pålægge den spanske moms, og modtageren skal ikke betale moms. Dog har modtageren pligt til at indgive en   ”omvendt” moms betaling  (reverse VAT charge). I praksis er dette en regnskabsmæssig procedure, hvor modtageren betaler og fratrækker momsen på samme tid.

 4. Leverandøren er i Spanien og modtageren er en virksomhed på De Kanariske Øer, eller i Ceuta og Melilla.

  Der vil  ikke blive beregnet nogen moms i transaktionen.

 5. Leverandøren er i Spanien og modtageren er en virksomhed eller en forbruger udenfor EU.

  Der vil  ikke blive beregnet nogen moms i transaktionen (med mindre tjenesten nydes på det spanske område)

 6. Leverandøren er indenfor EU, undtagen Spanien, og modtageren er en  forbruger  i Spanien.

  Forbrugeren vil betale den fulde ”moms inkluderet” pris fra leverandørens land.

 7. Leverandøren er indenfor EU, undtagen Spanien, og modtageren er en  virksomhed  i Spanien (undtagen De Kanariske Øer, Ceuta og Melilla).

  I dette tilfælde vil leverandøren ikke beregne sit lands moms, og modtageren skal heller ikke betale nogen moms.  Dog har modtageren pligt til at indføre en   ”omvendt” moms betaling  (reverse VAT charge)  i sine regnskaber.

 8. Leverandøren er udenfor EU og modtageren er en virksomhed i Spanien.

  Der skal ikke betales nogen moms, men modtageren skal følge ”omvendt” moms betaling  (reverse VAT charge) proceduren.

 9. Leverandøren er udenfor EU og modtageren er en forbruger i Spanien.

  Hvis firmaet ikke har nogen afdelinger  i noget  EU land, er det nødt til at blive registreret i Spanien eller i et andet EU land, i henhold til artikel 163 bis og 163 kvartal af lov nr. 37/92 (artikel 26 kvartal af det sjette direktiv) Denne registrerings procedure vil være enkel, men vil kræve, at virksomheden vælger et EU land. Når denne registrering er gjort, vil virksomheden opkræve og fratrække moms præcist som et EU selskab eller en professionel. Dette var nødvendigt at justere, for at undgå den unfair fordel, virksomheder udenfor EU havde, ved at kunne tilbyde varer praktisk talt moms fri.

Konklusion

Når man starter en online forretning i Spanien, er det altid en god ide at spørge en spansk advokat om råd. Spørgsmål om afgifter ved e-handel kan være meget vanskelige, da de for det meste er reguleret af EU’s love og internationale traktater.