+34 958 63 01 14 [email protected]

For at legalisere et dokument skal dette underskrives og stemples af Notaren (Notarius Publicus), det vil sige en dommerfuldmægtig. Notaren er ikke ansvarlig for at indholdet i dokumentet er korrekt, blot at personerne, som underskriver dokumentet, godkender det. Efter at et dokument er underskrevet, bliver det opbevaret i det offentlige arkiv. Notaren fungerer ikke som advokat og yder ikke retslig støtte.