+34 958 63 01 14 [email protected]

Fastboende, der er over 65 år, og som har boet i ejendommen i mere end 3 år, er fritaget for formueskat ved salg af ejendommen. Alle fastboende og ikke fastboende, inklusive dem over 65 år, som har boet i en ejendom i mindre end 3 år, er forpligtet til at betale kapitalvindingsskat. Fra 1 januar 2010 vil kapitalvindingsskatten for skatteresidente overgå til en progressiv skala i stedet  for de tidligere faste 18%. For de første 6,000 € vil skatten stige fra 18% til 19%, og de følgende 6,000€ vil stige skatten stige fra 18% til 21%.  Ikke fastboende er forpligtet til at betale fast 19% i kapitalvindingsskat.

Hvis sælgeren af ejendommen er ikke resident (ikke fastboende), skal køberen betale 97% af ejendommens pris ved underskrivning af skødet. Køberen har så en måned til at betale de resterende 3% til det spanske skattevæsen, ved brug af formular 211. Disse  3% er forudbetaling af den kapitalvindingsskat som sælgeren senere skal indbetale.

Hvis sælgeren er skatteborger her og sælger sin faste bopæl (hvor han har boet i mindst 3 år) skal han ikke betale kapitalvindingsskat, hvis han geninvesterer fortjenesten til at købe en anden fast bopæl indenfor 2 år.  Hvis kun en del af fortjenesten ved et ejendomssalg er geninvesteret, så vil man få en lettelse i form af en procentdel op til det fulde geninvesteret beløb.