+34 958 63 01 14 [email protected]

Hvert år er ikke-residente, som ejer fast ejendom i Spanien, forpligtiget til at betale skat som ikke-resident til Agencia Tributaria, det spanske skattevæsen. Denne skattemæssige forpligtigelse må ikke forveksles med IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, som er ejendomsskat. Mere om det senere).

Skatten som ikke-resident skal betales inden udgangen af året, og det er altid relateret til det foregående regnskabsår.

Skatterepræsentant og identifikationsnummer

Som ikke-residente bør man udpege en skatterepræsentant i Spanien. Normalt vil det være din advokat eller en revisor. Meddelelser fra skattevæsenet vil blive sendt til skatterepræsentantens adresse eller til ejendommens adresse, hvis der ikke er nogen skatterepræsentant. Det er altid en god ide at udpege en skatterepræsentant, da korrespondance fra skattevæsenet skal besvares hurtigt (normalt indenfor 10 dage).  Meddelelse om skatterepræsentant skal gives til det lokale skattekontor, hvor ejendommen er beliggende. For at kunne betale skat i Spanien, er et skatte identificationsnummer obligatorisk, (NIE). Dette ID nummer opnås ved at registrere sit NIE. Din skatterepræsentant vil sørge for det, og meddele det til skattevæsenet.

Når ejendommen tilhører flere personer, bliver hver enkelt person betragtet som en selvstændig skatteyder, og de skal hver især indgive en individual selvangivelse. Beskatningen er forskellig, hvis ejendommen er beregnet til personlig brug eller hvis den er udlejet:

Ejendom beregnet til personlig brug

I dette tilfælde er det beløb, der skal opgives, en procentdel af ejendomsværdien (matrikelværdien) Dette kan enten være 2% eller 1,1%, afhængig af situationen. Hvis man ikke har ejet ejendommen hele året, eller hvis den har været udlejet, vil dette beløb blive reduceret som pro rate af ejerperioden. Skatten, der skal betales som ikke-resident, svarer til 24% af den angivne værdi for år 2011 (og som skal betales inden udgangen af 2012). Skatten som ikke-resident for 2012 og 2013 (som skal betales i 2013 og 2014 henholdsvis) vil være 24,75% af den angivne værdi. Din skatterepræsentant vil beregne disse beløb for dig.

Udlejede ejendomme

Indtægter fra udlejede ejendomme skal opgives fuldt ud. Alligevel vil skatteydere, der er bosat i EU, have mulighed for at fratrække visse udgifter, som  er direkte forbundet med ejendommen. Den skat, der skal betales af den angivne værdi, er 24% for regnskabsåret 2011 og 24,75% for regnskabsår 2012 og 2013. Fristen for at betale skat afhænger af, hvilken type indkomst den skattepligtige har, og om det er den eneste indkomst i Spanien.
Igen vil din skatte-repræsentant beregne disse beløb for dig.

IBI

IBI er en forkortelse af Impuesto sobre Bienes Inmuebles (svarende til ejendomsskat). Det er en lokal skat, som ejere af fast ejendom betaler til den kommunale administration, uanset om de er residente eller ikke-residente i Spanien.

Afhængig af rådhuset, vil opkrævning for IBI blive fremsendt en eller flere gange om året, oftest to gange om året. Betalingen af IBI kan arrangeres direkte fra ejerens spanske banks betalingsservice.