+34 958 63 01 14 [email protected]

Den nuværende spanske lov siger at enhver som påtænker at opholde sig I Spanien I en periode på mere end 183 dage I løbet af et kalenderår, skal søge om ”Residencia”.
Fra Marts 2007 vil EU borgere ikke længere få udstedt et residenciakort, men de skal stadig lade sig registrere på udlændingekontoret (Oficinas de Extrajería) såfremt de har intentioner om at opholde sig i Spanien i mere end tre måneder.  Borgere fra den Europæiske Union vil få udstedt et certifikat med deres navn, adresse i Spanien, nationalitet, identitetsnummer, samt datoen for registreringen.
Dette certifikat gør det ud for det tidligere residenciakort, kaldet ”Recidencia”.

De EU borgere der allerede er indehavere af et gyldigt residenciakort behøver ikke at foretage sig noget før kortet udløber.

Der skal udfyldes en formel som kan hentes på dette link: Solecitud de Certificado de registro como residente comunitario.

Derudover skal bruges:

 • Gyldigt pas (passet skal være gyldigt I mindst 6 måneder)
 • 3 pasfoto
 • 6,80 €

Residenter skal nu gå rundt med deres pas på sig, da certifikatet ikke har noget billede og derfor ikke er gyldig legitimation. Fotokopi af passet er også uden gyldighed, det skal være det originale pas.

Hvad er forskellen på et NIE nummer og et Residencia?

Et residencia indeholder NIE nummeret (udlændinges identifikationsnummer). For at købe en ejendom skal man have et NIE nummer til skatteangivelsen, uanset om man påtænker at opholde sig i Spanien i mere end 6 måneder eller ej.

Denne proces har også ændret sig glidende. Indtil starten af året kunne man få NIE nummeret gratis. Nu koster det 15,70 euros. Skal man bruge et certifikat som ikke resident, vil NIE nummeret koste 22,40 euros. Mister man dette papir, vil en erstattelse koste 6,70 euros.

At være resident har visse skattefordele

 1. Residenter over 65 år, som har boet i boligen i mere end 3 år, er ikke forpligtet til at betale statsskat når de sælger ejendommen.
 2. Alle residenter, incl. dem over 65 år, som har boet i ejendommen i mindre end 3 år, skal svare for max 18 % statsskat, da ikke residenter skal svare 18 %.
 3. Som resident skal man ikke betale indkomstskat af udlejningsværdien eller Impuesto Sobre la Renta.
 4. Når en ikke resident sælger en ejendom i Spanien, vil købers advokat tilbageholde 3% af den deklarerede salgspris som garanti for forhøjelse af statsskattens risiko. Som resident sælger har man ikke dette fradrag.
 5. Sælger man sit hovedsæde i Spanien, kan man enten generhverve eller undgå statsskatten ved at købe et nyt hovedsæde indenfor en hvis tidsperiode. Denne mulighed er ikke tilgængelig for ikke residenter.
 6. Som resident vil man have en bundlinie for skat på 150.000 € på sin spanske ejendom når man indgir sin Impuesto Sobre el Patrimonio eller værdiskatte angivelsen. Ejes ejendommen i fælleskab med ægtefælle, vil bundlinien for indgivelse af skat fordobles, hvilket betyder at man ikke skal betale skat af de første 300.000 €. Ikke residenter har ingen bundlinie.
 7. Residenter er fradragsberrettiget af de første 150.253,00 euros af ejendomsværdien, ikke residenter skal svare fra starten.
 8. Ang. spansk arveafgift er det mere fordelagtigt at være resident, som spansk resident er man forsynet med flere bundlinier som vil have stor betydning under fordeling af boet i Spanien. De nærmeste pårørende vil kunne spare store summer på op til 95 % som reduktion i skatteangivelsen.