+34 958 63 01 14 [email protected]

Hastighet för fast bredband och lagen i Spanien

I Spanien levereras fast bredband med konsumentkvalitet vanligtvis till kunderna genom användning av fem olika typer av teknologi: ADSL2+, VDSL2, FTTH (eller fiber til hemmet), Coaxiell kabeloch WLL (Trådlös lokal loop, WiFi med lång räckvidd eller annan trådlös teknologi vars objektiv är att likna en fast anslutning).

ADSL2+ är den vanligaste teknologin i Spanien med en teoretisk maxhastighet för nedladdning på 24Mbit/s. VDSL, som är en liknande slags teknologi, har maxhastigheter på upp till 50Mbit/s. ADSL2+ och VDSL2 levereras genom den vanliga partvinnade telefonlinjen. Coaxiell kabel og FTTH kan leverera hastigheter upp till 100Mbit/s. Eftersom fiberoptik och coaxiell kable kräver uppbyggnaden av ny infrastruktur, är utbyggnaden i Spanien för nuvarande begränsad till det större städerna, där antalet invånare rättfärdigar investeringen. Trådlösa teknologiers hastighet varierar från 1 till ett par Mbit/s ( vi tar inte iåtanke LTE teknologier som är under uppbyggnad av mobiloperatörer just nu).

Vad är et som påverkar “Internet-hastigheten”?

Hastigheten för den internetanslutning som du har hemma beror på många olika faktorer. Med undantag för problem som beror på ditt nätverk där hemma eller din daotr, kan vi nämna; synkronisationshastigheten för den bredbandsterminal du har hemma, överbelastning av nätverket och i mindre utsträckning kablarnas kvalitet och ålder.

Synk-hastigheter

Med ADSL2+ eller VDSL2, måste din hemterminal (i de fleta fall en router) förhandla om anslutningshastigheten med utrustningen i din lokala operatörs växel. Maxhastigheten som förhandlas med utrustningen beror mycket på avståndet från huset till växeln.

Om dubor på landsbygden är det därför stor risk att din router kommer att synkronisera på hastigheter som är mycket lägre än vad som annonseras. Du kan avläsa hastigheten genom att kontrollera administrationspanelen på din ADSL2+ router.

Din hemanslutning kommer att täckas av denna synk-hastighet. Det är inte mycket som din bredbandsoperatör kan göra för att förbättra situationen om du bor långt ifrån ett centralt växelkontor eftersom att det är svårt att övervinna fysiken. I praktiken kommer du inte att kunna ha något bredband alls om telefonkabeln som ansluter ditt hem är längre än 3 till 4 Km.

I Almuñécar kommun, har vi två lokala växlar. Den ena finns belägen bredvid saluhallen i Avenida Costa del Sol, och den andra i La Herradura bredvid skolan. För exempel synkroniserar anslutningen till vårt kontor på Plaza Madrid vid 30Mbit/s (VDSL2), medans internetanslutningen i Marina del Este liggerpå under 4Mbit/s (ADSL2+).

Överbelastning på nätet

Din internetoperatör har en viss mängd nätverkresurser för anslutningen av de olika växlarna till dess stomme. Alla operatörens kunder i samma område kommer att dela dessa resurser. Nätverket i storstadsområdet kommer att bli dimensionerat i förhållande till antalet bredbansdanvändare som är snalutna, men ibland tenderar samvetslösa företag att höja antalet anslutningar till en nivå som kommer att minska internetanslutningarnas effektiva hastighet.

Detta hander väldigt ofta med trådlösa nätverk. På Costa Tropical och på Solkusten finns det många mindre operatörer som erbjuder fast trådlös anslutning till ditt hem (genom att placera en antenn i ditt hus). Med få undantag, är dessa internetanslutningar ofta överbelastade.

Överrenskommelsen om tjänste-nivå (SLA)

I Spanien och i den mesta delen av EU, finns det ingen lag som tvingar operatörerna att erbjuda en garanterad hastighet. Ändå måste, enligt lag (konsumentlagen 172007 från den 16 november) internetoperatörerna inkludera i kontraktet både villkor för tjänsten (överrenskommelsen on tjänste-nivå) och de parametrar där tjänsten anses som oacceptabel.

Med andra ord så är det alltid bra att läsa igenom kontraktet från operatören när du skriver under för din bredbandsanslutning. Internetanslutningar för företag kommer att innehålla stränga villkor, medans villkoren  för anslutningar för privatpersoner är mer avslappnade.

Marknadens erbjudanden

Marknaden för bredbanskanslutningar är väldigt mångfaldig. Det finns flera olika hemsidor som försöker att få något vettigt ut av allt detta genom att samla hastighetsstatistik över hela Spanien. http://bandaancha.eu/ är en av dessa hemsidor. Som du kan se i jämförelserna, så finns det en direkt koppling mellan pris och hastighet, i andra ord, du betalar för det du får.