+34 958 63 01 14 [email protected]

I Spanien täcker inte privatförsäkring fysiska eller materiella skador orsakade av naturkatastrofer, som extraordinära översvämningar, jordbävningar, terrorhandlingar eller de väpnade styrkorna. I dessa fall är Insurance Compensation Consortium (Consorcio de Compensación de Seguros) ansvarig för att kompensera de drabbade försäkringstagarna. CCS är ett statligt system.

Vilka är kraven för att man ska få kompensation från CCS?

– En motsvarande försäkring måste finnas, vara giltig och täcka samma tillgångar mot extraordinära risker (en hemförsäkring för ett skadat hus eller en bilförsäkring för en bil). Sedan juli 2016 inkluderar bilförsäkringar som endast täcker ansvarsskyldighet det extraordinära risktillägget, så att motsvarande fordon också har extraordinära risker.

– Försäkringen måste vara betald.

– Försäkringen måste utfärdas minst 7 dagar innan den extraordinära händelsen ägde rum.

Hur ber man om ersättning?

Kravet på ersättning från CCS kan göras av försäkringstagaren eller hans respektive företrädare eller via det försäkringsbolag som försäkringen tecknats med. Det kan göras via telefon (tel. 900 222 665/952 367 042) eller online via CCS webbplats (http://www.consorseguros.es).

Vilken information måste lämnas vid ansökan?

– Försäkringspolicy nummer och försäkringsbolagets namn

– Personliga uppgifter om den som framställer ansökan: Namn och efternamn, NIE eller CIF, adress och telefonnummer

– Bankinformation för betalning av ersättningen: IBAN och BIC

– Vid en skadad bil, bilens detaljer: märke, modell och registreringsnummer för det skadade fordonet. Om bilen redan har lämnats in till en verkstad för reparationer måste verkstadens namn, adress och telefonnummer anges för att påskynda bedömningen av skadan.

När försäkringsbolaget kommer för att inspektera skadorna är det viktigt att
– ha rester av den skadade tillgången tillgänglig för experten att se  eller, om den redan har tagits bort eller reparerats, att presentera foton tagna av de skadade tillgångarna innan de tagits bort eller reparerats,
– behålla fakturorna i händelse av att någon reparation måste göras brådskande,
– presentera för experten
* fakturor för reparationen,
* originalet och en kopia av försäkrings policyn och originalet och en kopia av betalnings beviset på premien motsvarande den period då skadan har orsakats (kopiorna är till experten),
* ett kontoutdrag eller ett bankdokument för att verifiera IBAN-numret på det konto som ersättningen ska betalas till.

Tidsram för en ansökan
I lagen om försäkringsavtal fastställs att ansökan ska lämnas in inom sju dagar efter händelsen, men det är alltid att rekommendera att göra det så snart som möjligt.

Vilka belopp är försäkrade?
Samma belopp tillämpas som de som anges i den ordinarie försäkring. Kompensationen som betalas av CCS kommer att inkludera beloppet för kostnaden för reparation eller utbyte av den skadade tillgången (för fordon, det belopp som motsvarar marknadsvärdet vid tidpunkten före olyckan, om det är en total förlust) , beroende på det belopp som anges som försäkrat belopp i den avtalade försäkringen. Andra valfria avtal, som ”nytt värde”, ”första riskförsäkring” eller ”med kompensationsgräns”, etc., som har inkluderats i policyn, kommer också att beaktas.

Ersättningen betalas direkt till mottagarna genom banköverföring.