+34 958 63 01 14 [email protected]

At starte egen virksomhed i Spanien er en god ide. Især hvis man ønsker at tjene penge og lave noget imens man bor her. Der er mange muligheder for at starte et lille firma op og blive sin egen chef. Dog er der en del ting man skal gøre op med sig selv, før man træffer en sådan beslutning, og derfor er det vigtigt at søge juridisk hjælp hos en advokat som er ekspert på området.

At starte selvstændig virksomhed op.

Som selvstændig forretningsmand/kvinde skal man være myndig (man må ikke være lovligt eller juridisk umyndiggjort. Han/hun er den fulde ejer af firmaet, og da vedkommende både leder og administrerer det, har han/hun ubegrænset ansvarlighed overfor enhver gæld vedkommende end måtte have med trediemand.
Det beløb man skal betale til den sociale sikringsstyrelse ”seguridad Social”, er det samme hvadenten man starter op som anpartsselskab eller aktieselskab.
Minimums indbetaling med sygesikring er ca. 248 euros om måneden, uden sygesikring ca. 221 euros om måneden.
Unge under 30 (35 hvis det er kvinder) og kvinder over 45 år, får en nedsættelse på 30 % forløbende over de første 15 måneder. Handicappede får en bonus på 50 % igennem de 5 første år.
Nærmeste familie såsom børn og ægtefælle, har også ret til fri lægehjælp under samme sygesikring.

Anpartsselskab

Fordelen ved et anpartsselskab er, at de implicerede parter og direktører ikke er ansvarlige for gæld og  forpligtelser i forbindelse med aktieselskabet.

Hvilke papirer skal bruges?

 • Originalt gyldigt pas og kopi af samme, N.I.E (udlændinge identifikationsnummer) når det drejer sig om udlændinge, D.N.I /N.I.E når det er Spanske statsborgere, plus andet med personlige oplysninger som ikke er nævnt i disse dokumenter, feks. adresse og civilstand.
 • Attest på firmanavn fra centralhandelsregisteret.
 • Hvis indskudskapitalen er i form af kontanter, skal der være en attest fra banken der viser investeringen og hvor pengene kommer fra. Pengene skal indsættes på en løbende konto i firmaets navn og minimumsindbetalingen til et anpartsselskab udgør 3.005,06 €, for et aktieselskab er det 60.101,21 €.
 • En deklaration over udenlandsk investering skal afleveres på notarkontoret, såfremt aktionærerne ikke er bosiddende i Spanien.
 • Hvis man ikke kan møde personligt op på notarkontoret, kan man lave en speciel FULDMAGT.

En selskabskontrakt skal indeholde visse oplysninger såsom; firmanavn, hvad firmaet handler med og dets aktiviteter, startdato, aktiver, aktionærernes navne og deres dataer, firmaadresse, hvem direktøren for firmaet er og hans/hendes kompetance, samt en liste over de begrænsninger der er for overførsler af aktier til trediemand.

Hovedpunkter der skal følges efter at der er underskrevet hos notaren:

 • Ansøg om firmaets C.I.F (skattekoden) på skattekontoret.
 • Betal 1,5 % af kapitalindskuddet i stempelomkostninger til Junta de Andalucia indefor de første 30 dage efter skødeskrivningen.
 • Udfyld skatteformular 036, som er den registrering indenfor skattesystemet som firmaet vil være beskattes efter.
 • Udfyld skatteformular 845, som indeholder oplysninger om firmaets aktivitet, startdato, og beskrivelse af firmaets beskæftigelsesområde.
 • Indskriv direktøren af firmaet i socialsikringsstyrelsen.
 • Indskriv firmaet i handelsregisteret.

Andre foranstaltninger i de tilfælde hvor man åbner et lokale eller et kontor:

FORANSTALTNINGER PÅ RÅDHUSET

– Åbningstilladelse til aktiviet og installation.
Dokumenter der skal præsenteres: Skatteformular ”Impreso normalizado”, skatteformular ”Alta en el IAE (impuesto actividades economicas), lejekontrakt eller skøde på lokalet, NIE på ansøgeren eller skøde på virksomheden og CIF, beskrivelse af den aktivitet der skal foregå i lokalet, kort over lokalet, overslag over installationer.
– Byggetilladelse: Er nødvendigt ved enhver form for ombygning i et lokale, midligertidigt eller fast.
-Ændring af navn på firmaejer: Det er muligt at foretage ejerskifte, når der foreligger en åbningstilladelse, eller når virksomheden er åbnet, såfremt den har været igang i mindst 6 måneder.

NÅR DER ER ARBEJDERE PÅ KONTRAKT:

– Ansøge om et firmanummer til sygesikringen: Det er givet fra sygesikringen til firmaet. Der skal ansøges om det inden arbejderen starter i firmaet.

– Informere myndighederne om åbningen af et arbejdssted: Før man starter op med at have et sted hvor man har ansatte, skal man ansøge om det hos; ”la Dirección Provincial de Trabajo”, ”Seguridad Social” og  ”Asuntos Sociales”.

– Ansøge om ”el Libro de Visita”som er en form for virksomhedsbog; ”El Libro de Visita” er obligatorisk for alle virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende, også selvom de ikke har nogen ansatte, og den skal de kunne forevise før enhver mulig arbejdsinspektion.

ANDEN RELEVANT INFORMATION:

Virksomhedsskat: 25 % op til 120,202 euros tjent og 30 % der opefter.
I Spanien er der tre forskellige momssatser 4%, 10% og 21%.
Såvel acontoskat som IVA afregnes og indbetales hvert kvartal (20th  januar, april, juli og oktober). De formularer, som skal udfyldes og stemples ved indbetaling i banken, er: IVA model 300.
Personlig indkomstskat model 130 og tilbageholdt skat for medarbejdere model 110.