+34 958 63 01 14 [email protected]

NIE er et identitetsnummer for udlændinge (Numero Identificacion de Extranjero). Det er nødvendigt at have dette nummer for at kunne købe en ejendom eller bil i Spanien. Det er relativt nemt at skaffe sig; men processen kan tage lang tid, da man skal tage hen på den lokale politistations udenlandsafdeling og ofte stå i kø. Der skal udfyldes et skema, og NIE nummeret kan derefter afhentes efter et par dages forløb. I mange tilfælde er det tilstrækkeligt at oplyse nummeret; men ved køb af en ejendom skal originaldokumentet forevises.