+34 958 63 01 14 [email protected]

Vi är omringade av reklam. Varje dag blir vi, både medvetet och omedvetet utsatta för reklam. Marknadsförare vill sälja sina produkter och därför tenderar de att att lyfta fram fördelarna och dölja bristerna i vad de försöker sälja. Väldigt ofta passerar de den tunna linjen mellan vad som är sant och vad som är falskt.

“Falsk eller missledande reklam” definieras av EU-lagen som:

All slags reklam som på något sätt, antingen i sin formulering eller presentation:

 • Lurar eller kan vilseleda personen som den riktas mot eller som den når.
 • Som på grund av sin vilseledande karaktär, kan påverkas personens ekonomiska beteende.
 • Eller för dessa skäl, finns sannolikheten att skada en konkurrent.

Spansk lag har en liknande definition som kallas ”falsk annonsering”, som är reklam som kan: framkalla ett fel; vilseleda mottagarna; påverka deras ekonomiska beteende, eller skada eller sannolikt att skada en konkurrent. Falsk reklam kan också inkludera all slags publicitet som utesluter grundläggande uppgifter om de lanserade varorna eller tjänsterna så länge underlåtenheten att informera om detta inducerar konsumenten i misstag.

Listan over olia taktiker som används av missledande reklamer är lång, men vi kan ge de vanligaste exemplen:

 • Villkor för tjänster skrivet i nästan oläsbart liten text
 • Att inkludera påståenden som inte går att verifiera som “nummer ett i försäljning”
 • Döljd reklam, för exempel att presentera en annons som en nyhetsrapport
 • Att annonsera en rabattprocent utan att nämna det ursprungliga priset
 • Att erbjuda det falksa intrycket av att man ger en gåva eller en gratis tjänst
 • Att ge falks information för att få konsumenten att köpa en produkt eller tjänst

Verkliga exempel av falsk annonsering

Missledande reklam är extremt vanligt och tyvärr upptäcks och straffas många utav dem aldrig av myndigheterna. Vi kan se dem varje dag i tryckta tidningar och medier.

Ett av de mest väkända fallen av falsk annonsering är Power Balance armbandet. Power Balance var ett armandsmärke som enligt tillverkarna ”använder holografisk teknologi” för att ”ge resonans och svara på kroppens naturliga energifält”, och därför öka den idrottsliga förmågan. Produkten godkändes av många kända idrottare. Olika oberoende studier gjorda världen över kom fram till att det inte var fråga om annat än placebo-effekt. I november 2011 gick Power Balanc i konkurs på grund av återkommande böter från många olika regeringar (Spanien inkluderat) för att bryta mot lagar mot falsk annonsering. Ett mer världsligt exempel kommer från mobil-operatörer som regelbundet får böter från olika EU regareinga för falsk annonsering genom att inkludera villkor i liten text, att utelämna viktigt information om sina tjänster eller genom att uppenbart göra falska påståenden.

Juridiskt skydd mot missledande reklam

Det finns flera olika lagar som vi måste ta i beaktande:

 • Direktiv 2006/114/CE från det Europeiska parlamentet
 • Den spanska allmänna lagen för publicitet (Ley General de Publicidad LGP), 34/1988 från den 11 november. Denna lag har uppdaterats flera gånger, senast den 28 december 2012.
 • Den spanska lagen 7/2010 från den 31 mars om audiovisuell kommunikation

Självfallet finns det inget entydigt sätt att avgöra om en viss anon är vilseledande eller ej, då skillnaden kan vara hårfin. Det finns olika parametrar som kan användas vilket står citerat i direktiv 2006/114/CE:

 1. Egenskaperna hos varor eller tjänster, såsom tillgänglighet, beskaffenhet, utförande, sammansättning, metod och datum för tillverkning eller tillhandahållande, ändamålsenlighet, användningsområden, kvantitet, specifikation, geografiskt eller kommersiellt ursprung eller det resultat man kan förvänta sig av användningen, eller resultat och egenskaper som framkommit vid provningar eller undersökningar som utförts på varorna eller tjänsterna;
 2. Prise teller det sätt som priset är beräknat, villkor för hur produkten levereras eller tjänsterna som erbjuds;
 3. Annonsörens kännetecken och rättigheter, t.ex. hans identitet och finansiella tillgångar, hans meriter och de industriella, kommersiella eller immateriella rättigheter, eller priser och belöningar.

Hur kan vi slå tillbaka?

Som konsumenter kan vi kräva från företaget att uppfylla det som lovas i reklamen, då detta har samma värde som en klausul I ettkontrakt. Om detta inte är möjligt kan vi kräva ersättning från företaget. Det bästa sättet är förmodligen att gå genom det spanska konsumentskiljedomssystemet, och beakta att för att få ersättning måste skadorna vara kvantifierbara. Som en sista utväg kan vi ta företaget till domstol.

Andra alternativ är att be om en klagomålsblankett från det lokala konsumentkontoret (Oficina de Consumo), eller att starta en ”upphöra och avstå” aktion genom en allmän administration som ”Instituto Nacional de Consumo” eller en konsumentorganisation. Tyvärr är denna procedur väldigt långsam (räkna med flera månader) och de flesta gångerna är kampanjen redan över när en dom fastställs. Som en tumregel ska du alltid spara alla bevis: behåll den tryckta annonsen (det är bättre att spara hela tidningen än att klippa ut annonsen för att ha ett sammanhang), eller för annonser på internet, ta flera skärmbilder.