+34 958 63 01 14 [email protected]

I øjeblikket er de fleste lande i hele verden i gang med at opstille pakkeløsninger til at lette skatten for at sætte skub i økonomien. Spanien går imod denne trend, og IMF foreslår en virkeliggørelse af en skattereform i år 2010, som totalt set vil øge skattetrykket for både firmaer og private.
Lad os se detaljeret på de ændringer, der vil ske i år 2010.

Momsforøgelse (med start fra 1. juli 2010)

Fra d. 1. juli vil der ske en momsforøgelse på alt som følger:

 • Standarden på 16 % moms vil stige til 18 %.
 • Den reducerede 7 % moms (berører køb af nye ejendomme, hoteller og restauranter, og de fleste af fødevarerne) vil stige til 8 %.
 • Den 4 % momsrate på nødvendigheder vil ikke blive ændret.

I praksis kommer det til at betyde, at en bil, der koster 30.000 € uden moms, vil koste 34.800 € før juli, og 35.400 € efter juli. Med en total difference på 600 €. For et nybygget hus til 300.000 € uden moms, vil momsen stige med 3.000 €.

Imens det for mange ting, der ikke er relateret til prisreguleringer. vil være bedst at foretage køb inden juli, kommer man til at analysere markedet for ejendomshandel. Hvis priserne fortsætter med at falde, vil det efter juli kunne komme til at kompensere for momsstigningen.

På de Kanariske øer betales der ikke moms. I stedet er der en “Impuesto General Indirecto Canario”, som forbliver på 5 % og ikke bliver berørt af 2010-reformen.

Ligesom på Kanarieøerne, vil det i områderne Ceuta og Melilla være “Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación”, en skat, der afløser momsen som ikke ændrer sin nuværende sats.

Betaling af moms indenfor EU.

Fra første januar 2010 vil Spanien tilpasse sig det nye 2010 EU regulativ for moms. Med andre ord vil firmaer, der tilbyder serviceydelser over EU-landenes grænser, skulle betale moms:

 • Hvis kunden er et firma, skal momsen betales til kundens land.
 • Hvis kunden er en privatperson. skal momsen betales til det land, hvorfra serviceydelsen bliver udbudt.

Værdistigningsskat på fælleseje, kassebeholdninger og konti med høje renter…

Som det er fra den første januar, vil skattedelen fra opsparingskontoer bevæge sig til et progressivt system fra den tidligere 18 % rate. For de første 6.000 € vil skatten stige fra 18 % til 19 % og for de følgende 6.000 € vil skatten stige fra 18 til 21 %.
Banken fratrækker 19 – 21 % af de indbetalte renter, og betale skattekontoret på kontoindehaverens vegne. Dette vil kun vedrøre dem, som er residente (fastboende) i Spanien.

Værdistigningsskat øges ved salg af ejendom for residenter eller ikke residenter:

Fra første januar 2010 vil værdistigningsskatten stige fra 18 til 19 % for de første 6.000 € og 21 % for resten af gevinsten fra salget.
For ikke-residenter vil det blive en sats på 19 %.
Der er ingen ændringer på tilbageholdelsen af de 3 % ved et ejendomssalg for ikke-residenter, men der vil ske en betydelig stigning på inspektion for at undgå skatteundvigelser.
Ikke-residenter har en periode på tre måneder efter et salg til at efterkomme deres juridiske forpligtelser med at betale værdisitigningsskat, svarende til de tilbageholdte 3 % af salgsprisen på tidspunktet for underskrivelse af salgsskødet.

Ændringer i indkomstskat.

Dette vedrører kun residenter: Fra den første januar 2010 vil de 400 € refusion af indkomstskat kun fortsætte for den, som tjener mindre end 8.000 € om året. Derefter vil der være en glidende overgang til de 12.000 €, hvorefter der ikke vil være nogen refusion. For indkomståret 2009 vil refusionen dække alle.

Ved skatteangivelser for ikke-residente udlændinge med en årlig indkomst på over 600.000 €, vil den personlige indkomstskat ændres fra 24 til 43 %.

Skatteangivelser for små og mellemstore firmaer.

Den eneste gode nyhed for denne nye 2010-skattereform er en midlertidig skattelettelse for SME og selvstændige. Fra d. 1. januar 2010:

 1. Skatten “Impuesto sobre sociedades” eller virksomhedsskatten vil falde med 5 % for SME, der overholder følgende:
  1. SME-virksomheden har mindre end 25 ansatte.
  2. SME-virksomheden har en total omsætning på mindre end 5 millioner €.
  3. SME virksomheden ikke lader antallet af ansatte falde i løbet af året.
 2. Samtidig kommer der en 5 % lettelse til de enkelte selvstændige erhvervsdrivende, der ikke fyrer nogen ansatte i løbet af året.

I praksis vil en skatteangivelse på mellem 0 € og 120.202,41 € svare til en skat på 20 % i stedet for tidligere 25 %. Over 120.202,41€,  25% i stedet for 30%.