+34 958 63 01 14 [email protected]

Vad är ett domännamn?

Internet disputes over domain names

Utan att gå in på tekniska detaljer, är ett domännamn en ”adress” till en resurs på Internet. Till exempel: ”www.velascolawyers.com” är adressen till Velasco Lawyers hemsida och ”[email protected]” är  e-postadressen till Velasco Lawyers Webmaster. De båda använder velascolawyers.com-domänen. Utan domännamn (och all information som kommer från olika domännamnservrar) skulle en dator inte kunna hitta IP-adressen, MX-poster (identifiering av e-postservern, ansvarig för att acceptera e-postmeddelanden) eller andra identifierare, vare sig det är en webbsida, en e-postserver eller andra typer av Internetresurser.

Domännamn är strukturerade hierarkiskt. På den högsta nivån har vi:

 • Generiska toppdomängrupper som till exempel .com, .biz, .info, .org, .edu, .net       eller .mil.
 • Landskodsdomäner som . uk, .se och .es. (i detta exempel Storbritannien, Sverige och Spanien)
 • Regionala generiska toppdomäner som .eu och .asia (EU och Asien).

Sekundära namn som läggs till på toppdomäner formar bas-Internetadressen. Till exempel en kombination av ett sekundärt  namn ”Velascolawyers” med ett  toppdomän ”.com” blir till det fullständiga domännamnet ”velascolawyers.com”.

Registreringsprocessen

En privatperson eller en organisation kan registrera ett domännamn genom en ”registrator” som  gör de nödvändiga administrativa förfarandena för domänen och även konfigurerar den (för det mesta helt online via registratorns egen webbplats). Registratorn ska vara certifierad av de olika organisationerna som hanterar toppdomänerna. Till exempel .com, .net och .org- domänerna sköts av ICANN (Internet Corporation for Assigned Names och Numbers), .es förvaltas av NIC (Network Information Center i Spanien), .uk styrs av Nominet UK, .dk av DK Hostmaster medan EURid hanterar .eu-domänen. Alltså, en registrator som säljer .com, .es, .uk, .dk och .eu-domäner kommer att behöva certifieringar från ICANN, NIC, Nominet UK, DK Hostmaster och EURid.

Dessa organisationer har olika regler och krav för registrering. Till exempel, medan vem som helst kan registrera en .com-domän, kan .eu-domänen endast registreras av en person eller organisation som befinner sig i Europeiska unionen.

Domännamnstvister

Domännamn är i allmänhet tilldelade genom en typ av en först- till- kvarn- metod. Detta har lett till ett fenomen som kallas ”cybersquatting”. En ”cybersquatter”  är en person som registrerar ett domännamn i syfte att skada en organisation eller för ekonomisk vinnings skull. Detta sker när en person köper en domän som innehåller ett namn på ett företag eller dess varumärke och sedan erbjuder sig att sälja domänen till bolaget mot en avgift. Alternativt; en person  köper ett domännamn för att skada en organisation. Till exempel kan en konkurrent köpa domänen velascolawyers.es och omdirigera trafiken till sin egen hemsida.

Till exempel domänen peta.org, ”People for the Ethical Treatment of Animals” (Människor för etisk behandling av djur), köptes år 1995 av Michael Doughney som skapade en hemsida som heter: ”People Eating Tasty Animals ” (människor som äter välsmakande djur).

En annan variant av samma problem kallas typosquatting eller URL-kapning. I detta fall kan en person (t.ex. en konkurrent) köpa velascolawyer.com eller velascolaw.es. I praktiken handlar det om en liten variation eller felstavning av varumärket för att dra nytta av förväxlingar.

Ett annat problem är när olika personer legitimt konkurrerar om samma domännamn. Till exempel under namnet Delta har vi många olika företag, från flygbolag och kreditkort till hotell och offentliga tjänster. I det här fallet är det ganska svårt att avgöra vem som är den legitima ägaren till delta.com.

Rättsliga åtgärder

Eftersom Internetanvändningen växte blev domännamn en strategisk tillgång för alla organisationer. Dessa tvingade lagstiftare och  toppdomänorganisationer världen över att agera och att driva igenom lagar och åtgärder.

När du märker att ditt eget namn eller varumärke har använts i ett domännamn registrerat av annan person, har du rätt att vidta rättsliga åtgärder i syfte att ifrågasätta äganderätten till domänen.

Vid tvist finns det två sätt att närma sig problemet:

 1. Vända sig till domstol
 2. Vända sig till registratorer eller toppdomänorganisationer och följa deras tvistpolicy.

Lösning av tvisten i domstol

Många länder har en särskild lagstiftning som rör cybersquatting och typosquatting, som t.ex USA som har Anticybersquatting Consumer Protection Act (Cybersquatt-konsumentskyddslag) från 1999. Om ingen specifik lagstiftning finns kan varumärkeslagstiftningen användas för att få kontroll över det felande domännamnet. Generellt måste ”ond tro” för registranten påvisas. Till exempel anger Anticybersquatting Consumer Protection Act en lista över faktorer, som både visar ”god tro” eller ”ond tro” för registranten:

Argument som stöder god tro för registranten

 1. Den person som registrerar domännamnet har varumärken eller immateriella rättigheter till domännamnet
 2. Domännamnet innehåller namnet (juridiskt eller vanligt) av registranten
 3. Registrantens tidigare användning av domännamnet i samband med bona fide (i god tro) i erbjudande av varor eller tjänster;
 4. Registrantens bona fide i icke-kommersiella eller verkliga användning av varumärket på en webbplats tillgänglig för domännamnet

Argument som stöder ond tro för registranten

 1. Registranten har haft för avsikt att avleda kunder från varumärkesinnehavarens onlineläge som kan skada den goodwill som representeras av varumärket, för kommersiell vinning eller med avsikt att skada eller nedvärdera varumärket
 2. Registrantens erbjudande att överföra, sälja eller på annat sätt överlåta domännamnet till märkets verkliga ägaren eller till en tredje part för ekonomisk vinning, utan att ha använt märket i en legitim webbplats
 3. Registranten har lämnat vilseledande falsk kontaktinformation när de ansöker om registrering av domännamnet
 4. Registrantens registrering eller förvärv av flera domännamn som är identiska eller förväxlingsbara med andras varumärken eller namn

Neutrala argument

 • i vilken omfattning märket i domänen har särskiljningsförmåga eller är känt.

Beroende på i vilket land processen sker kan den vara mycket lång, ibland till och med flera år.

Lösning av tvisten genom domänorganisationer

Ett snabbare sätt att hantera tvisten är att dra nytta av den policy domännamnorganisationen har vid tvister för de  som tilldelar domännamn som ICANN och EURid. Dess policy skiljs åt något, men de har tre gemensamma aspekter:

 1. Käranden äger ett varumärke som är likadant eller liknande det andra registrerade domännamnet på den näst högsta nivån
 2. Registranten har ingen rätt till, eller intressen i domännamnet
 3. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Ond tro kan visas på olika sätt. Till exempel:

 • Registranten har lagt domännamnet till försäljning för en avgift mycket högre än den nominella registreringsavgiften.
 • Registranten ägnar sig systematiskt åt  att registrera varumärken som tillhör andra företag
 • Registranten använder ett domännamn för att störa en konkurrents verksamhet
 • Registranten försöker att locka besökare till en webbplats  genom förväxling med den legitima varumärkesägaren

Beväpnad med rätt bevis kan advokaten som utmanar det felande ägandet av ett domännamn få en lösning på problemet inom två till sex månader beroende på organisation som tilldelats domännamnet.

Vilken typ av lösning är bäst?

Att välja sätt att närma sig fallet beror på vilken typ av bevis som kan samlas in och hur brådskande frågan är. Advokaten som har hand om ditt ärende, kommer att kunna ge dig råd. Tänk på att du kommer att behöva hjälp från en advokat specialiserad på immaterialrätt och Internetlag. För tvister om ett .es- domän  behöver du en advokat som talar flytande spanska, eftersom processen kommer att vara på spanska.