+34 958 63 01 14 [email protected]

Den 31 januari 2020 kommer Storbritannien att lämna den Europeiska Unionen. Storbritannien vill förhandla fram ett frihandelsavtal med EU till slutet av 2020 – vilket är en väldigt kort tidsram. Anhållan om ännu en förlängning av övergångsperioden, som måste lämnas in till EU innan den 30 juni 2020, har redan blivit avvisat av Boris Johnson under valet. Det är dock fortfarande en öppen fråga, om Storbritannien kommer att lämna EU den hårda vägen eller inte.

Resident

Under övergångsperioden fram till slutet av 2020, kommer rättigheter och status för de brittiska medborgare som bor i Spanien inte att förändras. De kan arbeta, ta emot sin pension, besöka andra EU-länder, köpa och sälja produkter inom EU, osv. De gröna residenskorten och residensdokumenten i A4 format, kommer att vara giltiga temporärt fram till slutet av 2020 (om de inte har löpt ut).

Om Storbritannien lämnar EU med någon form av överenskommelse så är det möjligt att förändringar kommer att ske, men det är båda sidors mål att skydda EU-medborgare i Storbritannien och brittiska medborgare i EU.

De spanska myndigheterna har beslutat att tillmötesgående av brittiska medborgares behov i Spanien endast kommer att beviljas så länge som Storbritannien bistår med samma arrangemang för spanska medborgare som bor i Storbritannien.

Brittiska medborgare som är boende utanför Storbritanniens gränser bör ansöka om långsiktig residens så snart som möjligt, eftersom de kommer att få svårigheter att resa utan detta tillstånd.

Arbeta

Med eller utan ett avtal för utträdet, så kommer alla brittiska medborgare som arbetar permanent i Spanien och som är registrerade hos den spanska försäkringskassan att ha tillgång till sjukvård. Deras familjemedlemmar kommer också att ha det, förutsatt att de är residenter i Spanien och bor i Spanien (make/maka eller partner och barn upp till 26 år när de bor med personen som arbetar och försörjs av honom/henne).

För dem som arbetar över gränserna, kommer processen för att få arbetstillstånd att regleras, precis som på samma sätt som för spanska medborgare som arbetar i Gibraltar, genom ett ömsesidigt avtal.

Körkort

Körkort utfärdade i Storbritannien kommer att godtas I Spanien under en period på nio månader. Under denna period, kan brittiska medborgare byta till ett spanskt körkort. Därefter, kommer de att bli behandlade som förare med ett körkort från ett tredje land. Det spanska körkortet kan användas under kortare besök I Storbritannien. Om en brittisk medborgare flyttar tillbaka för att bo i Storbritannien, kan han/hon byta sitt körkort till ett brittiskt utan att göra ett test.

Röstning

Storbritannien och Spanien har redan undertecknat ett avtal som skyddar rättigheten, att rösta för de medborgare som bor i det andra landet, från Brexits konsekvenser. Detta avtal försäkrar att brittiska medborgare som bor i Spanien, och spanjorer som bor i Storbritannien ska kunna rösta och ställa upp i kommunval. Brittiska medborgare i Spanien måste ha varit residenter i minst tre år, vara registrerade i folkbokföringen i kommunen och i valberedningen.

Brittiska medborgare som är fast bosatta i Spanien kommer inte längre att kunna rösta i valen till Europaparlamentet efter Brexit, då Storbritannien inte längre kommer att vara en del av EU.

Skatt som resident och skatt för icke-residenter

Efter Brexit kommer brittiska medborgare som inte är residenter i Spanien, och som äger fastighet här, att påverkas av höjda skatter för icke-residenter. Procenttalet för denna skatt kommer att ändras från 19% för EU-medborgare till 24% för medborgare från ett tredje land.

Skatt för residenter: Avtalet för dubbel beskattning mellan Storbritannien och Spanien kommer inte att förändras efter Brexit. Som fast boende i Spanien, måste du deklarera din globala inkomst till de spanska myndigheterna, oberoende av vilket land inkomsten kommer från. Vissa inkomster beskattas i Storbritannien (så som tjänstemannalöner eller pensioner). Som resident är det möjligt att du behöver lämna in en årlig deklaration för utländska tillgångar (deklaration 720) .

Arvsskatt

Arvsskatten i Spanien är en regional skatt som betalas till respektive självständig region (t.ex. Andalusien), och styrs av regionala lagar. I Andalusien, som exempel, är det skattefria minimumbeloppet för direkt familj 1.000.000 euro. Efter Brexit, så kommer brittiska medborgare inte att kunna dra fördel av dessa förmåner. De kommer då att omfattas av det spanska statliga skattesystemet och dess förordningar.