+34 958 63 01 14 [email protected]

Staten (Industri- Handels- och Turistministeriet) och de självständiga samfunden (Turistregistret) är ansvariga för allmänna regler för restauranger, caféer och barer i Spanien. De respektive rådhusen övervakar att krav för stadsbestämmelser, byggnader, hygieniska- och sanitära förhållanden etc. såväl som utomhusområden, dvs terrasser, efterföljs.

Vad måste en restaurang eller bar tydligt informera om?

Restauranger och barer måste ha tydlig skyltning gällande följande:

  • Öppettider, och i förekommande fall, kökets och matsalens öppettider
  • Max antal personer som får vistas i lokalen
  • Klagomålsformulär (“Libro de Hojas de Quejas y Reclamaciones”),
  • Att försäljning av alkohol till minderåriga är förbjudet
  • Att försäljning av tobak till minderåriga är förbjudet,
  • Att rökning är förbjudet inne i restaurangen och/eller baren.
  • Restaurangens licensnummer
  • I förekommande fall, att betalning med kort accepteras, och vilka kort som godkänns.

Priser

Restauranger måste informera om sina priser. Informationen måste presenteras både inne i och utanför lokalerna. Barer behöver endast visa sina priser inne i lokalen.På notan måste alltid den totala summan visasEnligt lag, så måste angivna priser inkludera moms och andra kostnader.

När priset varierar beroende på var måltiden eller drycken intas (inne i restaurangen, på terrassen, vid ett bord eller i baren) så måste detta tydligt nämnas i prislistan. Om restaurangen erbjuder varor som betalas för efter sin vikt (t.ex. en hel fisk), ska kunden informeras om det exakta priset, inte bara ett ungefärligt pris eller kilopriset. Priser “Enligt marknaden (“S.M.” eller “S.P.M.”)  är inte tillåtna.

Notan

Priserna på kvittot eller räkningen måste vara exakt samma som de som anges prislistan.

Alla restauranger må kunna ge kunden en faktura med all nödvändig information. Caféer behöver bara ge kunden kvitto på de produkter som konsumerats och priserna.

Prislistan

Prislistan måste vara på spanska, och beroende på restaurangens kategori eller var den är belägen (turistområde t.ex.) så ska den också vara skriven på engelska och franska. Prislistan måste innehålla information om allergener för alla rätter som erbjuds (enligt Eu-lag 1169/2011).

Prislistan måste ges till kunden innan en tjänst erbjuds.

Om servitören erbjuder bröd eller en förrätt, som kunden inte har beställt eller blivit informerad om priset för, kan kunden be om att det ska tas tillbaka utan att betala för det. Alla tillbehör måste finnas med i prislistan om restaurangen vill ta betalt för dem.

Möjliga klagomål

Om en maträtt inte är ätbar, då den t ex är för salt, bränd eller för stark, kan kunden be om att få en ny maträtt.

Restaurangen måste informera om att de accepterar betalning med kort med en skylt på sin entrédörr, vid de fall kortbetalning inte accepteras, måste även detta informeras om med en annan skylt, så att kunden vet om detta i förväg.

Om något händer kunden under vistelsen på restaurangen (t ex att kyparen stänker vin på kundens kläder, eller om kunden blir skadad) så är restaurangen ansvarig för de skador som skett.

Hur man framför ett klagomål

För kunden, är det viktigt att ha så mycket bevis som möjligt (fotografier, dokument, vittnen osv, möjlig polis- eller sjukhusassistans) för att lägga grund till klagomålet.

Det första steget är att prata med servitören om vad som inte stämmer. Om servitören vägrar ge ett medgivande, eller inte kan ge ett medgivande, bör kunden fråga efter den person som kan fatta beslut kring klagomålshantering (ägaren eller restaurantens manager, t.ex.)

Dessutom kan kunden presentera klagomålet hos Junta de Andalucía. Varje restaurang måste ha klagomålsformulär (“hojas de reclamación”) som kunden på vilket kunden skall kunna framföra klagomål på verksamheten. Klagomålsformulären är skrivna på spanska och engelska. Kunden fyller i formuläret som ska undertecknas av restaurangen. Kunden och restaurangen behåller var sin kopia, och originalet måste skickas, av kunden, till Dirección General de Turismo of the Junta de Andalucía tillsammans med alla bevis (foton, dokument osv) som kunden tror kan vara passande och till hjälp.Tidsfristen är en månad. Kunden mottar ett mottagningsbevis från myndigheten inom 15 arbetsdagar. Myndigheten kommer att meddela restaurangen, som därefter har 10 arbetsdagar på sig att svara. Om nödvändigt så startas en process, och kunden kommer att informeras om dess resultat.

Kunden kan även klaga till det lokala konsumentkontoret (“Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)”) eller hos konsumentorganisationer som OCU eller FACUA.