+34 958 63 01 14 [email protected]

Fra den 23. december 2010 vil den nye reformerede straffelov træde i kraft. Dette er en af de største opdateringer af loven siden 2003. De nye ændringer er lavet, for at give nye anordninger til bekæmpelse af korrupt byplanlægning og organiseret kriminalitet og for at tilpasse det spanske retssystem til andre retssystemer indenfor EU. 150 lov artikler bliver opdateret, både med hensyn til typen af forbrydelser og til typen af sanktioner.

Den store nye ændring er indførelsen af straffeansvar i Spanien for juridiske enheder. ”Juridisk enhed” er en juridisk betegnelse for virksomheder, kooperativer, erhvervsorganisationer, virksomheder og kommuner, i modsætning til ”fysisk person” som er en individuel person.

Disse typer af love er allerede i kraft i lande som Storbritannien, Italien, Frankrig og Tyskland og det er et skridt fremad for samordning af retssystemerne i EU.

Der vil være mange andre nyskabelser vedrørende korruption både nationalt og internationalt, terrorisme og ændringer i alle sektorer af loven, herunder færdselsloven. Generelt vil sanktioner og eventuelle straffe være mere alvorlige.

Her er en ikke udtømmende liste af de største ændringer.

1) Strafansvar for juridiske enheder

Strafansvar vil blive udvidet til at dække juridiske enheder. I praksis, i henhold til omfanget af forbrydelsen, vil sanktionerne blive rettet mod virksomheder såvel som virksomhedens ledelse eller medarbejdere, alt efter hvem, der har begået forbrydelsen. Ansvaret vil blive udvidet til de ledere, der ikke håndhæver kontrolforanstaltninger, for at undgå forbrydelser.

Den juridiske enhed vil blive anset som ansvarlig for forbrydelser, begået på dens vegne og til dens fordel, af dennes repræsentanter, ligesom forbrydelser begået p.g.a. mangel på kontrolforanstaltninger overfor deres repræsentanter.

Selv om strafferetlige ansvar overfor enkeltpersoner og juridiske enheder hovedsageligt vil være relaterede, vil de blive behandlet uafhængigt, og det kan føre til tilfælde, hvor den juridiske enhed måske bliver betragtet som ansvarlig, hvor imod enkeltpersonerne bliver frikendt.

For disse forbrydelser kan sanktioner mod enkeltpersoner variere fra 6 måneder op til 6 års fængselstraf, herunder bøder på op til 10 gange det beløb, handlen drejede sig om.

For de juridisk enheder kan sanktionerne, bortset fra bøder, gå fra udelukkelser af kontrakter med den offentlige administration til opløsning af virksomheden.

2) Korruption i internationale handelstransaktioner

Denne lov udvider strafferetslige ansvar for juridiske enheder til tilfælde af internationale bestikkelser. Denne nye lov indfører begrebet ”udenlandsk embedsmand” i Spanien.

3) Korruption mellem personer i den private sektor

Denne nye lov er næsten en direkte kopi af en ny EU lovgivning, som bekæmper international korruption, med det formål at gøre EU markedet mere fair og konkurrencedygtigt.  Det er hensigten at straffe enhver, der lover, tilbyder eller giver en ulovlig fordel til kontormedarbejdere, direktører, ansatte eller partnere i en virksomhed, et selskab, en forening, en fond eller en organisation. Yderligere vil modtagerne af disse fordele, blive straffet på samme måde.

I praksis skal denne lov sikre en korrekt og fair funktionalitet af markedet, udryddelse af urimelig forretningspraksis, som på nogen mulig måde tillader konkurrencemæssige fordele, der ellers ikke ville have været mulige.

4) Sværere generelle sanktioner mod korruption, byplanlægnings forbrydelser og skatteundragelser i Spanien

Der vil være op til 4 års fængsel for ulovligt byggeri, både for projektledere og for de tjenestemænd, som har givet tilladelsen, skærpede sanktioner for bestikkelse og altid fængselsstraf, bortset fra bøder og forbud mod at udføre offentlige funktioner.

5) Hårdere straffe for terrorister og seksuelle misbrugere

Bortset fra hårdere straffe vil der også være forlængelse af straffen med husarrest på op til 10 år, sammen med tættere opfølgning. Foranstaltningerne er især strenge mod seksuelle misbrugere af mindreårige.

6) Ulovligt salg af ting, der er beskyttet med ophavsret, besættere og graffiti.

For småsælgere af ulovlige CD’er, DVD’er og andre forfalskninger, er fængselstaf erstattet af bøder og tvungen offentligt arbejde, så længe fortjenesten er under 400 Euro.
Graffiti vil blive straffet med husarrest på op til 7 dage og tvungen offentligt arbejde.
Besættere vil blive straffet med fængsel i stedet for de nuværende bøder.

7) Færdselsloven

Hastigheder på mere end 60 km/timen, som er fartgrænsen på veje i byområder, og mere end 80 km/timen, som er fartgrænsen på hovedveje, vil blive straffet med 6 til 12 måneders fængsel, permanent fratagelse af køretøjet og tvungen offentligt arbejde. De forskellige typer af straffe, som lovovertræderen kan vælge imellem, bliver tilbudt for at undgå standard fængselstraf.

8) Piratvirksomhed

Piratvirksomhed mod et skib eller en båd vil blive straffet med op til 15 års fængsel.

9) Menneskehandel og slaveri

Straffen for menneskehandel vil være meget hård. Loven vil især beskytte kvinder og børnesoldater bedre.

10) Ændringer i sanktioner

Der vil blive en mere generel indførelse af husarrest og kontrolleret frihed, med det formål at forebygge de psykologiske problemer, der opstår ved fængselsstraffe. Samtidig vil tilfælde af gentagelse blive betragtet som en stor forværring, og vil blive straffet derefter.

Konklusion

Den ovennævnte liste er ikke på nogen måde fyldestgørende. Men den giver en oversigt over de vigtigste ændringer, som mest vil have betydning for selskaber og virksomheder i Spanien, som arbejder på et internationalt plan eller som er i byggebranchen. Din spanske advokat vil være i stand til at rådgive og hjælpe dig med at forberede dit firma til disse nye love.